Valmiera - Aglona, 1 diena

Esam laimīgi sasnieguši Raunu, nakšņojam pie labiem cilvēkiem. Rīta cēliens bija ļoti jauks, svētā Mise Valmieras baznicā, pēc tam ceļš. Šodien karsts nebija, mazliet atvēsināja lietutiņš. Konferencē dalījos ar savu atgriešanās stāstu. Dievs ir ļoti gādīgs un rūpējas par mums. Turpinām lūgties viens par otru. Baro mūs ekselenti :) paldies pravestam Laurim un draudzei

Piedāvājums evaņģelizācijai

Dārgie bloga lasītāji. Gribu jūs aicināt iesaistīties Latvijas bibliotēku apgādāšanā ar Katoliskās Baznīcas Katehismiem. Kāds būtu mans lūgums jums. Lūdzu aizejiet uz jums tuvākajām bibliotēkām un pajautājiet, vai viņiem ir lielais Baznīcas katehisms. Ja nav, tad lūdzu atsutiet man uz epastu bibliotēkas adresi un es nosūtīšu viņiem katehisma eksemplāru. Kopīgi rūpēsimies, lai visās Latvijas bibliotēkās būtu pa katehismam. Mans epasts ir: priesteris.Ilmars@gmail.com

Kalpošanas plāns šajā vasarāJūlijā atrodos ārpus Latvijas, ļoti labā angļu valodas skolā Anglijā

 No 31.jūlija līdz 13.augstam svētceļojumā uz Aglonu ar Valmieras grupu.

No 14.-līdz 15.augustam kalpoju Aglonā, grēksūdzes sakraments.

18.-23.augusts. Privātas rekolekcijas ārpus Latvijas

Svetcelojums uz Aglonu no Valmieras


Pauze

Dārgie bloga lasītāji. Liels paldies par to, ka esat. Pēdējā laikā dzirdu daudz dažādu atsauksmju par bloga saturu un par to, ka daudzus tas ir uzrunājis un palīdzējis. Gribētu pateikties jums ikvienam. Šobrīd dodos uz ārzemēm un blogā būs pārtraukums līdz pat 15.augustam, jo pa vidu vēl būs svētceļojumu laiks. Aicinu ikvienu izmantot šo laiku labai atpūtai un Dievam par godu. Pēc Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem, 15.augustā atkal atsāksim aktīvu komunikāciju "digitālajā kontinentā". Dieva svētību visiem un paliksim vienoti lūgšanās. Es par jums un jūs par mani :)

Ābrahāma ticība

Nevarēju neiztulkot šo brīnišķīgo svētā Ireneja no Lionas citātu darbā "Adversus haereses", IV daļā, 5.:

"Patriarhs Ābrahāms atstāja savu šīs zemes mitekli un sekoja Dieva Vārdam. Viņš ceļoja kopā ar Vārdu, lai Vārdā mājotu. Līdzīgi arī apustuļi, kuri bija Ābrahāma dzimums "atstāja laivu un tēvu" (Mt 4,22) un sekoja Dieva Vārdam. Līdzīgi arī mēs, kuriem ir tā pati ticība, kāda bija Ābrahāmam, ņemam uz sevis krustu, kā Izaks ņēma malku (sal. Rad 22,6) uz sekojam Viņam (sal. Mk 8,34). Ābrahāmā, visu laiku cilvēki iemācījās un "piesavinājās" spēju sekot Dieva Vārdam. Tādēļ, ka Ābrahāms, sekojot saskaņā ar savu ticību un Dieva Vārda norādēm, pazemības garā savu viendzimušo un mīļoto dēlu atdeva kā upuri Dievam (sal. Rad 22,1-18), lai Dievs tiktu pagodināts visos viņa pēcnācējos, un Savu Vienpiedzimušo un Mīļoto Dēlu upurētu kā upuri mūsu visu glābšanai.

Lūgsimies par priesteru svētumu!

Klēra kongregācija mudina 27. jūnijā, Vissvētās Jēzus Sirds svētkos, svinēt Priesteru svētdarīšanas dienu kopīgai lūgšanai un brālībai. 

Klēra kongregācijas vēstulē tiek atgādināts:

"27. jūnijā iekrīt Vissvētās Jēzus Sirds svētki.
Pāvests Francisks atgādināja, ka bez Dieva žēlastības un žēlsirdības pilnā skatiena, ar kādu Viņš izvēlējās sev kalpotājus priesterībā, priesteris ir nabaga cilvēks, kuram pietrūkst spēka: „Priesteris ir ļoti mazs: kalpošanai piešķirtās dāvanas neizmērojamā lieluma rezultātā mēs kļūstam par visniecīgākajiem no visiem cilvēkiem. Priesteris ir vistrūcīgākais no visiem, ja Jēzus viņu nebagātina ar savu nabadzību; viņš ir visnederīgākais kalps, ja Jēzus nesauc viņu par draugu; visnegudrākais, ja Jēzus viņu pacietīgi nemāca kā mācīja Pēteri; visneaizsargātākais no visiem kristiešiem, ja Labais Gans viņu nestiprina ganāmpulka vidū. Neviens nav tik mazs kā priesteris, kurš tiek padots tikai saviem spēkiem vien” (Pāvests Francisks, Homīlija Hrizmas svētīšanas Misē, 2014. gada 17. aprīlī)."