Ziņas

Latvijas Bīskapu konference par ticīgo dalību Svētajā Misē

Pieaugušo svētdienas skola no 5.februāra!

Laulība, kuras zari tiecas debesīs!

2.februāris - Sveču diena

Kristiešu vienotības meklējumos!

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 29.janvārī

Gaidāmie pasākumi Salaspils katoļu draudzē 2023.gadā

Neoficiāls "Traditiones Custodes" tulkojums, kas skar ekstraordinārās svētās Mises lietojumu Baznīcā

6.janvāris - Kunga Epifānijas, jeb Zvaigznes diena

Pārdomas par Benediktu XVI