svētdiena, 2019. gada 17. novembris

Salaspils katoļu draudzes sludinājumi 17.novembrī

Vēl dievkalpojumi darbadienās notiks baznīcā.

18.novembrī dievkalpojums draudzē notiks 8.00. Lūgsimies par mūsu Latviju.

Šī svētdiena - nabadzīgo cilvēku svētdiena.

Nākamsvētdien – Kristus Karaļa svētki. Ziedojumi Starpdiecēžu Garīgā Semināra vajadzībām. Svētība slimniekiem.

Var iegādāties Katoļu Kalendārus 2020.gadam.

Tuvojas Kristus Dzimšanas svētki. Lūgums neatlikt pirmssvētku grēksūdzi uz pēdējo brīdi un parūpēties par mājās vai slimnīcās gulošajiem cilvēkiem.

Katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā svētā Mise 15.00 Baldones draudzē.

Katra mēneša ceturtajā trešdienā 16.00 svētā Mise Upeslejās, Tuberkulozes un plaušu centrā.

Aicinām draudzes locekļus uz dievnama uzkopšanu, kas notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā pēc rīta Mises plkst. 8:00.

Lasīsim Katolisko literatūru un atbalstīsim Radio Marija Latvija darbību.


Draudzes informācija mājaslapā www.salaspilsdraudze.lv

trešdiena, 2019. gada 13. novembris

Sieviete Garīgajā Seminārā

Vatikāna radio poļu redakcija ziņo, ka Francijā, kādā Garīgajā Seminārā jau ir bijis gadījums, kad kāda sieviete, kura ir mainījusi dzimumu, ir iestājusies šajā Seminārā, nonākusi līdz diakonātam un tikai tad ir uzzināta patiesība. Tikai pēc Dievišķā Kulta un disciplīnas kongregācijas prefekta kard. Robert Sarah iejaukšanās, šīs svētības nenotika. Atcerējos savu "uzstāšanos" LTV raidījumā "Kultūršoks" par Stambulas konvensiju pirms pāris gadiem. Lūk, tas par ko runāju toreiz, tagad jau notiek realitātē.

Latvijas ceļi