ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris

Svētās Mises Norvēģijā!

Informēju, ka no 11.marta līdz 14.martam būšu Norvēģijā, un ir iespējams satikties tiem, kuriem ir nepieciešama grēksūdze latviešu valodā, vai kādi citi risināmi jautājumi, saistībā ar Katoļu Baznīcu un ticības lietām.

11.martā - Larvikas apkārtnē
12.martā - Drammenē

Svētā Mise latviešu valodā plkst. 13.00 Drammenes katoļu baznīcā Cappelens gate 1, 3016 Drammen.
Pirms tam iespēja pieiet pie grēksūdzes un pēc svētās Mises pārrunas.

13-14.martā - Oslo un apkārtne

Interesentiem rakstīt - priesteris.ilmars@gmail.com vai zvanīt +37126382126