trešdiena, 2017. gada 22. novembris

Svarīga informācija Rīgas Kristus Karaļa draudzes locekļiem!

1. Sakarā ar to, ka ilggadīgā grāmatu galda vadītāja Velentīna vecuma nespēka dēļ nespēj vairs pildīt savus pienākumus, meklējam citu grāmatu galda vadītāju;

2. Dievnama uzkopšana turpmāk notiks dežūru veidā. Meklējam dievnama uzkopšanas dežurantus;

3. Svētdien, Kristus Karaļa svētkos, sakarā ar arhibīskapa vizitāciju, svētā Mise 14.00 NENOTIKS;

4. Sakarā ar arhibīskapa vizitāciju, ziedojumi Rīgas Garīgā Semināra uzturēšanai tiks vākti Adventa 1 svētdienā, 3.decembrī.

Prāvests.

otrdiena, 2017. gada 21. novembris

40 stundu atlaidu dievkalpojumu kārtība Rīgas Kristus Karaļa draudzē

Rīgas Kristus Karaļa
Romas katoļu draudzes
Titulsvētki – 40 stundu atlaidu dievkalpojumi

Piektdiena, 24.novembris

18.00 slavēšana
19.00 svētā Mise (pr. Rihards Rasnacis)
Nakts adorācija

Sestdiena, 25.novembris

9.00 svētā Mise poļu valodā. (pr. Ilmārs Kravalis)
Vissvētākā Sakramenta adorācija
11.00 svētā Mise. (pr. Andris Priede)
Draudzes mājā pr. Andra Priedes priekšlasījums par dievnama būvētāju, priesteri Kazimiru Vilni
18.00 svētā Mise. (dekāns Edgars Cakuls)
19.00 Gregoriskās mūzikas ansambļa “Schola Cantorum Vox Iubilantis” un koklētājas Sanitas Sprūdžas koncerts baznīcā

Svētdiena, 26.novembris

8.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana adorācijai
9.00 sv. Mise poļu valodā (pr. Ilmārs Tolstovs)

11.00 Svētku galvenā Mise, iestiprināšanas sakramenta dalīšana, procesija, Te Deum un svētība ar Vissvētāko Altāra Sakramentu. (Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs)

sestdiena, 2017. gada 18. novembris

Rīgas Kristus Karaļa draudzes sludinājumi 19.11

Tuvojas draudzes atlaidu dienas. Piektdien, 24.novembrī – harismātiskā slavēšana visai ģimenei. Sākums 18.00, sv. Mise 19.00. Celebrē pr. R. Rasnacis. Pēc tam visas nakts adorācija.

Sestdien, 25.novembrī sv. Mise 9.00 poļu valodā. Svin Saulkrastu prāvests Ilmārs
Kravalis. Adorācija līdz 11.00.

11.00 sv. Misi svin profesors Andris Priede. Pēc tam draudzes majā lekcija par priesteri Kazimiru Vilni

18.00 sv. Misi svin Rīgas dekāns Edgars Cakuls. Pēc tam gregoriskās mūzikas
koncerts.

Svētdien. 26.novembrī 9.00 sv. Mise poļu valodā un 11.00 arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija, iestiprināšana un procesija. Beigās Te Deum laudamus. Iestiprināšanas sakramenta zīmītes var saņemt pie prāvesta.

Sv. Mise 14.00 nenotiek.

Lūgums pieteikties procesijas dalībniekus pie māsām.

Nākamo svētdienu visi ziedojumi tiek vākti Rīgas Garīgā Semināra uzturēšanai.

Prāvests.

ceturtdiena, 2017. gada 16. novembris

Katru piektdienu adorācija un grēksūdzes


ADORĀCIJA
UN GRĒKSŪDZES


Sākot ar 6.oktobri katru piektdienu Rīgas Kristus Karaļa draudzē

18.30 svētā Mise
19.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana adorācijai
Grēksūdzes iespēja
21.00 depozīcija (Vissvētākā Sakramenta noņemšana)