Informācija Salaspils katoļu draudzes locekļiem

Dārgie draudzes locekļi. Vēlos jūs informēt, ka sākot ar šo nedēļu mūsu draudzē notiks trīs regulāri pasākumi.

Trešdienās 19.00 sāksies Alfa kurss, kurš paredzēts tiem, kas velas uzzināt par kristīgās ticības pamatiem. Aiciniet tos, kas netic, bet vēlas uzzināt par Dievu un Baznīcu.

Ceturtdienās, pēc vakara svētās Mises plkst. 19.30 bīs Bībeles izzināšanas kurss. Studēsim Lūkas evaņģēliju. Tikšanās paredzēta tiem, kas vēlas jau dziļāk pazīt Bībeli. Kursu vadīšu es.

Svētdienās plkst. 13.00 notiks svētdienas skola bērniem, kuri velas saņemt Pirmo Svēto Komūniju.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru