Būt par katoļu priesteri ir visskaistākais kas šajā pasaulē var būt

Bieži vien pasaule mūsdienās vēlas norādīt uz konsekrētām, jeb Dievam veltītām personām kā uz tādām, kas ir vīlušās mīlestībā vai aizbēguši no šīs pasaules un visu laiku staigā skumji un nomākti. Komunisma diktatūras laikā šai ateistiskai ideoloģijai bija svarīgi "ieslodzīt" katoļu garīdzniekus draudzes teritorijā, neļaut tiem darboties publiski un visādi nomelnot. Bet priesteri turpināja kalpot ar dedzību un lielu prieku. Pārfrāzējot kādu padomju laika atkrituša priestera sarakstītās grāmatas titulu, jāsaka, ka priesteris dzīvo nevis altāra ēnā, bet gan Dieva spēka un spožuma apspīdēts, kas plūst no altāra, no Jēzus Vissvētākajā Sakramentā. Man šķiet ka mums, priesteriem un konsekrētām personām mūsdienu cilvēkiem, it īpaši jauniešiem ir jāliecina par šī "dzīvesveida" skaistumu, spēku un dziļumu. 

Islāma radikalizācija. Ko darīt?

Pavisam nesen atgriezos no Norvēģijas, Oslo. Tikos ar latviešiem, svinēju svētās Mises un runāju par musulmaņu kopienas klātbūtni Norvēģijā. Visi mēģinājumi integrēt viņus vietējā sabiedrībā saduras ar pretestību un cieš neveiksmi. Kad jautāju, kādi ir iemesli, skanēja atbilde: "Eiropieši paši ir pazaudējuši savu identitāti - kristīgo identitāti." Cilvēce nekad nav pastāvējusi bez reliģijas, bez kādas filozofijas. Ja nav reliģijas vai filozofijas, tad nāk ideoloģija. Un šobrīd visā Eiropā notiek kristietības aizvietošana ar neomarksistisko humānismu, kur tiek pielūgts, godināts cilvēks. Bet cilvēks tikai tad var apzināties savu patieso vērtību, kad viņa skats ir vērsts uz Dievu. 

Par ko balsot pašvaldību vēlēšanās?


Patiesi šis ir sarežģīts jautājums, uz ko nebūs viegli atbildēt. Daudzi laikam tagad ar satrauktām sirdīm un elpu aizturējuši gaida, kādu tad partiju es ieteikšu vai reklamēšu. Bet varu visus nomierināt – šajā rakstā politiskās aģitācijas nebūs.

Jēzus ir Kungs!

Kādas audiences laikā pāvests Francisks brālīgi aizrāda: "Kādēļ jūs, tad kad es ienācu, saucat - Francisk, Francisk! Lūdzu turpmāk, tad kad es ienākšu saucat - Jēzus, Jēzus, Jēzus ir Kungs!


Litānija par priesteriem (privātai lietošanai)


Litānija Kristum - Priesterim un Upurim

Kungs, apžēlojies par mums!
Kristu, apžēlojies par mums!
Kungs, apžēlojies par mums!

Kristu, klausi mūs. Kristu, uzklausi mūs.
Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums.
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, (atkārto frāzi - apžēlojies par mums)
Dievs, Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,
Jēzu, tu mūžīgais Priesteris, apžēlojies par mums.
Jēzu, tu Dieva Priesteris pēc Melhizedeka kārtas,
Jēzu, tu Priesteris, kuru Dievs apveltījis ar Svēto Garu un spēku,
Jēzu, tu augstais Priesteris,
Jēzu, tu ieceltais Priesteris cilvēkiem,
Jēzu, tu mūsu ticības Priesteris,
Jēzu, par Mozu lielāka goda Priesteris,
Jēzu, tu patiesā tempļa Priesteris,
Jēzu, tu nākošo labumu Priesteris,
Jēzu, tu Svētais, nevainīgais un šķīstais Priesteris,
Jēzu, tu uzticamais Priesteris,
Jēzu, tu žēlsirdīgais Priesteris,
Jēzu, tu labu darošais Priesteris,
Jēzu, tu cilvēku dedzīgais aizstāvis,
Jēzu, tu mūžam diženais Priesteris,
Jēzu, tu Priesteris, kas uzkāpi debesīs,
Jēzu, tu Priesteris, kas sēdi Dieva Majestātei pie labās rokas,
Jēzu, tu Priesteris, kas mūs aizstāvi Dieva vaiga priekšā,
Jēzu, tu Priesteris, kas mums pavēri ceļu uz jaunu dzīvi,
Jēzu, tu Priesteris, kas mūs iemīlēji un ar savam Asinīm nomazgāji no grēkiem,
Jēzu, tu Priesteris, kas ziedojis sevi kā upuri un hostiju Dievam,
Jēzu, tu Dieva un cilvēku Upuris,
Jēzu, tu Svētais Upuris,
Jēzu, tu nevainīgais Upuris,
Jēzu, tu Dieva pieņemtais Upuris,
Jēzu, tu piedošanas Upuris,
Jēzu, tu slavas Upuris,
Jēzu, tu miera Upuris,
Jēzu, tu aizlūgšanas Upuris,
Jēzu, tu pestīšanas Upuris,
Jēzu, tu Upuris, kuram uzticamies un caur kuru droši ejam pie Dieva,
Jēzu, tu Upuris, kas ziedots kopš pasaules sākuma,
Jēzu, tu visos mūžos dzīvais Upuris.
Apžēlojies pār mums, piedod mums, Jēzu.
Apžēlojies par mums, uzklausi mūs, Jēzu.

Dziesma veltīta latviešu priesterim - moceklim Vladislavam Litauniekam

23.maijā jauni svētki Katoļu Baznīcas kalendārā

Sākot ar šo gadu Romas Katoļu Baznīcas latīņu rita liturģiskais kalendārs tiek papildināts ar vēl vienu svētku dienu (festum) - Mūsu Kungs Jēzus  Kristus, Augstais un Mūžīgais priesteris  Šie svētki ir aicinājums lūgties par priesteriem, lai tie būtu kā Jēzus. 

Kādi ir šo svētku aizsākumi?

Svētku sākums ir saistīts ar kontemplatīvo Kristus Priestera Oblāšu māsu kopienu, kura radās Spānijā, iekšējo garīgo cīņu laikā. Tajā laikā tika nogalināti ļoti daudz priesteri. Šīs kopienas harizmāts, jeb aicinājums ir nepārtraukta lūgšana par priesteriem un kandidātiem uz priesterību. Kopienas pamatlicējs, bīskaps Jose Maria Garcia Lahiguer vērsās pie pāvesta Pija XII ar lūgumu iedibināt patronālos Kristus Priestera svētkus. Pāvests tam piekrita 1952.gadā. Vēlāk šie svētki izplatījās spāniski runājošās zemēs un vienmēr tika svinēti ceturtdienā pēc Vasarsvētkiem. 

Svētā Mise latviešiem Oslo, Norvēģijā 25, 26.maijā


Aicinām Oslo dzīvojošos tautiešus uz katoļu Misēm latviešu valodā! Mises vadīs priesteris Ilmārs Tolstovs.

Laipni aicināti:  Sv. Hallvard baznīcā – Enerhauggata 4, 0651 Oslo

25.05 Sestdien 12:00, pēc tam tēja, kafija un katehēze  
26.05 Svētdien 14:30, pēc tam tēja, kafija un katehēze    
27.05 Pirmdien 19:00, pēc tam tēja, kafija un katehēze

tālrunis informācijai +48884393171, www.kalpotajs.blogspot.com

Vasarssvētki Siguldā

Aicinām uz Vasarsvētku vigiliju Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā sestdien, 18.05. plkst.19.00.

Līdzi ņemiet sirds gaismu un tējas svecīti (vai vairākas).Iesim Gaismas ceļu un svinēsim vigilijas Sv.Misi. Iespējams saņemt Grēksūdzes sakramentu, lūgt Svētā Gara dāvanas un pateikties par saņemto.

Betānijas dominikāņu māsas un Siguldas Jēzus Sirds draudze.

Vasarsvētki - Svētā Gara nosūtīšana Aglonā (latgaliski)

19.maijs – VOSORASSVĀTKU SVĀTDĪNE
Aglyunā sv. Mises plkst. 7.00; 9.00(bārnu I sv.Komunija); 12.00 (procesija); plkst.. 17.00 – V.J.Marijas litanija; vokora Mise – plkst. 19.00

20.maijs – pyrmūdīne, ŪTRĪ VOSORASSVĀTKI, V.J.Marijas – Bazneicas Mōtes svātki, sv. Mises Aglyunā plkst. 7.00;10.00;12.00; plkst. 17.00 – V.J.Marijas litanija; Vokora Mise – plkst. 19.00

21.maijs – ūtardīne, TREŠĪ VOSORASSVĀTKI
Aglyunā sv. Mises plkst. 7.00;10.00; 12.00 sv. Misi vadeis veiskups V.E. Jōņs Buļs, Īstyprynōšona; vokora Mise plkst.19.00

Prīceigus Vosorassvātkus! Lai Dīvs Svātais Gors bogōteigi izlej pōr jums Sovas dōvonas!

Femen izgāšanās


Skaļais aktīvistu „Femen” uzbrukums Beļģijas primasam, arhibīskapam Andre Leonard bija jau laicīgi sagatavota kā mediāla akcija. Akcija izgāzās un kaitēja, bet šoreiz nevis Baznīcai, bet pašam Femen.

Femen ir „sekstrēmistu” grupa, kā to norāda pašas grupas dalībnieces. Šī grupa radās Ukrainā, kur kādu laiku piesaistīja mēdiju uzmanību ar atraktīviem, puskailu meiteņu protestiem dažādās situācijās. Pakāpeniski grupa kļuva starptautiski slavena. Grupas pārcelšanās no Kijevas uz Parīzi nozīmēja vēl lielāku iespēju uzbrukt Katoļu Baznīcai. Femen laika gaitā ir ieguvis ideoloģisku veidolu, darbojoties pēc rūpīgi sagatavotas stratēģijas, sadarbojoties ar medijiem un šobrīd no likumdevēju puses bauda pilnīgu labvēlību.

Kopiena "Chemin neuf" ielūdz uz Kānas brīlības ģimeņu sesiju
Svētdien Vasarssvētki - Svētā Gara nosūtīšanas svētki. Kādas konsekvences?

Mani pašu ļoti uzrunāja 13.maija pirmais lasījums:

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 19, 1-8)

Tajā laikā Pāvils, pārstaigājis kalnu apvidus, nonāca Efezā un, atradis dažus mācekļus, tiem sacīja: “Vai jūs, pieņemdami ticību, saņēmāt Svēto Garu?” Bet tie viņam teica: “Mēs pat neesam dzirdējuši, ka ir Svētais Gars.” 
Tad viņš pajautāja: “Kā kristībā jūs esat kristīti?” Tie atbildēja: “Jāņa kristībā.” Tad Pāvils sacīja: “Jānis kristīja ar grēku nožēlošanas kristību, sacīdams ļaudīm, lai tie ticētu Tam, kas nāks pēc viņa, tas ir, Jēzum.” To dzirdot, viņi pieņēma kristību Kunga Jēzus vārdā.
Un, kad Pāvils uzlika viņiem rokas, pār viņiem nolaidās Svētais Gars. Un viņi runāja valodās un pravietoja. Bet viņu pavisam bija ap divpadsmit vīru. 
Bet viņš, iegājis sinagogā, drošsirdīgi sludināja trīs mēnešus, runādams un pārliecinādams par Dieva valstību. 
Tie ir Svēto Rakstu vārdi.


Iesaku noskatīties - fima "Most" (Tilts)

Youtube var atrast visu filmu 4 daļās ar angļu subtitriem. Filmā tēlaini parādīta līdzība par Dievu Tēvu, kurš nesaudzēja savu Dēlu Jēzu, bet atdeva to par mūsu grēkiem. "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību," (Jņ 3,16)Iepazinos ar kopienu "Gaisma - dzīve", jeb Oāzi


Kopiena „Gaisma – Dzīve” ir viena no Katoļu Baznīcas Atjaunotnes kustībām, kas balstās uz Vatikāna II koncila mācības. Kopiena pulcina dažādu vecumu un aicinājumu ļaudis – jauniešus, bērnus, pieaugušos, priesterus, klosterļaudis un arī ģimenes, kuras pulcējas grupās, kas saucās „Mājas Baznīca”.

4 vietas mašīnā no Rīgas uz Varšavu (vai Ļubļinu) 31.maijā. Cena 8-10.ls

Jauns piedāvajums: Rīga - Warszava (vai Ļubļina) 31.maijā. 8.00 izbraucam no Rīgas. Maksa 8-10.ls.

Sprediķis Lieldienu laika 7 svētdienā

Lasījumi www.mieramtuvu.lv

Kristus ir augšāmcēlies! 

Visu Lieldienu laiku mēs sveicinām cits citu ar šādiem vārdiem un šodien svinam šo Augšāmcelšanās dienu, esot kopā ar Jēzu Pēdējo vakariņu telpā. Ir dziļa saikne starp Pēdējo vakariņu telpu Lielajā ceturtdienā un to telpu, augšistabu, kur bija sapulcējušies mācekļi kopā ar Vissvētāko Jaunavu Mariju. Vasarsvētkos nāk Svētais Gars, tādējādi, no vienas puses, noslēdzot Jēzus misiju šeit, virs zemes, bet, no otras, ievadot misiju, kuru turpinās Baznīca, Viņa Mistiskā Miesa.

Pēdējo vakariņu telpā Jēzus lūdzas īsi pirms savām ciešanām. Šīsdienas Evaņģēlija fragmentā varam lasīt tikai trešo daļu no šīs lūgšanas. Jēzus lūdzas: “Lai visi būtu viens.” Bieži vien šie vārdi pirmkārt tiek attiecināti uz ekumenisko kustību starp dažādu konfesiju kristiešiem. Tomēr šodien es vēlos pievērst uzmanību tai vienotībai, kas tiek īstenota mūsu, katoļu, vidū, esot Baznīcā. 

Kardināla Kurta Koha vizīte Latvijā


No 2013. gada 19. - 23. maijam vizītē Latvijā uzturēsies Vatikāna Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidents, kardināls Kurts Kohs (Kurt Koch). Viņa vizītes mērķis ir klātienē iepazīties ar ekumenisma tradīcijām un praksi Latvijā, izveidot tiešu dialogu ar nozīmīgāko tradicionālo kristīgo konfesiju vadītājiem, kā arī pārrunāt valsts un Baznīcas sadarbības jautājumus.

Irānas kristiešu moceklis

Youcef Nadarkhani, bijušais musulmanis tika pakārts Irānā, tādēļ ka pieņēma mūsu Kungu Jēzu Kristu par savu Glābēju, par vienīgo patieso Dievu. Mira ar smaidu uz lūpām. 

Lai Dievs viņam ir žēlīgs.

(no facebook resursiem)


Sprediķis Lieldienu VI svētdienā (Vatikāna radio)


Kristus ir Augšāmcēlies!
Dārgie Vatikāna radio klausītāji. Šodien, lasot Jāņa evaņģēlija 14. nodaļu esam kopā ar Jēzu un apustuļiem nonākuši pēdējo vakariņu telpā. Jēzus sarunājas ar saviem mācekļiem. Ir īpašs laiks pirms viņa lielajām ciešanām un nāves. Apustulis Toms jautā Jēzum, kā atrast ceļu uz debesīm. Jēzus saka: „Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība!” (Jņ 14,6) Savukārt apustulis Filips priekā iesaucas: „Rādi mums Tēvu un mums pietiks!” (Jņ 14,8) Savukārt apustulis Jūda, atbildot uz Jēzus teikto par Savu klātbūtni cilvēku vidū pēc Vasarssvētkiem jautā: „Kāpēc Tu gribi parādīties mums, bet ne pasaulei?” (Jņ 14,22)

Kas ir jāņem vērā piesakot draudzē kristības, iesvētības, laulības un bēres. Praktiski padomi.


Kristības un ‘Iesvētības’ (Pirmā Svētā Komūnija)
Bērni līdz 7 gadu vecumam Kristības sakramentu saņem bez apmācībām (vecākiem līdzi jāņem pases un bērna dzimšanas apliecība). Uz kristībām ir jāpiesakās pēc iespējas agrāk, vecākiem ir jānorunā tikšanās ar garīdznieku. Krustvecākiem (vismaz vienam) jābūt katoļiem, kas iepazinušies ar ticības patiesībām un regulāri apmeklē baznīcu. Ja vecāki ir katoļi, bet nav laulāti un dzīvo kopā tad bērniņu mēs kristām, bet vecākiem ir jāapņemas šis jautājums drīzākā laikā nokārtot (ja nav šķēršļu). Ja tiek nests kristīt otrs bērniņš, bet šis solījums nav pildīts, tad Baznīcai ir tiesības otra bērniņa kristību atteikt, jo Baznīca vēlas garantiju, ka noristītajam bērna būs nodrošināta reliģiskā audzināšana Dieva svētītā ģimenē.
Ja kristību kandidātiem ir vairāk par 7 gadiem, tad ir jānāk uz nodarbībām ticības pamatu apgūšanai. Bērniem ir jāapmeklē Svētdienas skola, bet pieaugušajiem ticības mācības nodarbības.
Krustiņu, sveci, katehismu un citas kristībām vajadzīgās lietas var iegādāties baznīcas grāmatu galdā vai kur citur.
Bērni un pieaugušie, kas ir iepriekš pieteikušies un sagatavojušies Iestiprināšanas sakramentam, to var saņemt Vasarsvētku dienā, vai citā dienā, kad draudzi apmeklē bīskaps., jo parasti iestiprināšanas sakramentu sniedz bīskaps. Iestiprināšanas zīmes savlaicīgi jāpaņem pie draudzes prāvesta.

Kas ir Baznīcas Sociālā Mācība?


"Kristīgā Atklāsme [..] ved pie dziļākas sabiedriskās dzīves likumu izpratnes." Baznīca saņem no Evaņģēlija pilnu atklāsmi par patiesību, kas attiecas uz cilvēku. Izpildot savu Evaņģēlija sludināšanas misiju, Baznīca Kristus vārdā liecina cilvēkam par viņa personas cieņu un viņa aicinājumu dzīvot personu kopībā; Baznīca tam māca taisnības un miera prasības saskaņā ar dievišķo gudrību.

Baznīca izsaka morālo spriedumu ekonomiskajās un sabiedriskajās lietās tad, "kad to prasa personas pamattiesības un dvēseļu pestīšana".  Morāles lietās Baznīcas sūtība atšķiras no politiskās varas sūtības: Baznīca rūpējas par kopējā labuma laicīgajiem aspektiem tik daudz, cik tie ir pakārtoti augstākajam Labumam, mūsu galīgajam mērķim. Tā cenšas iedvest pareizo stāju attiecībā pret pasaulīgajiem labumiem un sociāli ekonomiskajām saitēm.
Baznīcas sociālā mācība attīstījās 19. gs., kad Evaņģēlijs nonāca saskarsmē ar moderno industriālo sabiedrību, tās jaunajām struktūrām, kas tika izveidotas patēriņa preču ražošanai, tās jauno sabiedrības, valsts un varas koncepciju, tās jaunajām darba un īpašuma formām. Baznīcas mācības attīstība ekonomisko un sociālo jautājumu jomā apliecina tās mācības pastāvīgo vērtību, kā arī Baznīcas Tradīcijas, kas ir vienmēr dzīva un darbīga, patieso jēgu.

Svētceļnieki no Jelgavas un Rīgas dosies kājām uz Skaistkalni, lai lūgtos par ģimenēm
2. maijā no Jelgavas un Rīgas katedrāles izies svētceļnieki, kas kājām dosies uz Skaistkalni, Dievmātes - Latvijas Ģimeņu Aizbildnes svētvietu, lai svētdien, 5. maijā, kopā ar Jelgavas diecēzes bīskapu Edvardu Pavlovski, paulīniešu tēviem un citiem ticīgajiem piedalītos Māras Zemes Karalienes svētkos Zemgalē.