Sākas svētceļojumu laiks uz Aglonu!


Pāvesta Franciska preses konference lidmašīnā. Video. Angļu val.

Lielvārdes katoļu draudzes sludinājumi 28.07.2013

Lielvārdes katoļu draudzes paziņojumi 28.07.2013

Kapusvētki 2013.gadā

Lielvārdes katoļu kapos 4.augustā 12.00
Lielvārdes Lāčplēša kapos 4.augustā 14.00
Ciemupes kapos 10. augustā 14:00
Ķeguma kapos 24. augustā 13:00
Lēdmanes kapos 24. augustā 15:30
Ogres pilsētas kapos 25. augustā 14:00

Tiek organizēts brauciens ar autobusu uz Aglonas svētkiem 14. Un 15.augustā. Ja ir gribētāji, pieteikties pie Geņas, 28218112

Aicinājums parakstīties par nedzimušu bērnu aizstāvību Eiropas mērogā. Ir nepieciešami pases dati.

Nākamsvētdien visi ziedojumi tiks vākti Rīgas Garīgā Semināra uzturēšanai. Atbalstīsim mūsu nākamos priesterus gan ar lūgšanām, gan materiāli.

Svētki: 29.jūlijā: sv. Marta, 31.jūlijā: sv. Ignācijs no Lojolas; 25.jūlijā: sv. Jēkabs;
Lasīsim katolisko presi.

Intervija ar iniciatīvas "Viens no mums" koordinatoru Latvijā Jāni Lulli


Nu jau vairākus mēnešus Latvijā notiek parakstu vākšana Eiropas pilsoņu iniciatīvas "Viens no mums" atbalstam. Šis projekts paredz aizliegumu no ES fondiem finansēt darbības, kas apdraud nedzimušo bērnu tiesības uz dzīvību. Par to, kā virzās iniciatīva un kāpēc ir vērts aizstāvēt vismazāko sabiedrības locekļu tiesības dzīvot, sarunājos ar iniciatīvas koordinatoru Latvijā Jāni Lulli.
- Kas ir šīs iniciatīvas būtība, par ko konkrēti tiek vākti paraksti?
Būtībā runa ir par to, lai aizliegtu finansēt darbības, kuru veikšanai ir nepieciešams iznīcināt cilvēka embrijus. Katram ES valstu pilsonim ir tiesības izteikt likumdošanas priekšlikumu. Šim nolūkam visās dalībvalstīs ir jāsavāc 1 miljons parakstu, bet tieši Latvijā - 6750 parakstu. Parakstu vākšana notiek vienlaicīgi uz papīra lapām un caur internetu. Un uz doto brīdi uz veidlapām ir savākti 1892 paraksti. Vēl 650 paraksti ir iesniegti elektroniski.

- Bet kāpēc vispār būtu jāparakstās? Daudziem šķiet, ka Eiropas lietas no mums ir tālu.
Parēķināsim tuvāk, no kurienes tā Eiropas nauda nāk. Tā nāk no mūsu nodokļiem. Sanāk, ka cilvēks, kurš maksā nodokļus Eiropas Savienībai, finansē arī abortus, piemēram, Dienvidamerikā vai Āfrikā, visur tur, kur ES atbalsta dzimstības kontroles programmas. Mums ir iespēja parādīt savu pozīciju par dzīvību. Protams, Eiropas Komisijai ir tiesības nepieņemt šo iniciatīvu izskatīšanai, bet šāda varbūtība ir minimāla. Viss ir atkarīgs no sabiedrības atbalsta.
Starp citu,  EK ir deklarējusi neitrālu nostāju jautājumos, kur dalībvalstu pozīcijas atšķiras. Tomēr "European Dignity Watch" pētījums 2012. gadā parādīja, ka šis paziņojums ir formāls. ES finansē Starptautiskās Ģimenes plānošanas federācijas (IPPF) un "Marie Stopes International" programmas, atbalstot gan abortus, gan pētījumus, kas nerespektē cilvēka tiesības uz dzīvību.

Kapusvētku laiks ir sācies

Klāt vasara un arī kapusvētku laiks, kad daudzās Latvijas kapsētās notiks tradicionālie kapusvētki. Vēlos nedaudz izgaismot šīs tradīcijas vēsturi un vērst uzmanību uz dažiem svarīgiem aspektiem, kas ļaus ikvienam labāk un skaidrāk izprast kapusvētku nozīmi.
Kristieši, jau pirmajos gadsimtos īpaši lūdzās par aizgājušiem un piesauca svēto cilvēku aizbildniecību. Tas pamatojās uz Bībeles liecībām un apziņu, ka aizgājušie cilvēki nav miruši, bet ir dzīvi pārdabiskajā realitātē – debesu valstībā. „Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs.” (Mt 22,32). Ja jau mēs dzīvie varam lūgties viens par otru, tad vēl vairāk aizgājušie cilvēki, kuri ir dzīvāki par mums var aizlūgt par mums un mēs par tiem, kas izcieš īslaicīgu sodu šķīstītavā. Par to runā Bībele: „katra darbs tiks redzams: tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un, kāds kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu; ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. (1 Kor 13-15) Pirmajos trīs vajāšanu gadsimtos dievkalpojumi un aizlūgumi par mirušajiem notika katakombās, jeb pazemes kapa vietās, jo citur nebija patvēruma no vajātājiem.

Noslēguma svētā Mise Riodeženeiro svētdien, 28.jūlijā. Tiešraide 15.30 pēc LV laika

Nakts vigilija kopā ar pāvestu Francisku Riodeženeiro svētdien, 28.jūlijā. Tiešraide 1.15 pēc LV laika

Kur Baznīca ņem naudu?

Pēdējā laikā aizvien vairāk uzzinu no citiem cilvēkiem par situācijām, ka garīdznieki par garīgajiem pakalpojumiem prasa noteiktas un lielas summas. Nenoliedzu, finanses ir vajadzīgas gan sevis, gan draudzes uzturēšanai, tomēr ir svarīgi salikt pareizus akcentus un ievērot samērīgumu. 

10.augustā Baznīca svinēs svētā Laurencija dienu, tādēļ atļaušos citēt no J. Broka, "Katoļu Dzeives" izdotajiem "Svēto dzīves aprakstiem": "Kad Romas ķeizars Valeriāns 258.gadā pavēlēja valstī iznīcināt visus kristiešu bīskapus un priesterus, bet pārējos kristiešus pakļaut dažādām represijām, pāvests Siksts II diakonam Laurencijam teica, ka nāve Kristus dēļ nav mocības un jaunais diakons ir apliecinājis, ka viņš priecājas par tās dienas tuvošanos, kurā varēs redzēt Dievu. 
Pēc pāvesta nomocīšanas ticīgos pārņēmušas bailes, bet Laurencijs viņš drošināja un teica, lai viņi priecājas, jo par nedaudz pacietības mocībās drīz varēs saņemt mūžīgo laimi. 
Tūlīt arī pats Laurencijs tika saukts pie Romas prefekta, lai viņš atdotu Baznīcas dārgumus. Laurencijs apliecināja, ka tiešām Baznīca esot bagāta ar tādiem dārgumiem, kādu ķeizaram neesot, un viņš arī ir apsolījis tos parādīt. Prefekts, nesaprazdams, par kādiem dārgumiem Laurencijs runā, viņu palaida pēc tiem un ar nepacietību gaidīja viņa atgriešanos. Laurencijs ir ieradies ar lielu pulku dažādu nabagu un invalīdu un, rādīdams tos ķeizara ierēdnim, pateicis, ka tie ir Baznīcas dārgumi, par kuriem turpmāk ķeizaram jāgādā. Ķeizars lika atdot svēto Lauranciju mocībām."

Pasaules Jauniešu Dienu atklāšanas svētā Mise (vada Riodeženeiro arhibīskaps, ap 1.00 pēc LV laika)