Dievam - jā, Baznīcai - nē!

"Patiesi, patiesi, es jums saku: kas uzņem to, ko es sūtīšu, tas mani uzņem; bet kas mani uzņem, tas uzņem manu Sūtītāju." Jņ 13,20

Šodien, adorācijas laikā radās pārdomas, par svētkiem, kas strauji tuvojas - Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Pēdejos gadsimtos strauji izplatījās uzskats, kurš mācīja ka Jēzus, savas dzīves laikā sludināja tīru un ētisku mācību par Dieva Valstību, un tad Viņa sekotāji pēc augšamcelšanās Jēzus "tīro" vēsti it kā sabojāja, hellenizēja un līdz ar to, pēc tam dzima institucionālā Baznīca ar savu hierarhiju, rituāliem, reliģiju, tradīciju un liturģiju. Līdz ar to, radās vesela grupa cilvēku kuri teica: "Dievam es ticu, Jēzu pieņemu, bet Baznīcai neticu un nepieņemu tās mācību." Šajās pārdomās sīkāk neanalizēšu šo problēmu, jo daudzi Bībeles pētnieki ir nonākuši pie pārliecības, ka tas ko Jēzus sludināja un mācīja, negrozītā veidā tika rakstiski fiksēts Bībelē un nerakstīti ir nonācis līdz mums dzīvās Tradīcijas veidā. Un pat ja Bībeles autori, Svētā Gara iedvesmā ir veikuši Jēzus vārdu un darbu pēcpashālo interpretāciju, tā nav bijusi Jēzus vārdu sagrozīšana, bet gan teoloģiski interpretēta un Svētā Gara virzīta darbība, lai mēs saņemtu mūsu pestīšanai nepieciešamo Labo Vēsti.

Tomēr es sāku domāt, ar kādu iekšējo nostāju mēs katru gadu izdzīvojam Lieldienu svētkus? Jo katru gadu, jau sākot ar Pūpolsvētdienu, tad Lielo Ceturtdienu, Piektdienu, Sestdienu un Lieldienu svētkiem Baznīcas liturģijā ir atrodami bagāti simboli, zīmes, liturģiskie teksti, mūzika (arī klusums). Baznīcās tiek izbūvēta speciāla instalācija - Kristus kaps. Pa pilsētu ielām virzās ekumēniskie krusta ceļi ar improvizētam Jēzus ciešanu apcerēm. Kā mēs tam visam līdzdarbojamies? Vai mēs tikai kā kāda teātra skatītāji uz to visu noraugāmies, sakot - nu Dievam es ticu, formāli esmu katolis, formāli esmu iekļauts Katoļu Baznīcā, bet uz to visu es noskatos no ārpuses. Galvenais - paņemt svētīto ūdeni, olas, maltīti, u.t.t. Tomēr Dievs mūs aicina pieņemt ne tikai Jēzu, bet arī tos, kurus Viņš ir sūtījis (Jņ 13,20). Liturģija Baznīcā nav domāta tikai garīdzniekiem un sevišķi pietuvinātiem draudzes locekļiem. Vai es izbrīvēšu šajās Lieldienās laiku, lai kādu nakti pavadītu pie Kristus kapa? Vai es atradīšu laiku piedalīties visos Lielās nedēļas dievkalpojumos? Padomāsim par to. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru