Cik vēl ilgi mēs klusēsim?

Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts: cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti! (Rom 10, 13-15)

Šorīt izlasīju šo apustuļa Pāvila Vēstules Romiešiem fragmentu. Un sapratu, cik svarīga ir ikviena ticīgā garīgā, intelektuālā, kerigmātiskā un harismātiski - evaņģelizējošā formācija. Par to jau runā svētais Pāvils. Dzirdēt, ticēt, piesaukt, sludināt, sūtīt.

Vispirms ir nepieciešams laiks klusajai lūgšanai - meditācijai, kontemplācijai, sarunai ar Dievu, lai dzirdētu. Ja neatvēlēsim noteiktu, konkrētu laiku ikdienā sarunai ar Dievu, būsim kā tukšas bundžiņas, kas skaisti izskatās, bet iekšienē ir totāls tukšums. Dzirdēt. Sadzirdēt Dievu. Sadzirdēt to, ko Viņš mums vēlas pateikt.

Ticēt. Ticība dzimst no klausīšanās, bet to ir jābaro, Ikdienas Dieva Vārda lasīšana, lūgšana, regulāra sakramentālā dzīve - grēksūdzes, svētās Mises apmeklēšana, lūgšanu grupas, mājas kopienas, dalīšanās savā ticībā ar otru. Intelektuālā formācija, padziļinot savas zināšanas par to, kam ticu.

Kad ticam, vēlamies slavēt Dievu. Pateikties Dievam un kalpot Viņam, neko neprasot pretī. Darboties Baznīcā, nevis lai apmierinātu savas ambīcijas, būtu populārs un slavens, negaidīt no Baznīcas peļņu un atzinību. Darboties Dieva un Baznīčas labā nesavtīgi. Piesaukt Kunga Vārdu!

Kad esam piepildījušies ar Dieva Vārdu, nevaram to paturēt sevī. Ir svarīgi liecināt par Dievu jebkādā veidā. Evaņģelizācija nav kaut kāds mūsu kristīgās dzīves pielikums, evaņģelizācijai nevajag speciālas zināšanas vai atļauju no Baznīcas. Evaņģelizācija pieder pie Baznīcas pamatbūtības un katrs no mums, jau saņemot kristības un iestiprināšanas sakramentu jau esam sūtīti un aicināti evaņģelizēt - sludināt Dieva Vārdu.

Ikviens no mums, lūdzoties un komunikācijā ar garīgo vadību var jautāt Kungam: "Varbūt es varu vēl vairāk piederēt Tev? Varbūt tieši mani, Tu vēlies sūtīt misijā, savā druvā?" Ja jūtam, ka Dievs mūs aicina kam vairāk, tad droši, nebaidoties varam doties uz Rīgas Garīgo Semināru vai kādu klostera kopienu vai kustību. Tas ir tā vērts.

Jauna kalpošanas vieta - Valmiera!

Šodien no arhibīskapa - metropolīta V.E. Zbigņeva Stankeviča saņēmu nominātu, kurā minēts, ka tieku nozīmēts par svētdienas vikāru Valmieras Romas katoļu draudzē, kā arī tieku aicināts turpināt studijas Ļubļinas Katoļu Universitātes doktorantūrā. Pārrunājot ar arhibīskapu tālāko darbību, tika uzsvērts, ka tālākā mana prioritātei ir doktora darba rakstīšana, tādēļ nekādos pastorālos darbos ārpus Valmieras draudzes iesaistīties nevarēšu. Aicinu ikvienu lūgties par manu jauno kalpošanas vietu, par cilvēkiem, ko Dievs caur bīskapu ir uzticējis un arī darbu, kurš jāturpina rakstīt. Uz tikšanos!

Svētdienas problemātika un tikumība!

Tikko atgriezos no bērnu nometnes. Paldies visiem, kas piedalījās un kas organizēja - bija ļoti labi. Noslēguma dienā ar bērniem diskutējām par svētdienas svinēšanu un dievkalpojumu apmeklēšanu. Daudzi bērni sūdzējās, ka viņu skolās daudzus pasākumus, kā piemēram sporta, deju nodarbību, dažādas skates pasniedzēji ieplāno tieši svētdienās, kas traucē būt kopā ar ģimeni un būt baznīcā. Domāju, ka mēs, kristieši, pārāk maz aizstāvam savas tiesības un neprotestējam par to, ka "neopagāniskā" sabiedrība mums atņem iespēju pilnvērtīgi svinēt savu svēto dienu. Būsim aktīvāki!

Un vēl! Domājot par kāda Saeimas deputāta liberālo viedokli ("Vienotība"), kurš uzskata, ka vecākiem nav tiesības kontrolēt to, ko viņu bērniem māca skolās, vēlos atgādināt to, ko māca Katoliskās Baznīcas Katehisms:

"Tā kā vecāki ir tie, kas vispirmām kārtām atbildīgi par savu bērnu audzināšanu, tad viņiem ir tiesības izvēlēties saviem bērniem skolu, kas atbilst pašu pārliecībai. Tās ir vecāku pamattiesības. Vecāku pienākums ir atkarībā no tā, cik tas iespējams, izvēlēties skolu, kas tiem vislabāk palīdzētu pildīt kristīgās audzināšanas pienākumu. Sabiedriskajai varai ir pienākums garantēt šīs vecāku tiesības un nodrošināt reālus apstākļus to īstenošanai." (2229)

Katoļticīgajiem vecākiem ir absolūts pienākums sekot līdzi, ko viņu bērniem māca skolā un vai tas, ko skolotāji viņiem māca, atbilst Katoliskās Baznīcas morāles un tikumības principiem. 

Arhibīskaps aicina lūgties!

Lūgsimies!

Saistībā ar Eiropraidu 2015 un tā pasākumiem, kas norisināsies nākamajā nedēļā, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs aicina pēc ikdienas Svētās Mises vai individuāli lūgties litāniju Vissvētajai Jēzus Sirdij un gandarīšanas lūgšanu Vissvētajai Jēzus Sirdij (no lūgšanu grāmatas “Slavējiet Kungu!”), kā arī piektdien gavēt nodomā par to, lai Dieva gaisma nāk pār mūsu tautu, īpaši aizlūdzot:

- par tiem, kas piedalīsies Eiropraidā 2015 un tā pasākumos,
- par tiem, kas piekrīt un izplata šo ideoloģiju,
- par skolotājiem, kuru misija ir ieaudzināt bērnos vērtības,
- par tiem, kas svārstās savā nostājā par šo jautājumu,
- par mums pašiem, kas neesam pietiekami mīlējuši savus līdzcilvēkus,
- par ģimenēm, kurās bērni neredz mīlošu tēvu un māti,
- par tīrāku dabu, jo ķīmiski piesārņota vide un pārtika izjauc cilvēka hormonālo līdzsvaru.

Turklāt arhibīskaps aicina lūgties ne tikai šajā nedēļā, kad jautājums ir īpaši aktualizējies, bet arī turpmāk savās lūgšanās paturēt cilvēkus, kuri atzīst, ka viņiem ir homoseksuālas noslieces, un visu sabiedrību, lai tā spēj izšķirt, kas ir labs un kas ļauns.

LRKB IC (pārpublicēts no katolis.lv)

Sestdien, 13.jūnijā plkst. 11.00 Rīgā, Ķengaragā ievētīs jaunu katoļu baznīcu


Iesvētīs Antona baznīcu Ķengaragā http://t.co/GifiI1a05t http://t.co/X9S1YKheY0
Posted by Katolislv on pirmdiena, 2015. gada 8. jūnijs

Grēki pret Svēto Garu! Sprediķis 7.06.2015 svētdienai (Vatikāna Radio)

Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Dārgie Vatikāna radio klausītāji. Šīsdienas evaņģēlija fragmentā varam ieraudzīt trīs cilvēku kategorijas, kuras ir pulcējušās ap Jēzu. Pirmā kategorija ir tie, kas nemitīgi ir apkārt Jēzum, lai Viņā klausītos, tvertu ikvienu vārdu no Jēzus lūpām un sekotu Viņam. Otrā kategorija ir Viņa tuvinieki, kuri uz visu noraugās ar zināmu distanci un uz visu raugās tikai racionālā līmenī. Un tad ir trešā grupa – Rakstu zinātāji, kuri apvainoja Jēzu sadarbībā ar ļauno garu. Marka evaņģēlija 3.nodaļas sākumā redzam, ka tā laika Izraēļa tautas cilvēki ir izslāpuši pēc Dieva un vēlas būt kopā ar Jēzu. Tomēr ir arī cilvēki, kuri uz Jēzus darbību skatās ar aizdomām un pat ir pret Viņu. Šodien varam padomāt, kurai no grupām piederam mēs?

Pirmā grupa – Rakstu zinātāji. Bēc būtības viņi nav ļauni cilvēki, jo pamatā vēlas sargāt Vecās Derības likumu un Dieva doto monoteisma izpratni. Jēzū Viņi redz šīs senās kārtības jaucēju un kā tādu, kurš vēlas cilvēkus ievest apjukumā, sašķeltībā un galu galā bezdievībā. Tieši tādēļ tieši viņi – Rakstu zinātāji apsūdz Jēzus sadarbībā ar ļauno garu. Šādi cilvēki varam būt arī mēs, kad acīmredzamu Dieva darbību sākam apkarot, domājot, ka kalpojam Dievam. Cik daudz Baznīcas vēsturē nav bijušas situācijas, kad cilvēki, Dieva un Baznīcas vārdā ir aizstāvējuši kādas idejas, kuras vēlāk ir izrādījušās tieši pretējas tam, ko Svētais Gars ir vēlējies darīt. Tieši šādu situāciju Jēzus nosauc par grēku pret Svēto Garu: spītīgu pretošanos un aktīvu pretdarbību Dieva plānam savā un citu cilvēku dzīvēs

Otrā grupa – Jēzus radinieki. Viņi nav ļauni cilvēki, tomēr priekš viņiem Jēzus bija tikai un vienīgi parasts cilvēks – viņu radinieks. Viņi ieradās pie Jēzus labu nodomu vadīti, jo uzskatīja, ka Jēzus ar savu darbību pārkāpj visas robežas un visai viņu dzimtai ceļ neslavu. Šiem radiniekiem pietrūka ticības skatījums. Uz visu Jēzus darbību viņi skatījās ar racionālu, vēsu prātu un galu galā nespēja saskatīt Jēzus darbībā  pārdabisko  Dieva spēku. Arī mēs, līdzīgi, varam Dievu, Baznīcu un garīgo dzīvi uzskatīt par skaistu tradīciju, kultūras fenomenu, bet neko vairāk. Daudzi cilvēki mūsdienās nav pret Jēzu un Viņa mācību, bet priekš viņiem Jēzus paliek tikai kā viens no šīs pasaules ētiskajiem skolotājiem ar aizraujošu un iedvesmojošu „filozofiju”.


Trešā grupa – tie ir tie, kas izpilda Dieva gribu un klausās Dieva vārdu. Daudziem šie Jēzus vārdi šķiet kā uzbrukums Dievmātei, jo arī Viņa ir radinieku vidū. Tomēr tieši Vissvētākā Jaunava Marija ir vispilnīgākais Jēzus „radinieks”, jo Viņa vispilnīgākā veidā šeit uz zemes arī īstenoja šo „klausīšanās” misiju. Viņa, Iemiesotā Vārda Māte, ne tikai klausījās Vārdu, bet arī to pieņēma un tieši Viņā šis Vārds nesa vislielākos augļus, kādi vien iespējami šeit uz zemes. Tādēļ pārdomājot šo evaņģēlija fragmentu, mēģināsim būt arī mēs kā Marija, kas visus Dieva Vārdus uzmanīgi klausījās un dziļi noglabāja savā sirdī. Lai mūsu sirdis ir kā auglīga zeme, kur Dieva Vārds var iekrist, uzdīgt un nest bagātīgus augļus jau šeit uz zemes, un arī mūžībā. Amen. 

Pēdējie jaunumi!

Dārgā "bloga draudze"! :)
Vēlos informēt par pēdējiem notikumiem manā dzīvē. Ar straujiem soļiem tuvojas manu doktorantūras studiju pirmā cikla noslēgums - Licensiāta eksāmena aizstāvēšana. Licensiāta darbs man jau ir ieskaitīts, ir palicis tikai eksāmens par visu divu gadu vielu. Šis eksāmens bija 1.jūnijā un ir nokārtots. :) Paldies visiem par lūgšanām! 10.jūnijā plānoju atgriezties Latvijā, kur kalpošu kādā, bīskapa nozīmētā draudzē. Tomēr, turpmākos 2-3 gadus turpināšu rakstīt doktora disertāciju, līdz ar to mana kalpošana Latvijā būs samērā ierobežota un lielākoties būs saistīta tikai ar to draudzi, kurā tikšu nozīmēts. Uz Poliju pēc tam braukšu tikai epizodiski, lai satiktos ar savu darba vadītāju un vāktu nepieciešamo literatūru. Jau iepriekš pateicos par lūgšanām!

Vienotība un vienveidība "gender" ideoloģijas ietvaros

Daži jautājumi un dažas atbildes!

1. Kāpēc "gender" ideoloģija ir tik bīstama?

Neiedziļinoties sīkāk šī sarežģītā fenomena analīzē, pieskaršos nedaudz marksisma problēmas raksturojumā. Kā visi zinām, jau filozofs Hēgelis iesāka atdalīt tagadni no pagātnes, uzsverot, ka viss nākamais, ko cilvēce atklāj, ir kā "absolūtā gara" izpausme, un tādējādi viss jaunais ir iepriekšējā noliegums. Tēze noliedz antitēzi un veidojas sintēze. Tāda veida dialektismu, tikai to radikalizējot, pārņēma K. Markss un F. Engelss, pārnesot to uz sabiedrisko sfēru. Pa vidu vēl ir Feierbahs, kurš noliedza pārdabiskās, transcendentās pasaules esamību. Tādējādi, sintezējot iepriekšējo filozofu uzskatus, dzimst marksistiskā filozofija. Sākotnējā ideja nav slikta - cīnīties par strādnieku šķiras tiesībām, aizstāvēt apspiesto proletariātu pret buržuāziskajiem kapitālistiem. Tomēr, kā mēs visi labi zinām, komunismā tas tika radikalizēts līdz idejai, ka ir jāveido kāda "super" sabiedrība, kurā būs likvidētas jebkādas sabiedrisko šķiru un slāņu atšķirības. "Viens par visiem un visi par vienu", skanēja skaistā devīze. Kāds komunisms izskatījās dabā un kādas sekas tas atnesa, mēs visi labi zinām.

Marksisma mācībai radikalizējoties nacionālsociālismā, tā izskatījās nedaudz savādāk. Tur bija jābūt vienai rasei, nācijai, kura sastāvēs no "pārcilvēkiem", jeb "tīrās rases" cilvēkiem. Radikalizējot darvinismu un kombinējot to ar citām mācībām radās antihumāna sistēma, kas iznīcināja miljonus, tāpat kā komunisms.

Kāda tam visam saikne ar "gender" ideoloģiju? Šī ideoloģiskā sistēma, kura šobrīd slēpjas zem agresīvā feminisma, dzimumlīdztiesības, geju tiesību aizstāvības, u.t.t. vēlas veidot "super" tolerantu sabiedrību bez jebkādām dzimuma vai seksuālās izvedības normām. Tiek masveidīgi popularizēts un izplatīts nešķīsts dzīvesveids, īpaši jauniešu vidū, kuram nav nekāda saikne ar laulības un ģimenes institūciju. Visi esam līdztiesīgi, bet netikai. Visiem ir jābūt vienādiem. Nekādas ģimenes institūcijas, nekādu dzimumu atšķirību, nekādu seksuālo ierobežojumu. Visam pāri ir kaut kāda abstrakta, izplūdusi mīlestība un tolerance. Šāda veida ideoloģija ar laiku mutēsies un izveidos antisociālu un antihumānu sistēmu, kura pēc tam sāks vērsties pret pašu cilvēku, kā arī Baznīcu un visu, kas ir tradicionāls. Jo arī šīs ideoloģijas pamatā ir marksisms, kurš izslēdz transcendenci un visu vēlas novienādot un izslēgt jebkādas atšķirības, kādas Dievs ir ierakstījis cilvēka dabā. Šai ideoloģijai ļoti palīdz arī kontraceptīvā mentalitāte, kur cilvēks ir dievs, kurš ar dzīvību, ķermeni, savu dzīvi var darīt ko vēlas. Ne ar ko nav jārēķinās.

2. Ko piedāvā Baznīca?

Jēzus Kristus, iemiesojies Dieva Vārds, nākot šeit uz zemes, savā veidā, noslēpumaini apvienoja dievišķo ar cilvēcisko. Līdz ar to, kristietībā ir redzams fenomens - realizējas vienotība un vienlīdzība, bet neizslēdzot atšķirības un Dieva dotos Likumus. Atšķirībā no "geju ideoloģijas", Baznīca atzīst, ka Dievs ir radījis cilvēkus ar noslieci uz homoseksuālismu, kaut arī daudzos gadījumos šīs tieksmes izcelsme vēl līdz galam nav izpētīta un daudzi diemžēl tiek piespiesti ar nešķīstības palīdzību, vai tāpēc, ka tas ir moderni. Ir zināmas sabiedrības aprindas, kur pārgulēt ar jebkura dzimuma partneri skaitās pat moderni.

Dievs ir pieļāvis, ka dzimst bērni ar dauna sindromu, dažādām slimībām, nosliecēm uz atkarībām, u.t.t. Tā ir liela problēma, jo daudzi cilvēki vērš pārmetumus Dieva virzienā - kāpēc Tu esi radījis cilvēkus ar dažādām slimībam un problēmām? Kādēļ pasaulē pastāv ļaunums? Homoseksuāls cilvēks, kuram ir seksuāla tendence uz sava dzimuma personām ir nelaimīgs cilvēks, kuram pienākas līdzjūtība, sapratne un iecietība. Tomēr Baznīca uzsver, ka mēs nevaram šos cilvēkus pilnībā uzskatīt par tādiem pašiem, kuri dibina ģimeni ar pretēja dzimuma cilvēku. Atzīt, ka pasaulē pastāv objektīvas atšķirības nav diskriminācija, vai ne? Jo citādi tas nozīmētu, ka mēs sāktu melnu saukt par baltu un otrādi. Baznīca šajā pasaulē realizē vienotību, mīlestību un iecietību, bet tā vienmēr sauc lietas īstajos vārdos un patiesību nejauc ar meliem. Pati nosliece uz homoseksuālismu ne tikai nav grēks, bet ir lielas ciešanas attiecīgajai personai. Arī jebkura tieksme uz grēku vēl nav grēks. Tas var izraisīt grēku, bet tas vēl tāds nav. Grēks sākas tur, kur cilvēks, kurš cieš no homoseksuālisma sāk to realizēt vai pat lepoties ar to un uzspiest šādu dzīves modeli cietiem, visai sabiedrībai. Par nožēlu, šādi cilvēki visu mūžu nevarēs dāvāt dzīvību bērnam, un pat ja mēģinās to darīt ar līdzekļiem, kas nav morāliski labi, kā piemēram ar surogātmāšu palīdzību vai adoptējot, tik un tā tas problēmu neatrisinās. Baznīca neatstumj šādus cilvēkus, bet aicina visiem kopā domāt, kā risināt šo problēmu, kā šos cilvēkus atbalstīt, bet nevis viņiem piedāvāt tādas pašas tiesības, kā tradicionāli laulātajiem. Jo šādi cilvēki, kuriem ir homoseksuālas tendences nekad nebūs kā tradicionāli laulātie. Nekad. Ir protams izņēmuma gadījumi, kad Dievs dziedina no šīs tendences un tādi ir zināmi. Tomēr lielākajam vairumam šī tendence paliks uz visu dzīvi kā liels krusts. Baznīca, kura seko Jēzus pēdās, nevēlas šo cilvēkus atstumt. Tomēr Baznīca, kurai Jēzus Kirstus, caur Svēto Garu ir dota atpazīšanas harisma, redz, ka "gender", jeb marksisma ideoloģijas cilvēki, izmantojot šos nelaimīgos cilvēkus, vēlas graut tradicionālās morālās normas sabiedrībā un ieviest marksistisko sabiedrību, bez dzimumu un seksuālās morāles likumiem. Un Baznīca tam aktīvi pretojas.

3. Kā tad tur ir ar to Īriju?

Daudzi tagad berzē rokas un priecājas, ka "katoliskās" Īrijas cilvēki, referendumā ir atbalstījuši "gender" ideoloģijas bīdīto likumprojetu par geju līdzvērtīgām "laulībām". Vispirms jāsaka, ka šis referendums bija kā protesta balsojums Īrijas Katoļu Baznīcai, kuru nesenā laikā satricināja pedofīlijas skandāli. Interentā ir atrodams Īrijas arhibīskapa skaidrs brīdinājums, kas notiks vēlāk: http://www.civitas.lv/index.php/component/k2/item/110-irijas-arhibiskaps-geju-laulibas-ieviesana-iznicinas-religisko-brivibu. Diemžēl, daudzās Eiropas valstīs paši garīdznieki draudzēs dzīvo ļoti laicīgu dzīves veidu, priesteri biktskrēslos nav atrodami, līdz ar to cilvēkiem ir sākusi zust labā un ļaunā izpratne, pazudusi transcendences, "sacrum" izjūta, izjūta par grēku un svētumu. Tā ir traģēdija, kas nākotnē vēl parādīs savas sekas. Cerams, ka mēs, Baznīca Latvijā, neiesim šo pašu ceļu.

4. Ko darīt?

Vispirms jāapzinās, ka Baznīca vienmēr visos laikos ir bijusi toleranta un iekļaujoša. Pat tā saucamajos "drūmajos viduslaikos". Ja vēsturiski salīdzina tā laikmeta cilvēku domāšanas veidu, tieši Baznīca bija visdemokrātiskākā um tolerantākā "iestāde" no visām, tajā laikā atrodamām. Protams, liela problēma bija Baznīcas un valsts vienotība, kas arī izraisīja daudzus pārkāpumus un grēkus no Baznīcas locekļu puses. Šobrīd mums ir jābūt modriem un jāpastāv patiesībā. Jo daudzi mūsdienās, ideoloģiski vēlas pasniegt tādu Jēzus Kristus tēlu, kurš it kā visus mīl, bet relativizē patiesību. Tomēr tieši Baznīca jau 2000 gadus autentiski "prezentē" patieso Jēzus Kristus attēlu un Viņa mācību, nevis tādu Jēzu, kurš pielāgojas katram laikmetam un atšķaida mācību par Dievu. Tā mēs varam veidot paši savus Dieva attēlus, bet tad tas nebūs vairs Dievs, bet gan dieviņš, jeb elks. Jēzus mīlēja grēcinieku, bet nemīlēja grēku. Kalna sprediķis, Mateja evaņģēlija 6-7 nodaļās ir ļoti redikāls. Kā mācīja pāvests Benedikts XVI, mīlestību nevar atdalīt no patiesības. Mēģināsim ar cieņu un mīlestību izturēties pret visiem, kuri cieš, pret visiem, kuri ir iekrituši maldos, grēkos, problēmās. Bet tanī pat laikā, mēs nevaram tolerēt grēku un kādas viltus mīlestības dēļ upurēt patiesības vēsti, Labo Vēsti, kuru mums ir uzticējis Jēzus Kristus no Nācaretes, kurš dzīvo un valda savā Baznīcā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen.

Mareks - Dieva brīnums! Lūgšanās vienoti!

Apustuļu darbu 6.nodaļas komentārs un atbildes uz jautājumiem (tiešraide)

Man ļoti jāatvainojas, bet tehnisku iemeslu dēļ, šī vakara video tiešraide tiek atcelta. Par nākamajām sekojiet informācijai blogā. Uz tikšanos Latvijā pēc neilga laika.

Apustuļu darbu grāmatas 5 nodaļa un atbildes uz jautājumiem

Dārgie bloga lasītāji! 

Ņemot vērā augošās jaunās tehnoloģijas, piedāvāju jaunu iespēju - uzdot jautājumu priesterim tiešraidē. Jautājumus jūs variet iesūtīt jau šobrīd uz manu epastu:priesteris.ilmars@gmail.com, kā arī twiterī @tolstovs1. Uz jautājumiem Twitterī un epastā atbildēšu arī pašas tiešraides laikā. Nākamā tikšanās trešdien, 27.maijā plkst. 21.00 (LV laiks). Studēsim Apustuļu darbu grāmatas 6.nodaļu un atbildēšu uz iepriekšējiem un jaunajiem jautājumiem!

Visus video ierakstus var noskatīties šeit: http://kateheze.blogspot.com