Kādēļ Bībeles tekstos ir pretrunas?

Bērnu nometnē, Vecbebru katoļu baznīcā
Slavēts Jēzus Kristus! Lasot Jauno Derību, man radās jautājums par Jēzus augšāmcelšanās aprakstiem evanģēlijos. Diemžēl Katehismā atbildi neradu. Kā baznīca skaidro to, ka Mateja evanģēlijā ir minēta viena enģeļa parādīšanās, kurš noveļ akmeni, bet Lk.evanģēlijā ir apraksts par diviem enģeļiem (vīri spožās drānās), tāpat Jņ. ev. minēti 2 enģeļi, kurus Magdalēna redz sēžam Kunga guldīšanas vietas galvgalī un kājgalī? Mt. ev. sievietes apskauj Kunga kājas,kad Viņš tām parādās, taču Jņ. ev. Jēzus Marijai saka, lai tā viņu neaizskar, jo Viņš vēl nav aizgājis pie Tēva...  Vai pirmā pie kapa devās Magdalēna, vai tomēr visas minētās sievietes kopā? Kādēļ šie apraksti ir tik atšķirīgi? Sapratu, ka šo atšķirību dēļ, nespēju sev izveidot kopainu par Jēzus augšāmcelšanās notikumu. Liels paldies par atbildi!

Liels paldies par jautājumu. Jā, patiešām, kad vērīgāk iedziļināmies evaņģēlijos, īpaši tajās vietās, kur tiek aprakstīta Jēzus un Viņa mācekļu dzīve, ir redzamas diezgan lielas nesakritības un dažviet pat pretrunas. Tādēļ rodas pamatots jautājums – vai gadījumā evaņģēlisti nav rakstījuši lietas, par kurām paši nav bijuši pārliecināti, vai vēl trakāk – varbūt pat izdomājuši. Mēģināsim atrisināt šo samērā svarīgo problēmu.

Vispirms jāsaka, ka tajos laikos, kad tapa Jaunā Derība, evaņģēliji, tiem, kuri tos rakstīja nebija svarīgi burtiski, vēsturiski piefiksēt visu, ko Jēzus un viņa sekotāji darīja. Tas gan nenozīmē, ka Bībelē nav attēlotas vai tā nebalstās vēsturiskās patiesībās un faktos. Tieši otrādi – daudzi Bībelē attēlotie notikumi sakrīt ar tā laika vēsturnieku vēsturiskajiem aprakstiem. Tomēr Bībeles primārā funkcija ir pasludināt Dieva glābjošo plānu visai cilvēcei un katram no mums. Bībeles atslēga ir kerigma – Labā Vēsts par to, ko Dievs ir darījis pasaulē un vēsturē jau no radīšanas brīža līdz pat Pastarai Tiesai laiku beigās. Visas Bībeles kodols, ass, kulminācija ir Jēzus Kristus nāve un augšāmcelšanās. Tieši šādā gaismā mums ir jālasa ikviena Bībeles lappuse un tādā garā ir arī jāinterpretē visi notikumi un apraksti, kas ir atrodami Bībelē.

Vēl ir jāsaka, ka pirmajos gadsimtos šie augšāmcelšanās apraksti draudžu vidū cirkulēja mutiskās tradīcijas veidā un katrs no lieciniekiem – sievietes, apustuļi šo faktu „redzēja” un arī vēlāk evaņģēlisti fiksēja savādāk. Jāuzsver, ka nav neviena tieša Jēzus augšāmcelšanās liecinieka. Ir tie, kuri redzēja, ka kaps ir tukšs, ir eņģeļi, kas liecināja par to. Vēlāk pats Augšāmcēlies Kungs nāca savu mācekļu vidū un šo faktu apliecināja.

Jāsaprot, ka mēs katrs uz vienu un to pašu notikumu raugāmies ar citām acīm. Vienu un to pašu notikumu mēs varam aprakstīt mazliet savādāk, un tad var šķist, ka kāds melo vai saka nepatiesību. Bieži vien tas arī ir iemesls daudziem pārpratumiem un konfliktiem. Tomēr visu evaņģēlistu uzdevums ir katram no sava skatu punkta aprakstīt vienu un to pašu notikumu, bet no sava skatu leņķa un ar teoloģisku uzdevumu – uzsvērt glābjošo, pestījošo jēgu šiem notikumiem. Bībeles autori neiegrimst sīkumos tur, kur tas nav nepieciešams, bet tur kur teoloģiski ir vajadzīgs – visu apraksts ļoti sīki (piemēram, Jēzus ciešanu aprakstu). Līdz ar to, ja kāds evaņģēlists kaut ko izlaiž vai nepiemin, tas nenozīmē ka tas tā nebija. Vienkārši viņš to neuzskatīja par tik nozīmīgu, lai iekļautu to savā evaņģēlijā. Cits atkal domāja citādi un to iekļāva. Līdz ar to, mēs, kas lasām Jauno Derību, uz Jēzu un mācekļiem, kā arī uz visiem pārējiem notikumiem skatamies it kā ar četru evaņģēlistu un pārējo Jaunās Derības autoru „brillēm”. Un nav tā, ka vienas būtu pareizākas un otras mazāk pareizas. Visa Bībele mums atklāj šo Dieva glābjošo plānu mūsu pestīšanai. Noslēgumā vēl tikai vēlos piebilst, ka šīs šķietamās neprecizitātes un nesakritības norāda arī uz tekstu autentiskumu. Ja teksts pēc tam tiktu rediģēts, pielabots un mainīts, tad šādas lietas, it kā teksta „skaistuma” dēļ būtu jāizņem, jāpielabo. Bet tas nav darīts, kas liecina, ka mūsu priekšā ir autentiski Jēzus dzīves, nāves un augšāmcelšanās apraksti. Mēģināsim saskatīt visas Bībeles kopskatu, kas mums palīdzēs labāk uztvert detaļas un tekstā ietverto domu. 

Komentāri

 1. Vispār jau sadalot visu stāstu ainās, viss gluži labi sakārtojas. Varbūt izņēmums ir sieviešu sastapšanās ar Jēzu, kur mazliet jāpiedomā, ka varbūt kaut kas nav pateikts, taču vismaz pretrunīgs nekas tur nav.

  1. Aina: sievietes nāk pie kapa. Jānis runā tikai par Mariju Magdalēnu, neko sīkāk nestāstot. Tas nenozīmē, ka vairāk nekas nenotika. Jānim tas acīmredzot nešķita pietiekami nozīmīgi. Mateja evaņģēlijā minētas abas Marijas, bet Marks precizē, ka otra Marija bija Jēkaba māte, un ka vismaz pie zāļu pirkšanas bija vēl Salome. Savukārt Lūkass saka, ka bija vēl kādas sievietes.
  2. Aina: Akmens novelšana. Mateja evaņģēlijā ir aprakstīts, kā eņģelis noveļ akmeni un par sargiem, kuri bija izbijušies. Tas varētu būt sargu stāsts (nav teikts, ka sievietes to redzēja). Iespēja ms, ka sargi sievietēm teica par eņģeli, kurš atvēla akmeni. Marks un Lūkass liecina, ka sievietes akmeni atradušas jau noveltu. Matejs vēl piebilst par šī eņģeļa sarunu ar sievietēm.
  3. Nākamā aina - kur eņģelis uzrunā sievietes. Marks un Lūkass stāsta par to, ka sievietes ieiet kapā. Matejs sīkāk neko nesaka, bet Lūkas evaņģēlijā ir precizēts, ka bija divi eņģeļi, taču ir skaidrs, ka viņi abi vienā balsī nerunāja. Runātājs bija viens, lai gan otrs piekrītot runātājam arī pauž to pašu vēsti. Manuprāt, to var iztēloties kā dabisku situāciju.
  4. Tad sievietes steidzas pie apustuļiem. Atnāk Pēteris un Jānis.
  5. Kad apustuļi aiziet, notiek Marijas Magdalēnas sastapšanās ar Jēzu, par ko stāsta Jānis. Acīmredzot, viņa bija palikusi pie kapa, kamēr pārējās sievas devās atpakaļ. Vispirms parādās eņģeļi, ko Marija Magdalēna redz kapavietā. Jānis stāsta par Marijas Magdalēnas tikšanos ar Jēzu pie kapa. Marks apstiprina, ka pirmā Jēzu redzēja Marija Magdalēna. Tātad tur pretrunu nav. Jēzus Magdalēnai neļauj viņai sev pieskarties. Varbūt tas ir viņas īpašo attiecību dēļ.
  6. Visbeidzot notiek arī pārējo sieviešu tikšanās ar Jēzu. Matejs stāsta par sievietēm, kuras sastapa Jēzu pa ceļam, nākot tām pretim. Kur un kad viņas gāja, nav teikts. Varbūt viņas gāja atkal uz kapu, sekojot apustuļiem.

  AtbildētDzēst

Ierakstīt komentāru