trešdiena, 2016. gada 31. augusts

Jauns mācību gads!

Dārgie bloga lasītaji! Pavisam drīz sāksies jaunais mācību gads, un arī Rīgas Garīgajā Seminārā uzsāksim šo gadu ar 12 semināra audzēkņiem. Pirmajā kursā ir iestājies tikai viens seminārists, tomēr apzināmies, ka Dievs ir tas, kurš sūta aicinājumus, un mums ir svarīgi lūgties par jauno priesteru paaicinājumiem. Šovasar Semināru skāra lielas izmaiņas, jo savu kalpošanu uzsāka jauns rektors - mariāņu tēvs Imants Medveckis un arī jauns garīgais tēvs - Staņislavs Kovaļskis. Lūgsim Dievu, lai Viņš sūta spēku un gudrību veikt šo kalpojumu pēc Dieva gribas, kā arī no visas sirds pateicamies iepriekšējam rektoram, pr. Paulam Kļaviņam, kurš sešus gadus nesavtīgi un sevi nežēlojot, veica šo kalpojumu.

Arī es saņēmu jaunus izaicinājumus - pasniegt semināristiem homilētiku, jeb sprediķošanas mākslu un arī kopš 30.augusta esmu nozīmēts kalpot par vikāru svētdienās un svētku dienās svētā Antona draudzē Maskavas ielā 309A, Rīgā. Paralēli tam turpinu studijas doktorantūrā un rakstu savu doktora darbu tālāk. Ļoti jūtu to, ka par mani un par visām kalpošanām jūs lūdzat Dievu un par to jau tagad saku lielu paldies. Es arī par jums ik dienas lūdzos. Paliksim šādā kopīgā lūgšanā.

otrdiena, 2016. gada 30. augusts

Kā Baznīca izvēlas Bībeles lasījumus?

Daudziem noteikti ir radies jautājums, pēc kādiem kritērijiem Baznīca izvēlas lasījumus Svētās Mises liturģijā? Pēc Vatikāna II koncila reformas visi svētdienu lasījumi tika sadalīti ciklos pa trīs gadiem - A, B un C gads. Darbadienu lasījumi tika sadalīti ciklos pa diviem gadiem - I un II. Šobrīd ir svētdienu cikla A gads un darbadienu II (atbilst tam, ka 2014 gads ir pāra gads). Līdz ar to Romas Katoliskajā Baznīcā visā pasaulē svētās Mises laikā tiek lasīti vieni un tie paši lasījumi, tikai dažādās valodās un ik pēc trim gadiem (darbadienās pēc diviem) tie atkārtojas. Savādāk ir ar tā saucamajiem "stiprajiem" "gadalaikiem" - Adventa, Kristus Dzimšanas svētku, Gavēņa un Lieldienu laiku, kā arī ar Lielajiem svētkiem un svētkiem. Tiem vienmēr ir savi lasījumi. Tālāk piedāvāju šo Bībeles tekstu sadalījumu tabulas, atbilstoši katrai svētdienai un svētkiem. Teksts angļu valodā. 

Lūkas evaņģēlija 14,27 problēma

Katoļu Baznīcas liturģisko lasījumu tekstos šī panta beigas skan šādi: "... Un, kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis." Arī Bībeles biedrības 1965.gada tekstā un arī jaunajā tulkojumā ir līdzīgi: "Kas nenes savu krustu un neseko Man, tas nevar būt Mans māceklis."Toties grieķu un citos tekstos ir daudz savādāk: "ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσωμου οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής."
Jāatzīmē, ka grieķu vārds ἔρχεται nozīmē sekot, nevis nesekot. Arī citu valodu tulkojumos ir līdzīgi:

et qui non baiulat crucem suam et venit post me non potest esse meus discipulus

And whosoever doth not carry his cross and come after me cannot be my disciple.

A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. 

Ir ļoti svarīgi saprast to domu, ko Jēzus šeit vēlas pateikt: Nevar sekot Jēzum, iet Viņam līdzi, neņemot krustu. Ir daudz, kas Jēzum vēlas sekot, bet pa vieglo, plato ceļu. Jēzus saka, ja tu gribi sekot Man, ņem krustu. 

pirmdiena, 2016. gada 29. augusts

Ir iespējas studēt katolisko teoloģiju un reliģijas zinātnes!

RARZI pagarina uzņemšanu visās studiju programmās līdz 9. septembrim

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) pagarinājis uzņemšanu visās studiju programmās līdz 9. septembrim un piedāvā iespēju dokumentus iesniegt elektroniski.

Dokumentus klātienē var iesniegt RARZI biroja darba laikā, kā arī elektroniski (anketa pieejama mājas lapā www.rarzi.lv, pārējie dokumenti jāiesūta ieskanēti vai nofotografēti), oriģināli būs jāuzrāda studiju pārrunās.

Iestāšanās pārrunas notiks 7. septembrī pl. 10.00 vai 9. septembrī pl. 15.30 Rīgā, Klostera 4-35.

Jaunā studiju gada sākums būs 9. septembrī pl. 16.30 ar Svēto Misi Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā.

RARZI studiju virzienā „Reliģija un teoloģija” piedāvā iegūt humanitāro zinātņu bakalauru reliģijā, kā arī profesionālo maģistru reliģijā ar kvalifikāciju „filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs” un profesionālo maģistru reliģijā ar kvalifikāciju „pastorālais konsultants”.

Bakalaura programma ir paredzēta reflektantiem ar vispārējo/ profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību, kas vēlas iegūt pamatīgas un integrētas zināšanas katoliskajā teoloģijā un Baznīcas mācībā.

Maģistratūras programma paredzēta reflektantiem: a) ar Laterāna Pontifikālajā Universitātē un tās filiālēs iegūtu bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā vai tam atbilstošu Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā iestādē iegūtu augstāko izglītību; b) ar citās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs iegūtu bakalaura grādu humanitārajā vai sociālajā jomā, vai augstāko pedagoģisko izglītību, ja apgūts Katoliskās teoloģijas pamatkurss. Studiju programmas absolventi iegūst augstāko profesionālo izglītību reliģijā un profesionālo kvalifikāciju, lai varētu strādāt valsts, nevalstiskās un Baznīcas iestādēs kā skolotāji, katehēti, pastorālie konsultanti vai kapelāni.

RARZI piedāvā arī Mūžizglītības programmu, kurā var apgūt Katoliskās teoloģijas pamatkursu un Katehētikas pamatkursu.

RARZI ir Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle.

Pārpublicēts no www.katolis.lv

svētdiena, 2016. gada 28. augusts

Atbalsti "Radio Marija Latvija" darbību arī finansiāli!

Dārgais Radio Marija Latvija klausītāj!

Radio Marija Latvija ir nekomerciāla radiostacija, kas pastāv,
pateicoties vienīgi klausītāju brīvprātīgiem ziedojumiem.

Zvanot pa tālruni 9000 6769,
Tu ziedosi €4.27
radio darbības nodrošināšanai!


No sirds pateicamies par Tavu finansiālo atbalstu!

No savas puses vēlos uzsvērt, ka mums, katoļiem, šis radio ir dots kā Dieva dāvana un dažreiz, mēs par maz novērtējam šīs dāvanas un domājam, ka gan jau viss pats no sevis arī darbosies. Tomēr šī radio izmaksas ir ļoti lielas, tādēļ būtu svarīgi, ja mēs katrs, kurš klausāmies šo radio, arī regulāri ziedotu konkrētu summu tā uzturēšanai. Pietiks jau ar to, ka ...

katrs, kurš klausās šo radio, 
mēnesī vienu reizi piezvanīs uz ziedojumu tālruni. 

Summa nav liela, tomēr ja to izdarīs katrs - gan es, gan tu, kopā mēs spēsim daudz.