Ziņas

Kārdinājumi, lūgšana un dievišķās/pasaulīgās skumjas!

Lūkas ev.14,27 un Mateja ev. 10,38 problēma

Kāda bija Baznīcas situācija 20 gadus pēc Vatikāna II koncila?

Kas ir obligāti svināmie svētki Katoļu Baznīcā?

Vasarsvētku sprediķis Latvijas radio 1

Par slimīgu ambiciozitāti

Tenkas, aprunāšana, greizsirdība un ambiciozitāte Baznīcā!

Tieslietu ministrija informē par reliģisko organizāciju darbību no 12. maija

Bīskapu konferences paziņojums saistībā ar dalību dievkalpojumos

Dievišķo patiesību "atražotāji"! (papildināts)

Svētā Mise noslēdzot svētceļojumu uz Skaistkalni un svinot Neatkarības dienu. 4.maijā 8.00 (tiešraide blogā un Radio Marija Latvija)

Virtuālais svētceļojums uz Skaistkalni!

"Evangelii gaudium" - pr. Ilmāra konspekts

Zvanu skaņas Salaspilī!

Ticība un darbi! Kurš kuru!