Laulība, kuras zari tiecas debesīs!

Kāda ir Romas Katoliskās Baznīcas mācība par laulību? Īsi!

Svētie Raksti apliecina, ka vīrietis un sieviete ir radīti viens otram: "Nav labi cilvēkam būt vienam." (Rad 2, 18) Pēc grēkā krišanas laulība palīdz pārvarēt noslēgšanos sevī, egoismu, savas baudas meklēšanu, kā arī veicina savstarpējo atvērtību, izpalīdzību un pašatdevi. Laulības pamatā ir mīlestība. Laulības pamatā ir divi aspekti:

a) divu cilvēku vienība;
b) dzīvības tālāknodošana.

Apustulis Pāvils uz to norāda, sacīdams: "Vīri, mīliet sievas, tāpat kā arī Kristus mīlēja Baznīcu un pats sevi atdeva par viņu, lai viņu darītu svētu" ( Ef 5, 25-26), uzreiz piebilzdams: “Tāpēc cilvēks atstās tēvu un māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels; bet es to saku attiecībā uz Kristu un Baznīcu!” ( Ef 5, 31-32)

Kā notiek laulības svinēšana?

Romas katoļu Baznīcas latīņu ritā laulību svinēšana starp diviem ticīgajiem katoļiem parasti (bet ne vienmēr) notiek Svētās Mises laikā, tādēļ ka visi sakramenti ir saistīti ar Kristus Lieldienu noslēpumu. Laulību derību noslēdz vīrs un sieva, kas ir kristīti un brīvi, lai noslēgtu laulību, un kas savu piekrišanu izsaka labprātīgi. "Būt brīvam" nozīmē:

a) neviens nav piespiests. Bērna piedzimšana, vai radinieku spiediens, vai finansiālā ieinteresētība var būt par iemeslu, kas norāda, ka laulātais ir laulību ieņēmis spiediena rezultātā.
b) nepastāv nekādi šķēršļi, raugoties no dabiskā vai Baznīcas likuma viedokļa. Viens no izplatītākajiem šķēršļiem ir iepriekšējā laulība.
c) Laulātajiem ir jābūt atvērtiem uz auglību un jāapliecina, ka viņi vēlas noslēgt šo laulību uz mūžu.
Laulības saites ir nostiprinājis pats Dievs, tā ka noslēgtu un miesā īstenotu laulību starp kristītajiem nekad nevar šķirt. Šīs saites, kas rodas no laulāto brīvās cilvēciskās rīcības un no īstenotas laulības, tagad ir neatceļamas un ir pamats derībai, kuru nodrošina Dieva uzticība. Baznīcai nav varas nostāties pret šo dievišķās gudrības noteikto kārtību.

Laulāto piederība dažādām konfesijām nav nepārvarams šķērslis laulības noslēgšanai, ja viņiem izdodas dalīties tajā, ko katrs no viņiem savā kopienā saņēmis, un ja viņi mācās viens no otra, kādā veidā otrs cilvēks apliecina dzīvē savu uzticību Kristum.

Šeit ir svarīgi piebilde – visus, kuri ir nokristījušies kā katoļi, laulības noslēgšanai ir saistoša kanoniskā forma. Ko tas nozīmē “tautas valodā”? Katolim, lai viņa laulība būtu derīga Dieva un Baznīcas priekšā, tā ir jānoslēdz katoļu dievnamā, un šīs laulības ir jāpieņem katoļu garīdzniekam, kuru šīm laulībām ir pilnvarojis diecēzes bīskaps. Laulību var pieņemt arī cita persona un tā var notiks citā vietā, arī ārpus katoļu dievnama, bet tad šai laulībai ir jāsaņem bīskapa atļauja. Ja šāda atļauja nav saņemta, tad katolim laulība ārpus katoļu dievnama un bez katoļu garīdznieka nav derīga. Kādas tad ir konsekvences? Ja katolis, piemēram, noslēdz laulību dzimtsarakstu nodaļā vai citas konfesijas dievnamā vai Bīriņu pilī, gaisa balonā, jūras krastā, u.t.t. un šai laulībai nav bijusi bīskapa atļauja un tai nav asistējis katoļu garīdznieks, tā nav spēkā esoša. Tas nozīmē, ka katolis, pat ja ir noslēdzis civiltiesisku savienību un valsts priekšā viņa laulība ir derīga, tad Dieva un Baznīcas priekšā viņa laulība nav notikusi un viņš atrodas nāvīga grēka stāvoklī un pie dievgalda, jeb svētās Komūnijas viņš iet nedrīkst. Katoliskās Baznīcas Katehisms šo situāciju apraksta šādi: Mūsdienās liels skaits katoļu daudzās valstīs saskaņā ar civillikumu ir šķīrušies un noslēguši jaunu civillaulību. Baznīca, būdama uzticīga Jēzus Kristus vārdiem ("Ja kas šķiras no savas sievas un citu precē, tas pārkāpj ar viņu laulību. Un ja sieva šķiras no sava vīra un iziet pie cita, viņa pārkāpj laulību": Mk 10, 11-12), turpina mācīt, ka nevar atzīt šo jauno savienību par spēkā esošu, ja pirmā laulība bijusi spēkā esoša. Ja šķīrušies uzsāk jaunu kopdzīvi civillaulībā, tad viņi atrodas tādā stāvoklī, kurā tie objektīvi pārkāpj Dieva likumu. Kopš tā brīža viņi vairs nevar pieņemt euharistisko Komūniju, kamēr šis stāvoklis saglabājas. Tā paša iemesla dēļ viņi nevar pildīt dažus atbildīgus amatus Baznīcas kopienā. Izlīgšanu Gandarīšanas sakramentā var piešķirt tikai tiem, kas nožēlo, ka grēkojuši pret Kristu, pārkāpjot Viņa derības un uzticības zīmi, un apņemas dzīvot pilnīgā atturībā. Par kristiešiem, kas dzīvo šādā stāvoklī un kas bieži saglabā ticību un vēlas kristīgi audzināt savus bērnus, priesteriem un visai kopienai pienācīgi jārūpējas, lai viņi neuzskatītu sevi par šķirtiem no Baznīcas, kuras dzīvē kā kristītie viņi var un viņiem ir jāpiedalās.” (KBK 1650-1651)

Kā sagatavoties laulībām Katoļu Baznīcā?

Ļoti svarīgi, lai nākamie laulātie draugi sagatavotos Laulības sakramenta svinēšanai, vispirms saņemot grēksūdzes sakramentu, kā arī pirms tam izdzīvojot saderināšanās laiku un saņemot labu katehēzi. Ja viņi ir tikai nokristīti, bet nav pievesti pie pirmās svētās Komūnijas, tad ir jāiziet pieaugušo katehizācija, jeb svētdienas skola. Rīgas arhidiecēzē ir pirmslaulību kursi, kuriem var pieteikties šeit: www.laulatiem.lv. Tādēļ ir noteikts, lai tie katoļi, kuri vēlas laulāties Katoļu Baznīcā, viņiem ir jāierodas pie garīdznieka uz pārrunām vismaz 6 mēnešus pirms plānotā kāzu datuma, lai labi varētu sagatavoties laulības sakramenta svinēšanai.

Ko darīt, ja laulība izirst? Vai ir kāda cerība?

Baznīca pēc tam, kad izirušās laulības apstākļus izskatījis kompetents Baznīcas tribunāls, jeb Baznīcas Tiesa, var izsludināt "laulības spēkā neesamību". Šajā gadījumā laulības slēdzēji ir brīvi precēties, tomēr respektējot dabiskos pienākumus, kurus nosaka iepriekšējā kopdzīve.

3 komentāri:

 1. No raksta izriet, ka katolim, lai viņa laulība būtu derīga Dieva un Baznīcas priekšā, tā ir jānoslēdz katoļu dievnamā, un šīs laulības ir jāpieņem katoļu garīdzniekam, kuru šīm laulībām ir pilnvarojis diecēzes bīskaps.
  Vai tas nozīmē, ka katolis var laulāties ar cilvēku, kas bija laulāts un šķiries ne katoļu baznīcā?

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Vai kāds var pateikt, vai katolis var laulāties ar cilvēku, kas bija laulāts un šķīries ne katoļu baznīcā?

   Dzēst
 2. Tam, kurš šodien lasa šo liecību, vajadzētu svinēt kopā ar mani un manu ģimeni, jo tas visiem sākās kā joks, un daži teica, ka tas nav iespējams. Mani sauc Aleksandrs Bendiks, es esmu no Rīgas, bet kopā ar sievu pārcēlos uz Beļģiju. Esmu laimīgi precējusies ar diviem bērniem un skaistu sievu. Kaut kas briesmīgs notika ar manu ģimeni, es pazaudēju darbu un sieva aizgāja no mājas, jo es nevarēju parūpēties par sevi un ģimeni. viņai un maniem bērniem tajā laikā. Man izdevās deviņus gadus, neviena sieva mani neatbalstīja, lai labi rūpētos par bērniem. Es cenšos nosūtīt testa ziņojumu sievai, bet viņa neļauj man ar viņu runāt. Es cenšos aprunāties ar viņas draugu un viņas ģimeni, bet es joprojām zinu, ka kāds varētu man palīdzēt, un es vēlāk esmu nosūtījis pieprasījumu tik daudziem uzņēmumiem, bet tik un tā nezvanu man, līdz pienāk kāda uzticīga diena, kuru es nekad savā dzīvē neaizmirsīšu . Kad es satiku vecu draugu, kuram es izskaidroju visas savas grūtības, un viņš man pastāstīja par lielisku cilvēku, kurš viņam palīdzēja iegūt labu darbu Coca cola uzņēmumā, un viņš man teica, ka tas ir rutīnas šarms, bet es esmu cilvēks, kurš nekad tic pareizrakstībai, bet es nolēmu to izmēģināt, un es ar viņu sazinājos, izmantojot doctorosagiede75@gmail.com. Viņš mani pamācīja un parādīja, kā rīkoties šajās trīs burvestības palaišanas dienās. Es sekoju visiem norādījumiem un daru to, ko viņš man lūdza darīt labi. Drosagiede pārliecinieties, ka viss noritēja labi, un mana sieva mani atkal redzēs pēc brīnišķīgā darba Drosagiede. Mana sieva man piezvanīja ar nezināmu numuru un atvainojās, un viņa man teica, ka viņa patiešām man pietrūkst, un mūsu bērni un mana sieva nāk mājās. Un pēc divām dienām uzņēmums, kas man nosūtīja pateicības vēstuli, sauca, tagad es esmu piemērs uzņēmuma vadītājam šeit, ASV. Es iesaku, ja rodas kādas problēmas, nosūtiet ziņojumu uz šo e-pastu: doctorosagiede75@gmail.com vai whatsapp +2349014523836, un jūs iegūsit vislabāko rezultātu. Uztveriet lietas kā pašsaprotamas, un tas jums tiks atņemts. ES tev novēlu visu to labāko.

  AtbildētDzēst