Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 35.nodarbība (priesterības sakraments)

Sākam 2 sadaļu - sakramentālā norise

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

Visi ieraksti vienkopus atrodami http://kateheze.blogspot.com/

http://failiem.lv/down.php?i=mnjnfkn&n=katehisms-35.MP3

Par priesteriem tiks iesvētīti pieci diakoni

Jūnija sākumā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē un Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē par priesteriem tiks iesvētīti pieci diakoni.

Svētdien, 1. jūnijā, plkst. 12 Svētās Mises laikā Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē par priesteriem tiks iesvētīti diakoni Vitālijs Fiļipenoks un Rodions Doļa, bet par diakonu Rīgas Garīgā semināra students Juris Skutels. Jauniesvētītie priesteri svinēs primīcijas Svētās Mises dzimtajās draudzēs. Priesteris V. Fiļipenoks 14. jūnijā plkst. 13 Svēto Misi svinēs Pasienes Svētā Dominika baznīcā, bet priesteris R. Doļa - 15. jūnijā plkst. 12 Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē.

Savukārt sestdien, 7. jūnijā, par priesteriem tiks iesvētīti diakoni Pēteris Skudra, Kārlis Miķelsons un Aivars Līcis. Svētā Mise Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē notiks plkst. 11.

Jauniesvētītais priesteris P. Skudra primīcijas Svēto Misi 21. jūnijā plkst. 18 svinēs Rīgas Vissvētākās Trīsvienības draudzē, priesteru A. Līča un K. Miķelsona primīcijas Svētās Mises notiks svētdien, 8. jūnijā, Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā attiecīgi plkst. 10.30 un plkst. 12.

Pēc primīcijas Svētās Mises jauniesvētītais priesteris dod īpašu svētību garīdzniekiem, klosterļaudīm, saviem vecākiem, kā arī visiem ticīgajiem.
 
LRKB IC, pārpublicēts no www.katolis.lv

Veloizbrauciens!

Ir ideja braukt ar velosipēdiem. Nekad neesmu bijis Apē, Gaujienā un Kornetos.
Ideja realizētos tā:
1. Kaut kā ar velosipēdu nokļūt Alūksnē, līdzi ņemot telti un guļammaisu
2. Palikt pa nakti Alūksnē no 15 uz 16.jūniju
3. Izbrauciens uz Kornetiem un nakšņošana Kornetu apkārtnē 16.jūnijā
4. Atgriešanās Alūksnē 17.jūnijā.

Kunga Debeskāpšanas svētki

Katoliskās Baznīcas katehisma studijas - 34.nodarbība (Slimnieku sakraments)

Sākam 2 sadaļu - sakramentālā norise

Katru nedēļu būs pieejams viens audio fails, kurā varēs noklausīties vienas katehisma nodaļas skaidrojumu. Lai to saprastu, ir nepieciešams sekot līdzi katehisma tekstam. To var darīt interneta vietnē www.katolis.lv/katehisms. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, lūdzu rakstiet. priesteris.ilmars@gmail.com Klausīties vislabāk ar google hrome pārlūkprogrammu.

Visi ieraksti vienkopus atrodami http://kateheze.blogspot.com/

http://failiem.lv/down.php?i=ymbutoq&n=katehisms-34.MP3

To dariet Manai piemiņai!

Šodien izlasīju 105 psalmu un atausa atmiņā svarīga teoloģiska patiesība. Daudzi cilvēki man jautāja, kādēļ Baznīca, liturģiskā gada laikā atkārto vienu un to pašu - Ziemasvētkos, Lieldienās, u.t.t. atkārtojas vieni un tie paši lasījumi, svētki nemainās. Kādēļ tas tā? Atbildi jāmeklē jau jūdaismā, īpaši jūdu Pashas, jeb Lieldienu svinībās. Pēc tam, kad Dievs izveda savu tautu no Ēģiptes (skatīt II Mozus grāmatas sākumu), Viņš vēlējās, lai tauta, gadu simtu laikā neaizmirstu to, ko Dievs ir darījis savā tautā. Mēs zinam, cik mums pašiem ir īsa atmiņa. Tādēļ katru gadu, Lieldienu, jeb Pashas svinībās, izmantojot dažādus simbolus un tēlus, kā piemēram jērs, neraudzēta maize, Izraēls ATCERĀS senos notikumus. Bet šī atcere nav vis tikai kā vēstures stunda. Caur šo ATCERĒŠANOS Dievs kļūst klātesošs, šie notikumi tiek AKTUALIZĒTI. Jo Dievs ir pāri laikam un telpai. Liturģijā notikumi tiek AKTUALIZĒTI, tas nozīmē - padarīti klātesoši.

Jaunajā Derībā, Jēzus, pirms savām ciešanām, nāves un Augšāmcelšanās arī ar saviem mācekļiem ATCERĀS. Atcerās gan senos, VD notikumus, bet vienlaicīgi dod šiem notikumiem jaunu jēgu. Lielajā Ceturtdienā Viņš, Jēzus, caur simboliem, zīmēm iedibina Euharistiju, Svēto Misi, kas līdz pat pasaules beigām kļ us par Viņa Pashas - nāves un augsamcelšanās PIEMIŅU, AKTUALIZĀCIJU. Tādēļ, tad kad mēs svinām liturģiju, mēs ATCERAMIES šos senos notikumus, bet caur šo ATCERĒŠANOS, PIEMIŅU, šie senie notikumi kļūst aktuāli, dzīvi un mēs tajos reāli varam būt klātesoši. Pēc konsekrācijas priesteris, kurš tanī brīdī ir "alter Christus!" (Otrs Kristus) saka: "Lūk ticības Noslēpums!"

Mājasdarbs: izlasīt 105 psalmu un arī Vēstules Ebrejiem 11 un 12 nodaļu, kur vēstules autors sasaista Vecās Derības ticības cilvēkus ar Jēzu - Mūžīgo un Augsto Priesteri, kurš ir piepildījis visu šo VD cilvēku ticības ilgas.

Nobalso jau ātrāk, ja sestdien netiec!

Mākslinieces Dinas Ābeles izstāde

Arhibīskaps Zbigņevs Stakevičs LTV raidījumā

Lūgšana pirms interneta lapu atvēršanas

Visvarenais un Mūžīgais Dievs,
Kas radīji mūs pēc Savas līdzības
Un liki mums meklēt to, kas labs,
patiess un skaists,
īpaši Tava Vienpiedzimušā Dēla,
mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievišķajā personā.
Lūdzam Tevi, palīdzi mums,
ar sv. Izidora, bīskapa un mācītāja, aizbildniecību,
lai mēs, apmeklējot interneta lapas,
virzītu savas rokas un sirdis tikai uz to, kas ir Tev patīkams,
un raudzītos ar mīlestību un iecietību
uz visiem tiem, kurus satiksim.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Amen

Lode sejā!


Habilam nebija iespējas izdzīvot. Uz viņu šāva no kalašnikova automāta AK-47. Kad ar šādu automātu iešauj no tuva attāluma, izdzīvot nav iespējams.

Habila ir uzņēmējs un evaņģeliskās baznīcas loceklis. Par to, kas notika Nigērijā 2012.gadā, viņa mazajā ciematiņā viņš stāstīja Eiropas Parlamentā un ASV kongresā. Šobrīd viņš sniedz liecības dažādās draudzēs, arī katoļu.

Kad 2012.gada 28.novembrī plkst. 11.00 vakarā viņš dzirdeja klauvējienus pie durvīm, viņš bija pārliecināts, ka tie ir Nigērijas armijas karavīri. Kad atvēra durvis, palika uz vietas mēms. Vīri garos svārkos. Aizsegtās sejas raisīja bailes. Viņš uzreiz atpazina Boko Haram grupējumu, kas bija slavens ar savu brutalitāti. Tie bija ļaudis, kas uzbruka kristiešu baznīcām, dedzināja vecākus savu bērnu priekšā, pārgrieza rīkles. Grupas līderis lika Habala ģimenei iznākt uz ielas un teica, ka ir atnākuši, lai pabeigtu Allāha darbu. Habila sieva lūdzās, lai atstāj viņus dzīvus. Habals stāsta: es padomāju, ka pēc neilga brīža satikšos ar Dievu aci pret aci, tādēļ sāku lūgt Dievu. Kungs, es esmu vājš un grēcīgs. Es pats sevi nepasargāšu. Piedod man manus grēkus. Pieņem manu dvēseli. Teicu savai sievai, lai neraud, jo mēs drīz satiksimies debesīs. Pagriezos, lai pēdejo reizi uzlūkotu savu ģimeni. Asaras lija pār manu seju.
Pie manis pienāca daži vīrieši. Katram bija rokā kalašņikova automāts. Sekoja atslēgas jautājums: vai tu esi kristietis vai musulmanis? Atbildēju, ka esmu kristietis un es nevaru noliegt Jēzu. Tad sekoja nākamais jautājums: kādēļ es nevēlos pieņemt islāmu kā savu reliģiju? Tad es padomāju, ka varu izmantot šo mirkli, lai sētu sēklu. Pateicu, ka arī mēs sludinām Labo Vēsti musulmaņiem un visiem, kas nepazīst Jēzu. Tad viņš uzlūkoja mani ar izbrīnu un teica: tu saki, ka jūs, kristieši pazīstiet Dievu? Jā, es atbildēju – mēs sludinām patieso Dievu.