Pēdējie jaunumi!

Dārgā "bloga draudze"! :)
Vēlos informēt par pēdējiem notikumiem manā dzīvē. Ar straujiem soļiem tuvojas manu doktorantūras studiju pirmā cikla noslēgums - Licensiāta eksāmena aizstāvēšana. Licensiāta darbs man jau ir ieskaitīts, ir palicis tikai eksāmens par visu divu gadu vielu. Šis eksāmens bija 1.jūnijā un ir nokārtots. :) Paldies visiem par lūgšanām! 10.jūnijā plānoju atgriezties Latvijā, kur kalpošu kādā, bīskapa nozīmētā draudzē. Tomēr, turpmākos 2-3 gadus turpināšu rakstīt doktora disertāciju, līdz ar to mana kalpošana Latvijā būs samērā ierobežota un lielākoties būs saistīta tikai ar to draudzi, kurā tikšu nozīmēts. Uz Poliju pēc tam braukšu tikai epizodiski, lai satiktos ar savu darba vadītāju un vāktu nepieciešamo literatūru. Jau iepriekš pateicos par lūgšanām!

Vienotība un vienveidība "gender" ideoloģijas ietvaros

Daži jautājumi un dažas atbildes!

1. Kāpēc "gender" ideoloģija ir tik bīstama?

Neiedziļinoties sīkāk šī sarežģītā fenomena analīzē, pieskaršos nedaudz marksisma problēmas raksturojumā. Kā visi zinām, jau filozofs Hēgelis iesāka atdalīt tagadni no pagātnes, uzsverot, ka viss nākamais, ko cilvēce atklāj, ir kā "absolūtā gara" izpausme, un tādējādi viss jaunais ir iepriekšējā noliegums. Tēze noliedz antitēzi un veidojas sintēze. Tāda veida dialektismu, tikai to radikalizējot, pārņēma K. Markss un F. Engelss, pārnesot to uz sabiedrisko sfēru. Pa vidu vēl ir Feierbahs, kurš noliedza pārdabiskās, transcendentās pasaules esamību. Tādējādi, sintezējot iepriekšējo filozofu uzskatus, dzimst marksistiskā filozofija. Sākotnējā ideja nav slikta - cīnīties par strādnieku šķiras tiesībām, aizstāvēt apspiesto proletariātu pret buržuāziskajiem kapitālistiem. Tomēr, kā mēs visi labi zinām, komunismā tas tika radikalizēts līdz idejai, ka ir jāveido kāda "super" sabiedrība, kurā būs likvidētas jebkādas sabiedrisko šķiru un slāņu atšķirības. "Viens par visiem un visi par vienu", skanēja skaistā devīze. Kāds komunisms izskatījās dabā un kādas sekas tas atnesa, mēs visi labi zinām.

Marksisma mācībai radikalizējoties nacionālsociālismā, tā izskatījās nedaudz savādāk. Tur bija jābūt vienai rasei, nācijai, kura sastāvēs no "pārcilvēkiem", jeb "tīrās rases" cilvēkiem. Radikalizējot darvinismu un kombinējot to ar citām mācībām radās antihumāna sistēma, kas iznīcināja miljonus, tāpat kā komunisms.

Kāda tam visam saikne ar "gender" ideoloģiju? Šī ideoloģiskā sistēma, kura šobrīd slēpjas zem agresīvā feminisma, dzimumlīdztiesības, geju tiesību aizstāvības, u.t.t. vēlas veidot "super" tolerantu sabiedrību bez jebkādām dzimuma vai seksuālās izvedības normām. Tiek masveidīgi popularizēts un izplatīts nešķīsts dzīvesveids, īpaši jauniešu vidū, kuram nav nekāda saikne ar laulības un ģimenes institūciju. Visi esam līdztiesīgi, bet netikai. Visiem ir jābūt vienādiem. Nekādas ģimenes institūcijas, nekādu dzimumu atšķirību, nekādu seksuālo ierobežojumu. Visam pāri ir kaut kāda abstrakta, izplūdusi mīlestība un tolerance. Šāda veida ideoloģija ar laiku mutēsies un izveidos antisociālu un antihumānu sistēmu, kura pēc tam sāks vērsties pret pašu cilvēku, kā arī Baznīcu un visu, kas ir tradicionāls. Jo arī šīs ideoloģijas pamatā ir marksisms, kurš izslēdz transcendenci un visu vēlas novienādot un izslēgt jebkādas atšķirības, kādas Dievs ir ierakstījis cilvēka dabā. Šai ideoloģijai ļoti palīdz arī kontraceptīvā mentalitāte, kur cilvēks ir dievs, kurš ar dzīvību, ķermeni, savu dzīvi var darīt ko vēlas. Ne ar ko nav jārēķinās.

2. Ko piedāvā Baznīca?

Jēzus Kristus, iemiesojies Dieva Vārds, nākot šeit uz zemes, savā veidā, noslēpumaini apvienoja dievišķo ar cilvēcisko. Līdz ar to, kristietībā ir redzams fenomens - realizējas vienotība un vienlīdzība, bet neizslēdzot atšķirības un Dieva dotos Likumus. Atšķirībā no "geju ideoloģijas", Baznīca atzīst, ka Dievs ir radījis cilvēkus ar noslieci uz homoseksuālismu, kaut arī daudzos gadījumos šīs tieksmes izcelsme vēl līdz galam nav izpētīta un daudzi diemžēl tiek piespiesti ar nešķīstības palīdzību, vai tāpēc, ka tas ir moderni. Ir zināmas sabiedrības aprindas, kur pārgulēt ar jebkura dzimuma partneri skaitās pat moderni.

Dievs ir pieļāvis, ka dzimst bērni ar dauna sindromu, dažādām slimībām, nosliecēm uz atkarībām, u.t.t. Tā ir liela problēma, jo daudzi cilvēki vērš pārmetumus Dieva virzienā - kāpēc Tu esi radījis cilvēkus ar dažādām slimībam un problēmām? Kādēļ pasaulē pastāv ļaunums? Homoseksuāls cilvēks, kuram ir seksuāla tendence uz sava dzimuma personām ir nelaimīgs cilvēks, kuram pienākas līdzjūtība, sapratne un iecietība. Tomēr Baznīca uzsver, ka mēs nevaram šos cilvēkus pilnībā uzskatīt par tādiem pašiem, kuri dibina ģimeni ar pretēja dzimuma cilvēku. Atzīt, ka pasaulē pastāv objektīvas atšķirības nav diskriminācija, vai ne? Jo citādi tas nozīmētu, ka mēs sāktu melnu saukt par baltu un otrādi. Baznīca šajā pasaulē realizē vienotību, mīlestību un iecietību, bet tā vienmēr sauc lietas īstajos vārdos un patiesību nejauc ar meliem. Pati nosliece uz homoseksuālismu ne tikai nav grēks, bet ir lielas ciešanas attiecīgajai personai. Arī jebkura tieksme uz grēku vēl nav grēks. Tas var izraisīt grēku, bet tas vēl tāds nav. Grēks sākas tur, kur cilvēks, kurš cieš no homoseksuālisma sāk to realizēt vai pat lepoties ar to un uzspiest šādu dzīves modeli cietiem, visai sabiedrībai. Par nožēlu, šādi cilvēki visu mūžu nevarēs dāvāt dzīvību bērnam, un pat ja mēģinās to darīt ar līdzekļiem, kas nav morāliski labi, kā piemēram ar surogātmāšu palīdzību vai adoptējot, tik un tā tas problēmu neatrisinās. Baznīca neatstumj šādus cilvēkus, bet aicina visiem kopā domāt, kā risināt šo problēmu, kā šos cilvēkus atbalstīt, bet nevis viņiem piedāvāt tādas pašas tiesības, kā tradicionāli laulātajiem. Jo šādi cilvēki, kuriem ir homoseksuālas tendences nekad nebūs kā tradicionāli laulātie. Nekad. Ir protams izņēmuma gadījumi, kad Dievs dziedina no šīs tendences un tādi ir zināmi. Tomēr lielākajam vairumam šī tendence paliks uz visu dzīvi kā liels krusts. Baznīca, kura seko Jēzus pēdās, nevēlas šo cilvēkus atstumt. Tomēr Baznīca, kurai Jēzus Kirstus, caur Svēto Garu ir dota atpazīšanas harisma, redz, ka "gender", jeb marksisma ideoloģijas cilvēki, izmantojot šos nelaimīgos cilvēkus, vēlas graut tradicionālās morālās normas sabiedrībā un ieviest marksistisko sabiedrību, bez dzimumu un seksuālās morāles likumiem. Un Baznīca tam aktīvi pretojas.

3. Kā tad tur ir ar to Īriju?

Daudzi tagad berzē rokas un priecājas, ka "katoliskās" Īrijas cilvēki, referendumā ir atbalstījuši "gender" ideoloģijas bīdīto likumprojetu par geju līdzvērtīgām "laulībām". Vispirms jāsaka, ka šis referendums bija kā protesta balsojums Īrijas Katoļu Baznīcai, kuru nesenā laikā satricināja pedofīlijas skandāli. Interentā ir atrodams Īrijas arhibīskapa skaidrs brīdinājums, kas notiks vēlāk: http://www.civitas.lv/index.php/component/k2/item/110-irijas-arhibiskaps-geju-laulibas-ieviesana-iznicinas-religisko-brivibu. Diemžēl, daudzās Eiropas valstīs paši garīdznieki draudzēs dzīvo ļoti laicīgu dzīves veidu, priesteri biktskrēslos nav atrodami, līdz ar to cilvēkiem ir sākusi zust labā un ļaunā izpratne, pazudusi transcendences, "sacrum" izjūta, izjūta par grēku un svētumu. Tā ir traģēdija, kas nākotnē vēl parādīs savas sekas. Cerams, ka mēs, Baznīca Latvijā, neiesim šo pašu ceļu.

4. Ko darīt?

Vispirms jāapzinās, ka Baznīca vienmēr visos laikos ir bijusi toleranta un iekļaujoša. Pat tā saucamajos "drūmajos viduslaikos". Ja vēsturiski salīdzina tā laikmeta cilvēku domāšanas veidu, tieši Baznīca bija visdemokrātiskākā um tolerantākā "iestāde" no visām, tajā laikā atrodamām. Protams, liela problēma bija Baznīcas un valsts vienotība, kas arī izraisīja daudzus pārkāpumus un grēkus no Baznīcas locekļu puses. Šobrīd mums ir jābūt modriem un jāpastāv patiesībā. Jo daudzi mūsdienās, ideoloģiski vēlas pasniegt tādu Jēzus Kristus tēlu, kurš it kā visus mīl, bet relativizē patiesību. Tomēr tieši Baznīca jau 2000 gadus autentiski "prezentē" patieso Jēzus Kristus attēlu un Viņa mācību, nevis tādu Jēzu, kurš pielāgojas katram laikmetam un atšķaida mācību par Dievu. Tā mēs varam veidot paši savus Dieva attēlus, bet tad tas nebūs vairs Dievs, bet gan dieviņš, jeb elks. Jēzus mīlēja grēcinieku, bet nemīlēja grēku. Kalna sprediķis, Mateja evaņģēlija 6-7 nodaļās ir ļoti redikāls. Kā mācīja pāvests Benedikts XVI, mīlestību nevar atdalīt no patiesības. Mēģināsim ar cieņu un mīlestību izturēties pret visiem, kuri cieš, pret visiem, kuri ir iekrituši maldos, grēkos, problēmās. Bet tanī pat laikā, mēs nevaram tolerēt grēku un kādas viltus mīlestības dēļ upurēt patiesības vēsti, Labo Vēsti, kuru mums ir uzticējis Jēzus Kristus no Nācaretes, kurš dzīvo un valda savā Baznīcā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen.

Mareks - Dieva brīnums! Lūgšanās vienoti!

Apustuļu darbu 6.nodaļas komentārs un atbildes uz jautājumiem (tiešraide)

Man ļoti jāatvainojas, bet tehnisku iemeslu dēļ, šī vakara video tiešraide tiek atcelta. Par nākamajām sekojiet informācijai blogā. Uz tikšanos Latvijā pēc neilga laika.

Apustuļu darbu grāmatas 5 nodaļa un atbildes uz jautājumiem

Dārgie bloga lasītāji! 

Ņemot vērā augošās jaunās tehnoloģijas, piedāvāju jaunu iespēju - uzdot jautājumu priesterim tiešraidē. Jautājumus jūs variet iesūtīt jau šobrīd uz manu epastu:priesteris.ilmars@gmail.com, kā arī twiterī @tolstovs1. Uz jautājumiem Twitterī un epastā atbildēšu arī pašas tiešraides laikā. Nākamā tikšanās trešdien, 27.maijā plkst. 21.00 (LV laiks). Studēsim Apustuļu darbu grāmatas 6.nodaļu un atbildēšu uz iepriekšējiem un jaunajiem jautājumiem!

Visus video ierakstus var noskatīties šeit: http://kateheze.blogspot.com

Sprediķis Vasarssvētkos (no "Mieram tuvu")

“Dievs, apvieno, lūdzam, Svētajā Garā visdažādāko valodu un cilšu ļaudis savā Baznīcā!” Ar šādiem ievaddziesmas vārdiem Baznīcas liturģija mūs ievada Vasarsvētku, Svētā Gara nosūtīšanas svētku, svinībās. Vasarsvētkos Svētais Gars atklājās tautām, atklājās savā Baznīcā, kaut arī jau pasaules radīšanas brīdī Viņš bija klātesošs un noslēpumainā veidā vadīja un turpina vadīt visu cilvēci uz laiku piepildījumu.

Bībeles fragmentā par Bābeles torni lasām, ka grēks un tam sekojošā lepnība ienesa pasaulē sašķeltību un ļaunumu. Brālis saceļas pret brāli, tauta pret tautu. Arī mēs katrs savā dzīvē, savā ģimenē, draudzē un kopienā, visā Baznīcā, no vienas puses, redzam grēku un tieksmi uz ļaunumu, bet, no otras, piedzīvojam apbrīnojamo Dieva apredzību un vadību ikdienā, tieši caur Svētā Gara darbību. Jēzus Kristus, mirstot pie krusta un augšāmceļoties, dāvā atbrīvošanu un glābšanu no grēka un nāves, tomēr, kamēr vēl esam šajā pasaulē, mēs turpinām piedzīvot savu personīgo un arī visas pasaules sašķeltības drāmu. Kā raksta svētais apustulis Pāvils: “Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru.” (Rom 7, 19) Tādēļ arī Dievs sūta savu Garu, lai atjaunotu sākotnējo harmoniju un vienību gan Baznīcā, gan visā pasaulē. Svētais Gars ir Kristus Gars, kurš nāk, lai visu darītu jaunu.

Tieši Vasarsvētki ir Lieldienu notikuma noslēgums, bet vienlaikus arī sākums kaut kam pilnīgi jaunam. Jēzus apustuļi un mācekļi, saņēmuši Svēto Garu, drosmīgi dodas pa visu pasauli nest Labo Vēsti. Brīnišķīgi par to runā pravietis Joēls: “Tā saka Kungs: “Es izliešu savu Garu pār ikvienu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, jūsu sirmgalvji
redzēs sapņus, un jūsu jaunekļi redzēs redzējumus. Un arī pār saviem kalpiem un kalponēm tajās dienās Es izliešu savu Garu.”” (Jl 3, 1-2)

Svētais Gars ir pirmais pestīšanas darba turpinātājs, un Viņš izmanto apustuļus un Baznīcu savā misiju darbā (sal. Jānis Pāvils II. Dominum et Vivificantem, 42 unRedemptoris Missio, 21). Ar Vasarsvētkiem sākas Baznīcas misija nest Labo Vēsti, Evaņģēliju, līdz pat pasaules robežām. Svētā Gara atnākšana Jēzus mācekļus darīja par lieciniekiem un praviešiem (sal. Apd 1, 8; 2, 17-18). Pirmajos gadsimtos Svētā Gara ietekmē kristīgā ticība apzināti atveras “tautām” un liecība par Kristu izplatās nozīmīgākajos Vidusjūras baseina austrumdaļas centros, lai pēc tam aizsniegtu Romu un rietumu robežas (Redemptoris Missio, 25). Svētais Gars pirmo mācekļu kopienu – Baznīcu – darīja patiesi misionāru tādējādi, ka tai bija īpašs “mīlestības un brālīgas dzīves starojums”: viss viņiem bija kopīgs, viņiem bija viena sirds un viena dvēsele, kopienā valdīja prieks un sirds vienkāršība (sal. Apd 2, 42-47; 4, 32-35). Baznīca tā laikmeta cilvēkus pievilka ar Svētā Gara spēku – pats Gars šo kopienu vadīja un virzīja.

Starptautiska zinātniska konference "Terra Mariana 800"


Interesantākie @tolstovs1 twīti!


Lūgums palīdzēt

Labdien!
Š.g. 09.maijā, pēc neveiksmīga lēciena ar izpletni, smagas traumas un ķermeņa apdegumus, uzkrītot elektrības vadiem, guva NAA kadets kareivis Silvestrs Solovjovs.
Šobrīd viņš atrodas RAKUS stacionāra Biķernieki Reanimācijas nodaļā.
Kadeta dzīvības glābšanai ir nepieciešams liels asins daudzums, tāpēc Jūs tiekat aicināti ziedot jebkuras grupas asinis jebkurā asins nodošanas vietā Latvijā ar norādi „Silvestram Solovjovam, RAKUS stacionāra Biķernieki Reanimācijas nodaļa”.

NBS Apvienotā štāba
Sociālā darbiniece
Elīna Jurevica
Tel. 67071998
Mob. 29338482 

Pasaules Jauniešu dienas Krakovā pēc gada. Ieplāno!

Harismātiskā atjaunotne katoļa skatījumāPirms dažiem mēnešiem, studējot Ļubļinā, liturģijas lekcijā starp studentiem un pasniedzēju izcēlās maziņš strīds. Jautājums bija par sakramentu darbību: ex opera operantis un ex opera operatur. Par ko iet runa? Īsi sakot, sakramentu darbības rezultāts nav atkarīgs no dalītāja svētuma pakāpes. Ja ir derīgs sakramenta dalītājs un visu dara pareizi, tā kā to māca Baznīca, tad cilvēks, kas pieņem sakramentus, saņem attiecīgās žēlastības, atbilstoši savas dvēseles dispozīcijai, jeb stāvoklim. Bet jautājums paliek par opernatis. Vai tiešām sakramenti ir tikai kā tādi "maģiski" rīki, ar kuriem cilvēki it kā nomierina sevi - nu, sak, vienalga kā es dzīvoju, gan jau kaut kā debesīs tikšu. Bieži vien daudzās katoliskās zemēs, kur lielākā daļa ir katoļticīgi, mēdz būt šāda maģiska pieeja Baznīcai. No vienas puses nav slikti - cilvēkiem ir bērnībā, no paaudzes paaudzē ieaudzinātas tradīcijas un viņš tām tradīcijām seko. Un tas ir labi. Bet no otras puses, daudzos gadījumos pašam cilvēkam nav ne mazākās nojēgas, kas ir sakramenti un kāda ir to dziļākā būtība. Un nevajag nemaz katoliskās zemes. Pirms doties uz studijām Polijā, man bieži zvanīja ar jautājumu: "Vai var nokristīt bērniņu?" Es jautāju: "Kādēļ jūs to vēlaties?" Atbilde skanēja apmēram šādi: " Kad nokrista bērniņu, tad viņam dzīvē labāk veicās un viņš mazāk slimojot."

Nu lūk! Un šeit ir tieši atbilde par harismātisko atjaunotni. Harismātiskā atjaunotne nav emocijas, vai roku vicināšana pa gaisu, vai runāšana "mēlēs", vai vārtīšanās pa zemi, kaut arī šādas Svētā Gara manifestācijas var būt klātesošas. Bet ne tas ir svarīgākais. Harismātiskā atjaunotne nozīmē to, ka cilvēks "atzimst no ūdens un Svētā Gara." Ja vinš ir kristīts, tad atzimstot no augšienes, pieņemot Jēzu par savas dzīves Kungu, atverot savu sirdi Svētā Gara spēkam cilvēks sāk Svēto Misi, sakramentus, visu liturģiju, tautas dievbijības tradīcijas, visu Baznīcas dzīvi izdzīvot ar atjaunotu sirdi un skatījumu. Viņš deg par Dievu un Baznīcu. Viss viņa dzīves veids ir vēsts uz Kristu un Baznīcu. Tad cilvēku "ar varu nevar dabūt ārā no dievnama." Es varu pateikties Dievam, ka uzreiz pēc savām kristībām 19 gadu vecumā sastapu Harismātisko atjaunotni un pateicoties tai es šobrīd vēl garīgi "varu elpot." Jo sekulārisma, liberālisma, hedonisma un citu "ismu" spiediens uz kristiešiem nākotnē būs vēl lielāks, tādēļ "izdzīvos stiprākie." Tādēļ aicinu ikvienu, kas lasa šo rakstu padomāt un uzdot jautājumu sev - vai es esmu atzimis no augšienes. Jūs varbūt jautāsiet: ""Kā tas var notikt?"(Jāņa 3,9). Jēzus atbild: ""Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!" (Jāņa 3,5). Vari lūgt, lai Svētais Gars ienāk tavā sirdī un pārņem tevi pilnībā, ļauj Viņam darboties un atdod savu dzīvi 100% Dieva rīcībā. Es zinu, tev tas izdosies. Lai veicas!