pirmdiena, 2018. gada 26. marts

Lieldienu dievkalpojumu kārtība Rīgas Kristus Karaļa draudzē


Lieldienu dievkalpojumu kārtība
Rīgas Kristus Karaļa Romas katoļu draudzē 2018.gadā

25.marts – Pūpolsvētdiena

9.00 - svētā Mise poļu valodā (ar sprediķi krievu valodā)
11.00 - svētā Mise latviešu valodā, pūpolu un palmu zaru svētīšana, procesija
14.00 - svētā Mise latviešu un krievu valodā ģimenēm ar bērniem un jauniešiem

29.marts – Lielā Ceturtdiena

10.00 - Hrizmas svētā Mise notiek Rīgas sv. Jēkaba katedrālē kopā ar arhibīskapu, garīdzniekiem un ticīgajiem.
18.30 - Pēdējo Vakariņu svētā Mise, kāju mazgāšana, Vissvētākā Sarkamenta pārnešana uz ciešanu altāri.

30.marts – Lielā Piektdiena

13.00 - Krustaceļš apkārt baznīcai
15.00 - Jēzus Kristus Ciešanu dievkalpojums, krusta pagodināšana, lūgšana pie Kristus Kapa

31.marts – Lielā Sestdiena

9.00 - Rūgto asaru dziedājums
12.00 - krustaceļš baznīcā

Piezīme: ūdeni un Lieldienu maltīti svētīs tikai pēc Lieldienu vigilijas dievkalpojuma  

Jēzus Kristus Augšāmcelšanās vigilija

18.00 – Lieldienu vigilijas svinīgā svētā Mise, Lieldienu uguns, ūdens svētīšana, pieaugušo kristības, kristības solījumu atjaunošana. Lieldienu maltītes svētīšana. Nakts adorācija – nakts lūgšanas pie Kristus kapa līdz rīta gaismai.

1.aprīlis – Jēzus Kristus Augšāmcelšanās Lielie svētki

8.00 - lūgšana pie Kristus kapa, rezurekcijas procesija apkārt baznīcai, svinīga svētā Mise
11.00 - svētā Mise poļu valodā ar sprediķi krievu valodā
14.00 - svētā Mise latviešu un krievu valodā ģimenēm ar bērniem un jauniešiem

Piezīmes. Priesteri grēksūdzēs būs pieejami jau vismaz pusstundu pirms katra dievkalpojuma un arī dievkalpojumu laikā. Sākot ar Lielo Ceturtdienu, dievnams būs atvērts visu dienu vai arī naktī, ja būs gribētāji lūgties. Lieldienu maltīti svētīs sākot no sestdienas vakara un arī svētdien pēc katra dievkalpojuma.

sestdiena, 2018. gada 3. marts

Gavēņa laika apcere: Rūgtās asaras


RŪGTĀS ASARAS
                             Līstiet, as’ras rūgtās, līstiet,
                                    Manu sirdi skumjām pildiet.

                                    Raudiet manas acis, raudiet,
                                    Sāpēm sevi nežēlojiet.

                                    Nobāl saule, zvaigznes tālās,
                                    Nodreb zeme visās malās.
                                   
                                    Kapu vietas vaļā veras,
                                    Dieva svētie augšāmceļas,
                                   
Visai dabai skumjās līdzi
Debess eņģeļi raud visi.

Visur, kurp vien acis raugās,
Skumjas redzu ļaužu sejās.

Pestītāja rūgtā nāve
Sirdīs ielej dziļas sāpes.

Kristus mokas, viņa rētas,
Dvēselei būs mūžam svētas.

Jēzu, upuris Tavs rūgtais
Mūs no nāves atpestījis.

Jēzu, ļauj lai līdzi eju
Es ar Tevi krustaceļu.

Gavēņa laika apceres: KrustaceļšI KRUSTACEĻŠ

Krustaceļu ejot kopīgi, var pieturēties pie šādas kārtības:

1)      Krustaceļa dziesma (dzied, ejot no vienas stacijas uz otru);
2)      V. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. R. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 
3)      Attiecīgā apcere no sv. Rakstiem;
4)      Lūgsimies: (seko Baznīcas lūgšana);
5)      Tēvs mūsu... Esi sveicināta Marija...
6)      V. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
R. Apžēlojies par mums.


IESĀKUMA DZIESMA

Cik sāpīga šī piemiņa,
Kas domājis to būtu,
Ka pats vienīgs Dieva Dēls
Krustā piekalts kļūtu.
     
Tas mūsu grēks — šis sāpju grēks,
      Ko Jēzus cieš pie krusta;
      Kaut, pieminot to visi mēs,
      Kā pārmetumu justu.

Kaut asarās un lūgšanās
Sirds visu paciešt spētu,  —
Ja sāpes, kas Tev darītas,
Mūs arī piemeklētu.

      Ak, Dieva Māt’! Kā sāpināt
      Tie Tavu sirdi prata,
      Kad Dēlu krustā redzēji
      Bez gala skumdināta.

Vissmagākā bij’ nasta tā,
Ko izredzētais godam
Pats labprātīgi uzņēma,
Lai glābtu mūs no soda.

      Mēs apsolām Tev vienīgam
      Būt dzīvē uzticīgi,
      Un tad uz mājām mūžīgām
      Tev sekot pazemīgi.

pirmdiena, 2018. gada 12. februāris

Gavēņa laiks Rīgas Kristus Karaļa katoļu draudzē

19.marts – svētā Jāzepa svētki, obligāti svinami

9.00 – sv. Mise poļu valodā
11.00 un 18.30 – sv. Mise latviski

25.marts – Kunga pasludināšanas svētki

Pārcelti uz 9.aprīli

Krustaceļš
Trešdienās un piektdienās 8.00
Piektdienās 19.15 – izņemot 9.martu, kad 17.30
Svētdienās 8.00 poliski un 10.00 latviski

Rūgto asaru dziedājums

Katru svētdienu pēc svētās Mises 11.00

Žēlsirdības kronītis
Katru svētdienu pēc svētās Mises 14.00 dziedāts

Draudzes rekolekcijas 9-11.marts

9.-11.marts. Informāciju skatīt atsevišķā plakātā

Lūgums savlaicīgi pieiet pie Lieldienu grēksūdzes