Iesaku labu grāmatu - katoliskās apoloģētikas paraugs!

Skots un Kimberlija Hāni
Pārnākšana Romā
Rome Sweet Home
Mūsu ceļš uz katoļticību


Kad Skots izlemj sekot Kristum, viņš kāri lasa Lutera un Kalvina darbus, kļūdams par pārliecinātu antikatoli. Kā krietnam protestantam piedienas, Skots dedzīgi un uzcītīgi iedziļinās Dieva Vārdā – līdz pats sabīstas no saviem atklājumiem.
Kimberlija sākotnēji nav tik kategoriska, taču viņa ir augusi prezbiteriāņu mācītāja ģimenē un vēlas palikt precējusies ar prezbiteriāņu mācītāju, par kādu ir kļuvis Skots. Taču Skots pēc ilgstošām studijām aizvien vairāk pārliecinās, ka Dievs viņu aicina Romas katoļu Baznīcā!


Ikšķilē top jauna katoļu baznīcaSkatoties Ogres TV sižetu par Ikšķiles katoļu baznīcas būvniecību, smaidu izraisa "krietno" Ikšķiles deputātu rūpes par draudzes naudu :)

Izdzīvo Rio ČenstohovāIzdzīvo Rio Čenstohovā! 

 Vēlies šovasar izdzīvot Pasaules Jauniešu dienas, bet Rio ir par tālu un par dārgu? Kopiena Emmanuel Latvijā aicina pievienoties braucienam uz Jauniešu dienu forumu Polijas svētvietā Čenstohovā, kuru organizē Emmanuel kopā ar Čenstohovas arhidiecēzi. Foruma, tāpat kā gaidāmo Pasaules Jauniešu dienu, moto būs „Ejiet un māciet visas tautas!" (Mt 28,19) Uz forumu ieradīsies jaunieši no visas Eiropas, un tajā būs iespēja uzzināt vairāk par ticību darba grupās, ko vadīs pazīstami sprediķotāji, iepazīt Čenstohovas svētnīcu, Melnās Madonnas svētgleznas mājvietu, attīstīt savus talantus un apgūt jaunas prasmes talantu darbnīcās - deju, dramaturģijas, dziedāšanas un evanģelizācijas darba grupās, veltīt laiku lūgšanai un atklāt prieku, ko dod draudzība ar Kristu, kā arī iegūt jaunus draugus ne tikai no Latvijas, bet arī no citām Eiropas valstīm. 

16 mazuļi - par kādu cenu? ( Sakarā ar Aijas Rutkas kundzes rakstu portālā tetiem.lv)


Atverot portālu mammam/tetiem.lv šodien acīs iekrita Aijas Rutkas raksts par Valsts atbalstu neauglības ārstēšanai. Raksta galvenā vēsts pirmajā mirklī liekas priecīga: Neauglības ārstēšanas programma devusi pirmos rezultātus - ir gaidāmi 16 mākslīgi ieņemti bērni. Bet vai tiešām viss ir tik skaisti un pilnīgi par velti, bez upuriem? Atbilde ir vienkārša: Lietai ir neredzamā puse, kuru šajā rakstā nedaudz centīšos apgaismot. Pirmais ir lietas tiesiskais, otrs - ētiskais aspekts

Kā skeptiskais, racionālais apustulis kļuva par Kristus Augšāmcelšanās lieciniekuKristus ir Augšāmcēlies!

Sirsnīgi sveicu visus Vatikāna Radio klausītajus Kunga Augšāmcelšanās svētkos! Šodien tiekamies Otrajā Lieldienu svētdienā, kas no seniem laikiem tiek saukta par Balto svētdienu, bet kopš neilga laika arī par Kunga Žēlsirdības svētdienu. Pirmajos gadsimtos visi tie, kas Lieldienu naktī saņēma svēto Kristības sakramentu visu nedēļu staigāja baltās drēbēs, tādējādi simboliski norādot visai pārējai pasaulei par jauno dzīvi, ko viņi ir uzsākuši reizē ar kristībām.

2 Lieldienu svētdiena - Dieva žēlsirdības svētdiena


Žēlsirdīgā Jēzus svētglezna. Tās tēlu māsa Faustīna redzēja vīzijā 1931. gada 22. februārī klostera cellē Plockā. "Vakarā, esot cellē," viņa raksta Dienasgrāmatā, "es ieraudzīju Jēzu Kristu, tērptu baltās drānās. Vienu roku Viņš bija pacēlis svētīšanai, bet otra pieskārās pie apģērba uz krūtīm. No apģērba uz krūtīm izplūda divi plaši stari: viens – sarkans, otrs – zilgans.(…) Nedaudz vēlāk Jēzus man teica: Uzglezno šo tēlu, ko tu redzi, un pieliec uzrakstu "Jēzu, es Tev uzticos."(Dienasgr. 47). Es vēlos, lai glezna (…) tiktu svinīgi iesvētīta pirmajā svētdienā pēc Lieldienām. Šai svētdienai ir jākļūst par Dieva Žēlsirdības svētkiem (Dienasgr.49).


Tā ir Baznīca

Kunga pasludināšanas svētkos aicina salikt garīgās adopcijas solījumus


Atsevišķās katoļu baznīcās Latvijā jau ir izveidojusies tradīcija Kunga pasludināšanas svētkos, 25. martā, Sv. Mises laikā piedāvāt ticīgajiem salikt garīgās adopcijas solījumus. Cilvēks, kurš uzņemas garīgo adopciju, sola, ka deviņus mēnešus lūgsies kāda vēl nedzimuša bērna nodomā, kuram draud nāves briesmas, kā arī to vecāku nodomā, kuri šaubās par vēlmi pieņemt savu vēl nepiedzimušo bērnu.
Šogad 25. marts iekrita Lielās nedēļas pirmdienā, tāpēc Baznīca Kunga pasludināšanas svētkus pārcēla un tos svinēsim 8. aprīlī. Tas nozīmē, ka arī garīgās adopcijas solījumus šogad varēs salikt 8. aprīlī.

Jēzus Augšāmcelšanās apraksti četros evaņģēlijos
Katrs evaņģēlists savā veidā aprakstīja Jēzus augšāmcelšanos un ar to saistītos notikumus pēc tam. Piedāvājam iepazīties ar šo notikumu hronoloģisko (iespējamo) secību četros evaņģēlijos un Apustuļu darbos.


Pravietojumi par Kristu Vecajā Derībā un to piepildījums Jaunajā Derībā


Pravietojumi par Kristu Vecajā Derībā un to piepildījums Jaunajā Derībā

1Moz- 1 Mozus grāmata               Mt- Mateja evaņģēlijs
2Moz- 2 Mozus grāmata               Mk- Marka evaņģēlijs
5Moz- 5 Mozus grāmata               Lk- Lūkas evaņģēlijs
Ps- Psalmi                                      Jņ- Jāņa evaņģēlijs
Is- Isaja grāmata                            Apd- Apustuļu darbi
Jer- Jeremija grāmata                     Rom- Vēstule romiešiem
Dan- Daniēla grāmata                   Gal- Vēstule galatiešiem
Mih- Mihas grāmata                      Flp- Vēstule filistiešiem
Ag- Ageja grāmata                        Ebr- Vēstule ebrejiem
Zah- Zaharija grāmata                   1Pēt- Pētera pirmā vēstule
Mal- Malahija grāmata                  Atkl- Atklāsmes grāmata