Svētdienas problemātika un tikumība!

Tikko atgriezos no bērnu nometnes. Paldies visiem, kas piedalījās un kas organizēja - bija ļoti labi. Noslēguma dienā ar bērniem diskutējām par svētdienas svinēšanu un dievkalpojumu apmeklēšanu. Daudzi bērni sūdzējās, ka viņu skolās daudzus pasākumus, kā piemēram sporta, deju nodarbību, dažādas skates pasniedzēji ieplāno tieši svētdienās, kas traucē būt kopā ar ģimeni un būt baznīcā. Domāju, ka mēs, kristieši, pārāk maz aizstāvam savas tiesības un neprotestējam par to, ka "neopagāniskā" sabiedrība mums atņem iespēju pilnvērtīgi svinēt savu svēto dienu. Būsim aktīvāki!

Un vēl! Domājot par kāda Saeimas deputāta liberālo viedokli ("Vienotība"), kurš uzskata, ka vecākiem nav tiesības kontrolēt to, ko viņu bērniem māca skolās, vēlos atgādināt to, ko māca Katoliskās Baznīcas Katehisms:

"Tā kā vecāki ir tie, kas vispirmām kārtām atbildīgi par savu bērnu audzināšanu, tad viņiem ir tiesības izvēlēties saviem bērniem skolu, kas atbilst pašu pārliecībai. Tās ir vecāku pamattiesības. Vecāku pienākums ir atkarībā no tā, cik tas iespējams, izvēlēties skolu, kas tiem vislabāk palīdzētu pildīt kristīgās audzināšanas pienākumu. Sabiedriskajai varai ir pienākums garantēt šīs vecāku tiesības un nodrošināt reālus apstākļus to īstenošanai." (2229)

Katoļticīgajiem vecākiem ir absolūts pienākums sekot līdzi, ko viņu bērniem māca skolā un vai tas, ko skolotāji viņiem māca, atbilst Katoliskās Baznīcas morāles un tikumības principiem. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru