Baznīcas vajāšanas Latvijā!

Šodien jutu, ka ir jāraksta. Jau agrāk, savā blogā, biju rakstījis, ka arī mums, Latvijā, ir jārēķinās, ka ar katru gadu pieaugs spriedze un nepatika pret Katoļu Baznīcu, kas lēnām pāraugs naida runā, slēptā vai publiskā izsmiešanā, zaimošanā un izolācijā. Ļoti ceru, ka līdz fiziskām vajāšanām nenonāksim. Jau šobrīd daudzās "Rietumu valstīs" tiek demolētas, aizdedzinātas un apķēpātas baznīcas, notiek fiziski uzbrukumi garīdzniekiem un klostermāsām.

Laiks, kad varējām runāt par Baznīcu, kura ir triumfējoša, uzvaroša un dažādās tautās klātesoša ir beidzies, vai arī lēnām beidzas. Mums, kristiešiem, katoļiem, nākotnē ir jārēķinās, ka skaitliski kļūsim mazāki, būs aizvien grūtāk publiski apliecināt savu ticību, tiksim diskriminēti un izolēti. Lēnām atgriežas padomju laiki arī Latvijā. Nesenie uzbrukumi no Valsts Ieņēmuma Dienesta puses to tikai apliecina. Pat drūmajos komunistu laikos čekisti neuzdrošinājās iebrukt dievnamā, brutāli likt pārtraukt Svēto Misi, ieslodzīt kardinālu uz dažām stundām istabā, u.t.t. Protams, tas viss tiek darīts, lai mūs iebiedētu un šāda reakcija sekoja pēc tam, kad Latvijas bīskapi, pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, skaidri pauda savu nostāju, saistībā ar morāles, ētikas un tikumības jautājumiem.

Jēzus saka: "Un jūs būsit visu ienīsti Mana Vārda dēļ... māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nedz kalps par savu kungu" (Mateja ev. 10, 22-24). Mēs nevaram lolot ilūzijas, ka mūs visi pieņems un sapratīs. Jā, ir kristieši, jeb "kristiešu izstrādājums", kuri atšķaida Jēzus skaidro mācību ar liberālisma "mērci" un pasniedz kā īsto un autentisko kristietību. Šādi kristieši sabiedrībai patīk, jo viņi "dejo pēc tās stabules". Ir ērti būt kristietim bez Kristus stingrās un skaidrās evaņģēliskās mācības. Bet tā vairs nav Jēzus kristietība, bet gan pašizdomāta mācība. Apustulis Pāvils Timotejam uzsver: "Tad nu es piekodinu Dieva un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, Viņa parādīšanos un Viņa valstību minēdams: pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar visu pacietību un mācību. Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam" (2 Tim 4, 1-5).

Kā rīkoties Katoļu Baznīcai šajā situācijā? Laiks, kad sabiedrība kopumā ieklausījās bīskapu vai garīdznieku vārdos, tikai tādēļ ka viņiem ir tāds statuss, ir beidzies. Baznīcas autoritāte sabiedrības acīs krītas, arī ņemot vērā nesenos skandālus pašas Baznīcas iekšienē. Līdz ar to, lolot ilūzijas, ka, pateicoties mūsu uzrunām vai paziņojumiem kaut kas mainīsies, kļūst aizvien bezjēdzīgāk. Tas gan nenozīmē, ka nevajag pasludināt Patiesības Vēsti. Tomēr, Baznīcai nākotnē būs ļoti svarīgi izaicinājumi, kuri, manuprāt, varētu palīdzēt sniegt liecību mūsdienu dezorientētajam un apjukušajam Latvijas iedzīvotājam.

Vispirms mums ir jāmaina savs virziens no "ad extra" uz "ad intra". Ir jāstrādā pie tā, lai visas Latvijas katoļu draudzes kļūtu aizvien autentiskākas Labās Vēsts sludinātājas, lai tajās valdītu nevis aprunāšanas un šķelšanās "gars", bet gan lai tajās būtu tik liela Dieva un tuvākā mīlestības klātbūtne, ka ikviens, kurš nonāktu saskarē ar šādu draudzi, vēlētos tajā palikt.

Ir jāstiprina katoļticīgo kristīgā, katoliskā identitāte. Jāstrādā pie padziļinātas katoļu formācijas, izbeidzot "fiksās" kristības, laulības un iesvētības. Nedomājot par padziļinātu katehēzi, mēs nedodam iespēju cilvēkiem dziļāk ieiet Kristus un Baznīcas noslēpumā. Līdz ar to, Latvijā ir liela masa nokristītu un iesvētītu katoļu, kuri paši nesaprot kas viņi ir, kas ir Baznīca un tās mācība. Tas rada lielu kaitējumu arī Baznīcai, jo šie cilvēki bieži vien nostājas pret Baznīcu vai runājot Baznīcas vārdā to, kas ir pret Baznīcas mācību. Ir vērts studēt reliģiju Rīgas Augstākajā Reliģijas Zinātņu institūtā (RARZI) vai kā citādi labāk iepazīt Baznīcas mācību. Ir svarīgi būt vienotībā ar pāvestu Francisku, vietējiem bīskapiem, priesteriem un diakoniem. Just un būt vienotībā ar visu Baznīcu.

Karitatīvā un sociālā kalpošana. Jo vairāk Baznīca sabiedrībā atklās žēlsirdības dimensiju, jo vairāk cilvēku "ārpus" Baznīcas ieraudzīs, ka mēs, katoļi, ne tikai runājam bet arī daram. Pirmo gadsimtu kristieši tieši ar žēlsirdības darbu veikšanu deva spēcīgu liecību pagāniskai pasaulei, par kristīgās vēsts autentiskumu un spēku.

Lai Aglonas Dievmāte, Jaunava Marija, pie kuras steidzamies šajā augusta mēnesī lūdz par mums katru un par mūsu zemi Latviju. Monstra te esse Matrem (Rādi, ka esi Māte).

7 komentāri:

 1. ieinteresēts vērotājs2019. gada 30. jūlijs 12:15

  Paldies par rakstu! Manuprāt, mācība ir laba, taču interesē nedaudz kvantificēt sākotnētjo uzsaucienu.

  Kas Jūsuprāt būtu tā mēraukla pēc, kuras skatīties, kad Baznīca ir "triumfējoša, uzvaroša un dažādās tautās klātesoša"?

  Kurš aptuvenais laika posms atbilstu šīs mērauklas maksimālajam rādītājam pagātnē?

  AtbildētDzēst
 2. "Protams, tas viss tiek darīts, lai mūs iebiedētu un šāda reakcija sekoja pēc tam, kad Latvijas bīskapi, pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, skaidri pauda savu nostāju, saistībā ar morāles, ētikas un tikumības jautājumiem."

  Tiešām "protams"? Cik zināms, VID kratīšana notika saistībā ar ziedojumu izlietošanu. Diemžēl no pašas Baznīcas nekāds detalizētāks paziņojums par kratīšanas iemeslu un rezultātu nav sekojis. Savukārt saistībā ar EP vēlēšanām KNAB veica izmeklēšanu. Ir tikai normāli, ka šāda izmeklēšana tiek veikta - un taču tika pierādīts, ka viss kārtībā.

  Tad kāpēc "protams" un kurš tieši grib "mūs" iebiedēt? Man, piemēram, ir skumji, ja mūsu Baznīcā notiek nelikumības, nerunājot par izvirtībām. Tāpēc godīga izmeklēšana ir tikai apsveicama.

  Neapšaubot, ka Baznīcai kļūst aizvien grūtāk pasludināt Kristus Vēsti mūsdienu pārprastajā liberālismā un tolerancē, domāju, ka šāda Baznīcas un valsts iestāžu pretnostatīšana un konfrontācija nav kristieša, kur nu vēl priestera cienīga.

  AtbildētDzēst
 3. Baznīca nav valsts iestāde. Ja ir kādas nelikumības, to var risināt dialoga, nevis ar spēka pozīcijām. Baznīca no valsts ir šķirta, un šajā gadījumā tika pārkāptas reliģiskās tiesības, brutāli apturot dievkalpojumu. Jā, Baznīcā ir pārkāpumi, bet jautājums, kā tas tiek risināts no valsts puses

  AtbildētDzēst
 4. Izteikšu retāk sastopamu viedokli.
  Vai nav tā, ka Baznīcā jau labu laiku tiek "bīdīta" antropoloģija, kura, īsi sakot, ir aplama?! Varbūt par jebkura(?) cilvēka izcilo vērtību un cieņu tiek runāts PĀRĀK dedzīgi? Reālajā dzīvē mēs ik uz soļa saskaramies ar t.s. "Dieva Tautas" ne sevišķi patīkamiem indivīdiem. Ir izrādījies, ka dialoga piedāvājumus un izlīgšanas (atvainošanās) mēģinājumus t. s. "pasaule" izmanto tikai kā necerētu papildus iespēju Baznīcu pazemot un par to paņirgāties. Mūsdienu Baznīca tiek ne tik daudz nīsta (Voltērs - "nogalini Odzi"), kā nicināta. Ne mazu lomu šajā apstāklī ir spēlējusi pašas kristietības autodestrukcija un autokarikaturizācija.
  Galu galā tas viss bija paredzams. Itāļu sakāmvārds: "Kas neciena, to ciena. Kas ciena, to neciena". Arābu sakāmvārds: "Pajoko ar vergu un viņš.." Kur ir palikusi Dogma par Iedzimto Grēku??
  Evaņģēlijā nekāds labvēlīgs Kristus "dialogs" ar tālaika varnešiem nav konstatējams.

  AtbildētDzēst
 5. Iespējams, priesterim ir taisnība par to, ka Katoļu baznīca vairs netiek tik ļoti cienīta, kā (iespējams) tā tika cienīta agrāk (lai gan pat tie, kas "vecos laikus" ir piedzīvojuši un tagad ir, teiksim, krietnā pusmūžā vai vecāki, arī pamatā balstīsies subjektīvos novērojumos. Naivā zinātnieka teorija). Tomēr būtu pavisam labi, ja vismaz labi izglītoti kristieši atturētos no sazvērestību teoriju ražošanas un atražošanas. Jā, iespējams, ļaunais KNAB un ļaunais VID sadarbībā ar ļaunajiem (laikam jau Sorosa finansētajiem) liberāļiem ir sarunājuši iznīcināt neērto kristietību. Taču šādas sazvērestības ticamību es vērtētu ar vienu punktu. No simts. Un vispār, izplatot ziņas par sazvērestībām, var nejauši pārkāpt kādu no baušļiem. Piemēram, “tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko”.
  Valsts iestādēs, tāpat kā visā pārējā sabiedrībā, arī tāpat kā Baznīcā, ir pilns gan ar gudriem un kompetentiem, gan pastulbiem cilvēkiem, kas vienkārši nemāk izdarīt savu darbu labi. Šādam skaidrojumam es dotu daudz vairāk punktu (ja runa ir par iestāžu ļauno darbību).
  Saistībā ar VID gan prasītos labu komunikāciju vispirms no Baznīcas pašas. Un nevis paštaisnu, bet ar prezumpciju par to, ka visi esam cilvēki un varam būt kļūdījušies. Ar ticību par to, ka kļūdas nav ļaunprātības rezultāts, bet par tām tik un tā var nākties atbildēt. Ar vēlmi satrauktai ticīgo kopienai izskaidrot notikušā nianses. Pagaidām vienīgais Baznīcas paziņojums, ko atradu, ir 11. jūnijā rakstītais divu īsu rindkopu ziņojums iekš katolis.lv. Šodien ir 1. augusts. Jā, ir ziņas delfos un citur, taču Baznīcas skaidrojuma nav (uzreiz atvainojos, ja vienkārši neesmu pienācīgi meklējusi un pamanījusi). Kas noticis, kas nenoticis, ko darīs. Taisnprātīgi, cilvēcīgi, pazemīgi.
  Jā, iespējams, atsevišķas valsts iestādes šobrīd tīši vai netīši grauj ticību Baznīcai. Bet Baznīcai nevajadzētu atriebībā graut ticību valstij.

  AtbildētDzēst
 6. Es gan aicinātu Ilmāru Tolstovu neidealizēt pagātnes čekistus. Man personīgi nebūtu grūti izvēlēties starp NKVD un VID. (Labāk, protams, nevienu no šiem diviem).

  AtbildētDzēst