Vienotība un vienveidība "gender" ideoloģijas ietvaros

Daži jautājumi un dažas atbildes!

1. Kāpēc "gender" ideoloģija ir tik bīstama?

Neiedziļinoties sīkāk šī sarežģītā fenomena analīzē, pieskaršos nedaudz marksisma problēmas raksturojumā. Kā visi zinām, jau filozofs Hēgelis iesāka atdalīt tagadni no pagātnes, uzsverot, ka viss nākamais, ko cilvēce atklāj, ir kā "absolūtā gara" izpausme, un tādējādi viss jaunais ir iepriekšējā noliegums. Tēze noliedz antitēzi un veidojas sintēze. Tāda veida dialektismu, tikai to radikalizējot, pārņēma K. Markss un F. Engelss, pārnesot to uz sabiedrisko sfēru. Pa vidu vēl ir Feierbahs, kurš noliedza pārdabiskās, transcendentās pasaules esamību. Tādējādi, sintezējot iepriekšējo filozofu uzskatus, dzimst marksistiskā filozofija. Sākotnējā ideja nav slikta - cīnīties par strādnieku šķiras tiesībām, aizstāvēt apspiesto proletariātu pret buržuāziskajiem kapitālistiem. Tomēr, kā mēs visi labi zinām, komunismā tas tika radikalizēts līdz idejai, ka ir jāveido kāda "super" sabiedrība, kurā būs likvidētas jebkādas sabiedrisko šķiru un slāņu atšķirības. "Viens par visiem un visi par vienu", skanēja skaistā devīze. Kāds komunisms izskatījās dabā un kādas sekas tas atnesa, mēs visi labi zinām.

Marksisma mācībai radikalizējoties nacionālsociālismā, tā izskatījās nedaudz savādāk. Tur bija jābūt vienai rasei, nācijai, kura sastāvēs no "pārcilvēkiem", jeb "tīrās rases" cilvēkiem. Radikalizējot darvinismu un kombinējot to ar citām mācībām radās antihumāna sistēma, kas iznīcināja miljonus, tāpat kā komunisms.

Kāda tam visam saikne ar "gender" ideoloģiju? Šī ideoloģiskā sistēma, kura šobrīd slēpjas zem agresīvā feminisma, dzimumlīdztiesības, geju tiesību aizstāvības, u.t.t. vēlas veidot "super" tolerantu sabiedrību bez jebkādām dzimuma vai seksuālās izvedības normām. Tiek masveidīgi popularizēts un izplatīts nešķīsts dzīvesveids, īpaši jauniešu vidū, kuram nav nekāda saikne ar laulības un ģimenes institūciju. Visi esam līdztiesīgi, bet netikai. Visiem ir jābūt vienādiem. Nekādas ģimenes institūcijas, nekādu dzimumu atšķirību, nekādu seksuālo ierobežojumu. Visam pāri ir kaut kāda abstrakta, izplūdusi mīlestība un tolerance. Šāda veida ideoloģija ar laiku mutēsies un izveidos antisociālu un antihumānu sistēmu, kura pēc tam sāks vērsties pret pašu cilvēku, kā arī Baznīcu un visu, kas ir tradicionāls. Jo arī šīs ideoloģijas pamatā ir marksisms, kurš izslēdz transcendenci un visu vēlas novienādot un izslēgt jebkādas atšķirības, kādas Dievs ir ierakstījis cilvēka dabā. Šai ideoloģijai ļoti palīdz arī kontraceptīvā mentalitāte, kur cilvēks ir dievs, kurš ar dzīvību, ķermeni, savu dzīvi var darīt ko vēlas. Ne ar ko nav jārēķinās.

2. Ko piedāvā Baznīca?

Jēzus Kristus, iemiesojies Dieva Vārds, nākot šeit uz zemes, savā veidā, noslēpumaini apvienoja dievišķo ar cilvēcisko. Līdz ar to, kristietībā ir redzams fenomens - realizējas vienotība un vienlīdzība, bet neizslēdzot atšķirības un Dieva dotos Likumus. Atšķirībā no "geju ideoloģijas", Baznīca atzīst, ka Dievs ir radījis cilvēkus ar noslieci uz homoseksuālismu, kaut arī daudzos gadījumos šīs tieksmes izcelsme vēl līdz galam nav izpētīta un daudzi diemžēl tiek piespiesti ar nešķīstības palīdzību, vai tāpēc, ka tas ir moderni. Ir zināmas sabiedrības aprindas, kur pārgulēt ar jebkura dzimuma partneri skaitās pat moderni.

Dievs ir pieļāvis, ka dzimst bērni ar dauna sindromu, dažādām slimībām, nosliecēm uz atkarībām, u.t.t. Tā ir liela problēma, jo daudzi cilvēki vērš pārmetumus Dieva virzienā - kāpēc Tu esi radījis cilvēkus ar dažādām slimībam un problēmām? Kādēļ pasaulē pastāv ļaunums? Homoseksuāls cilvēks, kuram ir seksuāla tendence uz sava dzimuma personām ir nelaimīgs cilvēks, kuram pienākas līdzjūtība, sapratne un iecietība. Tomēr Baznīca uzsver, ka mēs nevaram šos cilvēkus pilnībā uzskatīt par tādiem pašiem, kuri dibina ģimeni ar pretēja dzimuma cilvēku. Atzīt, ka pasaulē pastāv objektīvas atšķirības nav diskriminācija, vai ne? Jo citādi tas nozīmētu, ka mēs sāktu melnu saukt par baltu un otrādi. Baznīca šajā pasaulē realizē vienotību, mīlestību un iecietību, bet tā vienmēr sauc lietas īstajos vārdos un patiesību nejauc ar meliem. Pati nosliece uz homoseksuālismu ne tikai nav grēks, bet ir lielas ciešanas attiecīgajai personai. Arī jebkura tieksme uz grēku vēl nav grēks. Tas var izraisīt grēku, bet tas vēl tāds nav. Grēks sākas tur, kur cilvēks, kurš cieš no homoseksuālisma sāk to realizēt vai pat lepoties ar to un uzspiest šādu dzīves modeli cietiem, visai sabiedrībai. Par nožēlu, šādi cilvēki visu mūžu nevarēs dāvāt dzīvību bērnam, un pat ja mēģinās to darīt ar līdzekļiem, kas nav morāliski labi, kā piemēram ar surogātmāšu palīdzību vai adoptējot, tik un tā tas problēmu neatrisinās. Baznīca neatstumj šādus cilvēkus, bet aicina visiem kopā domāt, kā risināt šo problēmu, kā šos cilvēkus atbalstīt, bet nevis viņiem piedāvāt tādas pašas tiesības, kā tradicionāli laulātajiem. Jo šādi cilvēki, kuriem ir homoseksuālas tendences nekad nebūs kā tradicionāli laulātie. Nekad. Ir protams izņēmuma gadījumi, kad Dievs dziedina no šīs tendences un tādi ir zināmi. Tomēr lielākajam vairumam šī tendence paliks uz visu dzīvi kā liels krusts. Baznīca, kura seko Jēzus pēdās, nevēlas šo cilvēkus atstumt. Tomēr Baznīca, kurai Jēzus Kirstus, caur Svēto Garu ir dota atpazīšanas harisma, redz, ka "gender", jeb marksisma ideoloģijas cilvēki, izmantojot šos nelaimīgos cilvēkus, vēlas graut tradicionālās morālās normas sabiedrībā un ieviest marksistisko sabiedrību, bez dzimumu un seksuālās morāles likumiem. Un Baznīca tam aktīvi pretojas.

3. Kā tad tur ir ar to Īriju?

Daudzi tagad berzē rokas un priecājas, ka "katoliskās" Īrijas cilvēki, referendumā ir atbalstījuši "gender" ideoloģijas bīdīto likumprojetu par geju līdzvērtīgām "laulībām". Vispirms jāsaka, ka šis referendums bija kā protesta balsojums Īrijas Katoļu Baznīcai, kuru nesenā laikā satricināja pedofīlijas skandāli. Interentā ir atrodams Īrijas arhibīskapa skaidrs brīdinājums, kas notiks vēlāk: http://www.civitas.lv/index.php/component/k2/item/110-irijas-arhibiskaps-geju-laulibas-ieviesana-iznicinas-religisko-brivibu. Diemžēl, daudzās Eiropas valstīs paši garīdznieki draudzēs dzīvo ļoti laicīgu dzīves veidu, priesteri biktskrēslos nav atrodami, līdz ar to cilvēkiem ir sākusi zust labā un ļaunā izpratne, pazudusi transcendences, "sacrum" izjūta, izjūta par grēku un svētumu. Tā ir traģēdija, kas nākotnē vēl parādīs savas sekas. Cerams, ka mēs, Baznīca Latvijā, neiesim šo pašu ceļu.

4. Ko darīt?

Vispirms jāapzinās, ka Baznīca vienmēr visos laikos ir bijusi toleranta un iekļaujoša. Pat tā saucamajos "drūmajos viduslaikos". Ja vēsturiski salīdzina tā laikmeta cilvēku domāšanas veidu, tieši Baznīca bija visdemokrātiskākā um tolerantākā "iestāde" no visām, tajā laikā atrodamām. Protams, liela problēma bija Baznīcas un valsts vienotība, kas arī izraisīja daudzus pārkāpumus un grēkus no Baznīcas locekļu puses. Šobrīd mums ir jābūt modriem un jāpastāv patiesībā. Jo daudzi mūsdienās, ideoloģiski vēlas pasniegt tādu Jēzus Kristus tēlu, kurš it kā visus mīl, bet relativizē patiesību. Tomēr tieši Baznīca jau 2000 gadus autentiski "prezentē" patieso Jēzus Kristus attēlu un Viņa mācību, nevis tādu Jēzu, kurš pielāgojas katram laikmetam un atšķaida mācību par Dievu. Tā mēs varam veidot paši savus Dieva attēlus, bet tad tas nebūs vairs Dievs, bet gan dieviņš, jeb elks. Jēzus mīlēja grēcinieku, bet nemīlēja grēku. Kalna sprediķis, Mateja evaņģēlija 6-7 nodaļās ir ļoti redikāls. Kā mācīja pāvests Benedikts XVI, mīlestību nevar atdalīt no patiesības. Mēģināsim ar cieņu un mīlestību izturēties pret visiem, kuri cieš, pret visiem, kuri ir iekrituši maldos, grēkos, problēmās. Bet tanī pat laikā, mēs nevaram tolerēt grēku un kādas viltus mīlestības dēļ upurēt patiesības vēsti, Labo Vēsti, kuru mums ir uzticējis Jēzus Kristus no Nācaretes, kurš dzīvo un valda savā Baznīcā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen.

5 komentāri:

 1. Rakstā lietas tiek sauktas īstajos vārdos. Diemžēl, kā rāda pēdējo desmitgažu Baznīcas vēsture Rietumos, vairums ganu lietas īstajos vārdos sauc tikai tik ilgi, kamēr sabiedrības vairākuma viedoklis par homoseksuālismu sakrīt ar Baznīcas mācību. Brīdī, kad attiecīgajā valstī spēku samērs nosveras par labu sodomītiem, Baznīcas balss šajā jautājumā vairs nav sadzirdama.
  Latvijā pagaidām vairumam tautas ārkārtīgi smagais homoseksuālisma grēks nav pieņemams. Varam prognozēt, ka jau pēc dažiem gadiem sabiedrības noskaņojums būs mainījies (pareizāk sakot, izmainīts "no ārpuses"). Atliek tikai cerēt, ka mūsu priesteri vismaz šajā jautājumā neielaidīsies "savstarpēji bagātinošā dialogā" un, būdami "saucēja balss tuksnesī", turpinās sludināt jau vairāk nekā 3000 gadus zināmos Dieva baušļus.

  AtbildētDzēst
 2. Varbūt Jūs varētu vairāk pastāstīt par "gender" ideoloģijas izcelsmi, attīstību un saistību ar Frankfurtes skolu?

  AtbildētDzēst
 3. Esmu to jau darījis: http://kalpotajs.blogspot.com/2014/02/gender-ideologija-marksisma-dumaka.html

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Paldies! Vai esat arī pats lasījis kādu no tulkotajā rakstā minētajiem(-ām) autoriem(-ēm)?

   Dzēst