Ziņas

Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu! (Rom 12,21)

Bībeles stundas. Lūkas evaņģēlijs 4,31-5,11

Bīskapu konferences dekrēts par Dievmātes litāniju

Kristības, Pirmā Komūnija, laulības un bēres Salaspils katoļu draudzē

Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu, 1 Mozus 2, 24

Bībeles stunda. Lūkas evaņģēlijs 3, 21-4, 13

Bībeles stunda. Lūkas evaņģēlijs 2, 41-3,30

Es vakcinēšos!

Kristus ir Augšāmcēlies!

Svarīgs paziņojums Salaspils iedzīvotājiem un draudzes locekļiem