trešdiena, 2021. gada 20. oktobris

Salaspils Romas katoļu draudzes dzīve līdz 15.novembrim

Salaspils Romas katoļu draudzes dzīve līdz 15.novembrim

1. Baznīca lūgšanām individuāli atvērta katru dienu no 9.00 līdz 18.00;

2. Dievkalpojumu laikos un arī pusstundu pirms tiem baznīca ir aizslēgta;

3. Dievkalpojumi darbadienās un svētdienās notiek iepriekš noteiktajos laikos un tiek svinēti tajos nodomos, kas ir nozīmēti;

4. Dievkalpojumi tiek svinēti bez ticīgo klātienes līdzdalības;

5. Priesteris Ilmārs Tolstovs ir pieejams individuālām grēksūdzēm, Komūnijas pieņemšanai baznīcā un slimnieku sakramenta dalīšanai (pieteikšanās pa tālruni 26382126);

6. Visi dievkalpojumi tiek translēti Salaspils Romas katoļu draudzes Youtube kontā, mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv, www.tolstovs.lv un priestera Ilmāra Tolstova privātajā Facebook kontā;

7. Iespēju robežās lūgums ticīgajiem atbalstītdraudzi ar ziedojumu: Salaspils Romas Katoļu Draudze, reģistrācijas Nr. 90000470778. konts: LV41UNLA0050000010880.

Ko drīkst un nedrīkst līdz 15.novembrim? (https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi)

Kristības

- Kristību ceremoniju organizē neatliekamā gadījumā.
- Kristību ceremonijā var pulcēties līdz 10 cilvēkiem no ne vairāk kā 2 mājsaimniecībām.
- 10 cilvēku skaitā netiek ieskaitītas personas, kas saistītas ar kristību norises nodrošināšanu.
- Visi no 7 gadu vecuma pareizi lieto sejas maskas.

Bēres

- Bēru ceremonijas var notikt ārā.
- Bēru ceremonijā var pulcēties līdz 20 cilvēkiem.
- 20 cilvēku skaitā netiek ieskaitītas personas, kas saistītas ar bēru norises nodrošināšanu.
- Visi no 7 gadu vecuma pareizi lieto sejas maskas.

Reliģiskas darbības

- Reliģiskās darbības vietas var apmeklēt individuāli vai vienas mājsaimniecības pārstāvji, ja:
- vienai personai nodrošina 15 m2,
- kopējais apmeklētāju skaits nepārsniedz 20% no maksimālā iespējamā skaita,
- visi pareizi lieto sejas maskas.

- Reliģiskās darbības vietas darbu var uzsākt plkst. 6.00 un beidz līdz plkst. 19.00.

Laulības

- Laulību reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
- Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai vai garīdzniekam ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.
- Klātesošajām personām pareizi jālieto sejas maskas, kā arī ir jāievēro visi drošības pasākumi.

otrdiena, 2021. gada 19. oktobris

Raidījums "Paradokss" Radio Marija Latvija ēterā.

Raidījumu vada: priesteris Ilmārs Tolstovs Raidījums skan: katra mēneša 3. trešdienā pl. 20.00 (sākot ar 20. oktobri) Apraksts: Ar Iemiesošanās brīdi, kad Vārds tapa Miesa un mājoja mūsu vidū, kristietība ir paradoksu pilna. Par dažiem mēs pārrunāsim mūsu jaunākajā raidījumā “Paradokss”.

8 tikšanās reizes, katra mēneša trešajā trešdienā no 20.00 – 21.00

Tēmas:

Oktobrī – partikulārisms un unifikācija

Novembrī – Raksti un Tradīcija

Decembrī – Ārpus Baznīcas nav pestīšanas un citas konfesijas un reliģijas

Janvārī – ticība un darbi, gnosticisms un pelagiānisms

Februārī – liberālisms un konservatīvisms

Martā – ticība un ateisms

Aprīlī – fideisms un racionālisms

Maijā – Dieva visvarenība, iepriekšnolemtība un mūsu gribas brīvība.

Ko darīt ar vilšanos un ieļaunojumu?

 

Attālinātā lūgšanu grupa ar priesteri Ilmāru

Šajā grūtajā laikā, aicinu pievienoties lūgšanu grupai, kura notiks attālināti, google meet platformā. Nākamā lūgšanu grupas tikšanās plānota 29.oktobrī 20.30. Saite: meet.google.com/vdc-nskg-yej

sestdiena, 2021. gada 16. oktobris

17.oktobris - Parastā liturģiskā laika 29.svētdiena. 9.00 svētā Mise krievu valodā, 11.00 un 14.00 sv. Mise latviešu valodā.


9.00 sv. Mise krievu valodā
11.00 un 14.00  sv. Mise latviešu valodā

Neaizmirsti finansiāli atbalstīt savu draudzi:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģ. Nr. 90000470778
konts: LV41UNLA0050000010880

Pastiprināti tiks dezinficētas dažādas virsmas dievnamā. Aicinājums draudzes ticīgajiem, dievkalpojuma laikā lietot mutes aizsegus, ievērot 2m distanci. Lūgsim Dievu un Jaunavu Mariju – Rožukroņa Karalieni, lai ātrāk spējam tikt galā ar šo problēmu.


Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 17.oktobrī

Paldies visiem, kas iesaistījās draudzes 25 gadu jubilejas svinībās un arhibīskapa vizitācijas sagatavošanai.

Šo svētdien sākas pāvesta Franciska ierosinātais Sinodālais ceļš, kurš turpināsies turpmākos divus gadus.

Svētā Mise 14.00 tiek organizēta kā “Zaļais pasākums”, kas nozīmē, ka ieeja ar sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem. Pārējās sv. Mises ieeja visiem.

Nākošsvētdien misiju svētdiena. Visi ziedojumi tiks vākti vispasaules misiju atbalstam.

Ir pieejamas aploksnes, saliktajām sv. Misēm par mirušajiem no 2.-8.novembrim. Jāuzraksta mirušo vārdi un aploksne jāatdod prāvestam.

Svētajā Misē 14.00 tiek organizēts bērnu koris vai ansamblis. Pēc šīs svētās Mises bērni tiekas ar Amandu un Ingusu, lai sarunātu par tālāko.

Svētdienas skola bērniem un pieaugušajiem sāksies 17.oktobrī. Bērniem 12.30, pieaugušajiem 15.00. Pieteikšanās nav nepieciešama. Ierašanās pirmajā reizē.

Ir pieejama draudzes bibliotēka. Lūgums sazināties ar Marutu Birznieci.

Šobrīd draudzes kontā ir 18 303,62 eiro. Pa ziemu vāksim naudu jumta nomaiņai nākamajos gados.

Dievkalpojumi svētdienās tiek translēti internetā, mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv un www.tolstovs.lv.

Prāvests

trešdiena, 2021. gada 13. oktobris

Slimnieku apmeklēšana mājās Salaspilī

Katra mēneša pēdējā piektdiena
Salaspils katoļu draudzē
Slimnieku apmeklēšanas diena


Lūgums pieteikt prāvestam slimos un gados vecākos cilvēkus, kuri paši nespēj apmeklēt baznīcu, lai katra mēneša pēdējā piektdienā prāvests apbraukātu slimniekus, uzklausītu grēksūdzes, dotu slimnieku sakramentu un svēto Komūniju.

Nebūsim vienaldzīgi.

Gaidāmie pasākumi Salaspils katoļu draudzē 2021.gadā

Gaidāmo notikumu plānsSalaspils Romas katoļu draudzē
(saraksts nemitīgi var mainīties)


Oktobris

17.oktobris – bērnu un pieaugušo svētdienasskolu sākums.
24.oktobris – misiju svētdiena. Ziedojumi visās svētajās Misēs vispasaules misiju atbalstam.
29.oktobris – slimnieku diena. Aicinām pieteikt mājās gulošos slimniekus no Salaspils prāvesta apmeklējumam un slimnieku sakramentam un svētajai Komūnijai.
31.oktobris – rožukroņa mēneša noslēgums. 17.00 lūgšanas pa Salaspils ielām.

Novembris


1.novembris – Visu svēto diena.
2.novembris – Mirušo piemiņas diena.
6.novembris – mēneša pirmā sestdiena. 16.00 adorācija un rožukronis. 18.00 – slavēšana.
2.-8.novembris – oktāva, kurā lūdzamies par draudzes mirušajiem.
11.novembris – aizlūgums par Latvijas kritušiem karavīriem.
18.novembris – aizlūgums par Latvijas valsti.
21.novembris – Kristus Karaļa svētki. Ziedojumi visās svētajās Misēs Rīgas Starpdiecēžu Garīgā Semināra atbalstam.
28.novembris – 1 adventa svētdiena. Adventa vainagu un sveču svētīšana. Sākas Bērna Jēzus procesija pa Salaspils ģimenēm.

Decembris

4.decembris – mēneša pirmā sestdiena. 16.00 adorācija un rožukronis. 18.00 – slavēšana.
8.decembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki.
17.-19.decembris – adventa rekolekcijas ar maizi un ūdeni klusumā. Rekolekcijas notiks Salaspils katoļu baznīcā.
24.-25.decembris – Kristus Dzimšanas svētki
26.decembrī 17.00 – Marijas Naumovas koncerts. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs.

Pasākumu norise būs atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī.

svētdiena, 2021. gada 10. oktobris

Salaspils baznīcas sienu siltināšana un atjaunošana ir pabeigta (10.oktobris)

Aktuālā informācija!

10.oktobris. Dārgie Salaspils katoļu draudzes draugi un atbalstītāji. Ar lielu prieku un pateicību varu pateikt, ka visu četru dievnama sienu renovācija ir noslēgusies. SIA "Ekspro" šos darbus pabeidza gandrīz gada laikā un esmu no sirds pateicīgs ikvienam par ziedojumiem un atbalstu. Kopā esam rēķinos par šīm četrām sienām samaksājuši 113 215,4 eiro. Šobrīd draudzes kontā mums ir 15 947,44 eiro. 

Ko mēs darīsim tālāk? Esam novērsuši jumta kores tecēšanu un tagad mums ir jādomā par jumta nomaiņu, jo jumtā ir tikai 10.cm akmens vates un jumts pirms 25 gadiem ir nepareizi salikts. Šobrīd veikšu intensīvas konsultācijas ar dažādiem uzņēmumiem, kuri strādā ar jumtiem un ķersimies pie darba. Mazliet gan ir jāpagaida, lai mazinās "cenu burbulis", kas ir saistīts ar metāla un darbaspēka izmaksām, kas strauji kāpj. Tomēr jūsu nesavtīgais atbalsts mūsu draudzei mums ir ļoti svarīgs. Pievienoju arī fotogrāfijas ar nosiltināto un izgaismoto baznīcu, kā arī jumtu, kurš stipra lietus gadījumā tek. 

Generālsponsors:

Salaspils Romas Katoļu Draudze
Reģistrācijas Nr. 90000470778
Adrese Rīgas iela 26, Salaspils,
LV-2121, Latvija.
Konts ziedojumiem
AS SEB banka
SWIFT(BIC): UNLALV2X
konts: LV41UNLA0050000010880piektdiena, 2021. gada 8. oktobris

Zinātniskā konference “Katoļu dievnams kā spēcīga garīgā dominante Salaspils kultūrtelpā”.

Ceturtdien, 7.oktobrī

17.00 – 19.00 Salaspils pilsētas bibliotēkas telpās (Enerģētiķu iela 9) zinātniskā konference “Katoļu dievnams kā spēcīga garīgā dominante Salaspils kultūrtelpā”. Ieeja ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem, pārējie piedalās attālināti.

Referātu tēmas:

“Sv. Jura baznīca Salaspilī - pārvērtības un nozīme astoņos gadsimtos (14. – 21. gs.) “, Lilita Vanaga, dr. hist. h. c.

“Vai Salaspils baznīca ir izņēmums kardināla J. Pujata bīskapa kalpošanas 19 gados būvēto dievnamu vidū?", Andris Priede, dr. hist. eccl.

“Pārdomas par baznīcas mūzikas attīstību Latvijā”, mag. Ilze Dūmiņa-Kroja, ērģelniece.

Ieraksts: