Ziņas

Tāda ir Katoliskā Baznīca! Pasaules Jauniešu Dienas Panamā!

Tas bija pirms 14 gadiem!

Svētdien, 27.janvārī 9.00 sprediķis Latvijas radio 1

Par laulāšanos (krievu valodā)

Reportāža no Panamas

Lūgsim par Pasaules Jauniešu Dienām Panamā!

Pēdējie metri!

Svētdien uz baznīcu (krievu valodā)

Jura Rubeņa grāmatas “Viņa un viņš” teoloģisks komentārs

Svētā Meinarda un Jaunavas Marijas svētki Salaspilī

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 26.jūlijā

14. un 15.augusta svinības Salaspils katoļu draudzē

Ziemassvētku vigilijas vakara lūgšanu kārtība ģimenēs