piektdiena, 2013. gada 16. augusts

Dievkalpojumu kārtība Sv. Meinarda Svētkos 18.augustā

Dievkalpojumu kārtība
Sv. Meinarda Svētkos 18.augustā

Ogres baznīcā: 
Sv. Mises plkst. 10:00 un 18:00

Ikšķiles Karmelītu klostera baznīcā: 
Sv. Mise plkst. 12:00

Uz Sv. Meinarda salas
Svētā Mise plkst. 13:00, kuras laikā
tiks piešķirts kristības sakraments 

Svētā Mise plkst. 15:00 
(celebrē V.E. Rīgas arhibīskaps - metropolīts Zbigņevs Stankevičs), kuras laikā tiks piešķirts iestiprināšanas sakraments.

Ja vēlaties saņemt kristības vai iestiprināšanas sakramentu uz Sv. Meinarda salas, lūdzam savlaicīgi sazināties ar prāvestu.
Informācija Uzziņām: Tel.: 65022458 un mob. tel. 26551206
E - pasts: meinarda.draudze@inbox.lv 
Mājas lapa:www.meinardadraudze.lv"> www.meinardadraudze.lv

pirmdiena, 2013. gada 12. augusts

Aglonas svētku kārtība 2013. Tiksimies blogā pēc 15.augusta.

Dārgie bloga lasītāji! No 4.līdz 15.augustam "digitālajā kontinentā" - internetā nebūšu pieejams, jo došos svētceļojumā uz Aglonu no Aizkraukles. Tiksimies pēc Aglonas svētkiem, uz kuriem visus sirsnīgi ielūdzu. Šo svētku laikā praktiski visu laiku būšu pieejams grēksūdzes krēslā.

Svētceļojums Aizkraukle – Aglona 2013
„Ejiet un māciet visas tautas!” (Mt 28,19)

05.08.2013 - 15.08.2013
Maršruts:
05.08 –Aizkraukle - Koknese
06.08 – Koknese – Vietalva
07.08 – Vietalva – Ļaudona
08.08 – Ļaudona – Atašiene
09.08 – Atašiene – Rudzāti
10.08 –Rudzāti – Riebiņi
11.08 – Riebiņi - Feimaņi
12.08 – Feimaņi – Aglona

11.augusts – svētdiena

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
10.00 – Rīta sv.Mise                                      
11.00 – Rožukronis
12.00 – Dienas sv.Mise, svētība slimniekiem
15.00 – Žēlsirdības kronītis
18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija

12.augusts – pirmdiena
ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA

  7.00 – Rīta sv.Mise                          
  9.00 – Dienas sv.Mise
11.00 – Rožukronis                
12.00 – Dienas sv.Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00 – Žēlsirdības kronītis
18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara sv.Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija
24.00 – Pusnakts Mise, nakts vigilija bazilikā 


13.augusts – otrdiena

  7.00 – Rīta sv. Mise                                                 
  9.00 – Dienas sv.Mise
10.00 – Rožukronis    
12.00 – bīskapa B. Sloskāna piemiņai veltīta dienas sv. Mise
15.00 – Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ MEINARDA LIELIE SVĒTKI

18.30 – Vesperes
19.00 Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija
20:00 – Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
24.00 – Pusnakts Mise, nakts vigilija bazilikā 

14.augusts – trešdiena

  7.00 – Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra,)
  9.00 – Dienas sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 – Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 – Dienas sv.Mise jaunatnei un svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 – Žēlsirdības kronītis
17.00 – Dienas sv. Mise ārzemju svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)


VISSVĒTĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS  LIELIE  SVĒTKI

18.00 – Dziedu Dievmātei X konkursa laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 – Vesperes                                            
19.00 – Vakara sv.Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
22.00 – Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00 – Pusnakts sv.Mise (pie pāvesta altāra)
             1.00-7.00 adorācija bazilikā

15.augusts – ceturtdiena

  7.00 – Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
  9.00Sv.Mise jaunatnei (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana
            10.00 sv.Mise svešvalodā (apakšējā baznīcā)
11:00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 – Svētku galvenā sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 – Vakara sv.Mise  (pie Dievmātes altāra)Svētceļojumu liecības (no citiem gadiem)

Augusts teju jau beidzies, tomēr pavisam nesen no dažnedažādām vietām uz Aglonu devās svētceļnieki. Arī no Lielvārdes 4.augustā savu ceļu pie dievmātes Marijas sāka neliela 20 cilvēku svētceļnieku grupa. Mēs, svētceļnieki no Lielvārdes, uz Aglonu gājām pirmo reizi un daudziem jauniešiem tas bija pirmais svētceļojums viņu dzīvēs un īpašs laiks kopā ar Dievu. Mēs vēlamies liecināt par saņemtajām žēlastībām, kā arī pateikt paldies Dievam, kas mūs aicināja ceļā uz Aglonu.

Es svētceļojumā gāju pirmo reizi. Laiks, ko pavadīju ceļā no Lielvārdes līdz Aglonai bija pārdomu pilns. Tas man lika aizdomāties par daudzām lietām savā dzīvē. Aizdomājos par to kas es esmu, par ikdienišķām, saprotamām lietām, bet kuras svarīgi izprast. Svētceļojuma sākumā nožēloju, ka nepaliku mājās, bet tomēr jutos laimīga , kad nonācu Aglonā. Sapratu vissvarīgāko – Dievs mūs visus tik tiešām mīl!

svētdiena, 2013. gada 4. augusts

Breviārs svētceļniekiem uz Aglonu 4-7.augusts (privātai lietošanai)

Sestdiena, 3.augusts

I Vesperes


Himna
Kungs, Dievs, visaugstais Radītājs,
kas esi visu lietu sākums,
Tu uzturi šo pasauli,
un tajā izpaužas Tavs labums.

Kad diena septītā bij’ klāt,
Tu radīšanas darbu beidzi
un arī mums tad dienu šo
par svētījamu dienu teici

Tu Savā vārdā atbrīvo
un visus aicini pie Sevis.
Dod Savu prieku dievišķo,
lai mieru atrodam pie Tevis.

To visu, Tēvs, Tu dāvā mums,
to dāvā ls, Tavs atspulgs svētais,
un Gars, kas vienots ir ar jums,
kas augšup sauc mūs savā spēkā. Amen.

Sprediķis parastā liturģiskā laika 18.svētdienā (4.augustā) - Vatikāna Radio
Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, 
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 12, 13-21)
Tajā laikā kāds no ļaužu pulka sacīja Jēzum: “Mācītāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā!” Bet Viņš tam atbildēja: “Cilvēk, kas mani iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju?” 
Tad Viņš tiem sacīja: “Pielūkojiet un sargieties no jebkādas mantkārības, jo pat tad, ja kādam visa ir papilnam, viņa dzīve nav atkarīga no viņa mantas.” 
Un Jēzus pastāstīja viņiem līdzību, sacīdams: “Kāda bagāta cilvēka tīrums deva labu ražu. Un viņš sevī domāja, sacīdams: “Ko lai es daru, jo man nav, kur novietot savu ražu?” 
Un viņš sacīja: “Es darīšu tā: nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visus kviešus un visu savu mantu. Un es sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev mantas piekrāts ilgiem gadiem; atpūties, ēd, dzer un dzīro!” 
Bet Dievs sacīja viņam: “Tu, neprātīgais! Šajā naktī tavu dvēseli atprasīs no tevis, un kam paliks tas, ko tu sakrāji?” Tā iet tam, kas krāj sev mantu, bet nav bagāts pie Dieva.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Aborta piekritēji zaimoja katedrāli

Aborta piekritēju marša laikā Čīlē tā dalībnieki ielauzās Čīles Santjago katedrālē dievkalpojuma laikā un to profanēja. Ceturtdien, 25.jūlijā, svētā Jēkaba svētku laikā arhibīskaps Ricardo Ezzatti Andrello vadīja svēto Misi pilsētas svētā aizbildņa svētā Jēkaba svētkos. Dievkalpojumā piedalījās trīs tūkstoši cilvēku, tais skaitā pilsētas mērs Carolina Toha. Katedrlāes priekšā notika abortu piekritēju maršs ar saukli: „Es abortēšu 25.jūlijā.” 

Tajā dienā 300 šī marša dalībnieki ielauzās katedrālē. Sāka demolēt biktskrēslus un solus, mētāja atkritumus uz grīdas, izmētāja abortētu bērnu mirstīgās atliekas, bet uz sānu altāriem un svētbildēm uzrakstīja zaimojošus uzrakstus. Viņiem neizdevās tiktlīdz galvenajam altārim tikai tādēl, ka ticīgie izveidoja dzīvo ķēdi un aizturēja iebrucējus. Svētā Mise tika pabeigta līdz galam. 

Katoļa piederība draudzei

Jau ilgāku laiku priesteru starpā norisinās diskusija par to, kā aktivizēt darbu draudzē un kā draudzes kalpošanā iesaistīt laju kristiešus. No vienas puses Katoliskajā Baznīcā ir tāda prakse, ka jebkurš katolis, kurš ir kristīts un piegājis pie pirmās grēksūdzes un Komūnijas un ja tam nav šķēršļu, sakramentus var pieņemt jebkurā katoļu draudzē jebkurā vietā pasaulē un pie jebkura katoļu priestera, kuram nav liegts sakramentus dalīt. Tomēr, pat ja mēs neveicam stingru pierakstīšanos un izrakstīšanos no draudzes, kā tas ir piemēram Evaņģēliski - luteriskajā Baznīcā, tomēr piederība vienai konkrētai draudzei ir ļoti būtiska. bieži vien katolis tikai formāli pieder kādai draudzei, atceroties par to, tikai gadījumos, kad ir jākrista bērns vai jāapglabā kāds no piederīgajiem. Bieži vien, aizpildot dažādus formulārus draudzē, kad jautāju, kādai draudzei jūs piederat, cilvēki neziņā rausta plecus. Ir svarīga ne tikai formāla piederība draudzei, bet apziņa, ka draudze ir mana garīgā ģimene, kurā es saņemu sakramentālās žēlastības, tā ir arī vieta, kur es kalpoju ar saviem Dieva dotajiem talantiem un dāvanām.

Pašos pamatos katram katoļticīgajam viņa draudze ir tā, kura atrodas vistuvāk dzīvesvietai, vai arī tā, kuras teritorijā viņš dzīvo. Tomēr ņemot vērā mūsdienās izplatīto migrāciju, katolis savas dzīves laikā vairākkārt var manīt draudzi. Tādēļ vēl jo vairāk mums katram ir jādomā, kā padarīt mūsu draudzes atvērtākas pret tiem, kas ienāk mūsu draudzēs gan kā jaunkristītie, gan tie, kas pārceļas no citas vietas. Esmu ievērojis, ka draudzes bieži vien laika gaitā kļūst inertas un noslēgtas grupas, kurās ir grūti ienākt jaunam cilvēkam. Padomāsim par šiem jautājumiem un būsim atvērti pret ikvienu jaunpienācēju mūsu draudzē. Lai mūsu draudzes kļūtu par māju ar atvērtām durvīm ikvienam un lai ikviens mūsu draudzē justos kā mājās.

1 vieta brīva braucienam uz Tatru kalniem

Ja kāds vēlas, var pievienoties man braucienam uz Tatru kalniem. Izbraucam 22.augustā, atpakaļ 30.augustā. Maksa apmēram 60-75.ls (Degviela un nakšņošana). Zvanīt - 26382126, pr. Ilmārs.

sestdiena, 2013. gada 3. augusts

Rīgas svētā Franciska draudzes svētceļojuma maršruts (tajā iet priesteris Viktors Stulpins, nominētais Liepājas bīskaps)


Skatīt lielāku karti

Breviārs svētceļniekiem uz Aglonu, 1-3.augusts (privātai lietošanai)

Ceturdiena-I nedēļa, 1.augusts, sv. Antons Marija Liguri
LAUDES

Inv.:
Slavēsim Kristu, augsto Priesteri.

V.Kungs, atver manas lūpas.
R.Lai mana mute slavē Tavu godu.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Alleluja.

Himna

Ant. Mosties, mana godība,
        mosties, arfa un cītara!

Apžēlojies par mani, Dievs, apžēlojies par mani,*
       jo pie tevis meklē glābiņu mana dvēsele;
es patveršos tavu spārnu ēnā,*
kamēr garām paies nelaimes.
Es piesaukšu Visaugsto Dievu,*
      Dievu, kas man ir labu darījis.
Viņš sūtīs no debesīm palīdzību un mani izglābs,
      kaunā viņš atstās tos, kas mani nicina.*
      Dievs sūtīs savu žēlastību un savu uzticību.
Mana dvēsele dzīvo starp lauvām,
       kuri aprij cilvēku bērnus.
Viņu zobi – tie ir šķēpi un bultas,*
       viņu mēle – ass zobens.
Dievs, pacelies pāri debesīm,*
       pāri visai zemei lai ir tava godība!
Viņi izlika tīklu manām kājām,*
       un nomākta ir mana dvēsele;
viņi izraka bedri man priekšā,*
       bet paši iekrita tajā.
Dievs, mana sirds ir droša,*
       droša ir mana sirds;
es dziedāšu un spēlēšu.*
       Mosties, mana godība,
mosties, arfa un cītara,*
       es modināšu rīta ausmu.
Kungs, es slavēšu tevi starp tautām *
       un ļaužu vidū tev spēlēšu,
jo tava žēlsirdība sniedzas līdz debesīm *
       un līdz mākoņiem – tava patiesība.
Dievs, pacelies pāri debesīm,*
       pāri visai zemei lai ir tava godība!

Ant. Mosties, mana godība,
             mosties, arfa un cītara!