otrdiena, 2015. gada 24. marts

"Gender" ideoloģija Eiropas Padomes dokumentos

Studiju ietvaros, jāanalizē Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kas pieņemta Stambulā, 2011. gada 11. maijs. Polijā šobrīd notiek asas diskusijas par šo Konvenciju, tādēļ došu savu komentāru.

Pati par sevi šī Konvencija ir svarīga, vajadzīga un nekādā ziņā nevēlos teikt, ka es vai Baznīca atbalstītu vardarbību pret sievietēm. Jēzus Kristus, ar savu piemēru un mācību bija sava laika revolucionārs, jo sarunājās ar sievietēm, cienīja viņas. Tieši sievietes bija Lieldienu  notikumu liecinieces. Tajā laikā tas bija skandāls. Tieši kristietības ietekmē Eiropā pakāpeniski pieauga cieņa pret sievietēm, arī Dievmātes Marijas godināšana šo izpratn veicināja. Tomēr šajā konvencijā ir dažas lietas, kas man liek būt uzmanīgam:

a) Dzimuma definīcija

"Ar terminu „dzimums” tiek saprastas sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem." (3 c) Tātad konvencija dzimumu definē nevis tādu, kāds viņš ir bioloģiski, bet tikai kā lomu, ko cilvēkam dāvā sabiedrība.

b) Dzimumu "lomas", kā steriotipi

"Konvencijas dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai veicinātu izmaiņas sociālās vides un kultūras noteiktajos sieviešu un vīriešu uzvedības modeļos nolūkā izskaust aizspriedumus, paražas, tradīcijas un jebkādu citu praksi, kuras pamatā ir ideja par sieviešu nepilnvērtību vai par sieviešu un vīriešu lomām, kas padarītas par stereotipiem." (12,1) Tātad dalībvalstīm ir jāstrādā pie tādām sociālām izmaiņām, kas izskaudīs ieīkstējušos "paradumus un tradīcijas", ko sludina tādas "arhaiskas un vecmodīgas organizācijas", kā Baznīca un citas. Šeit bīstamā vieta ir sieviešu un vīriešu lomas (gender).

c) Dzimumu "lomu" izglītošana

"Konvencijas dalībvalstis attiecīgos gadījumus veic vajadzīgos pasākumus, lai visu izglītības līmeņu mācību programmās iekļautu mācību vielu par tādiem jautājumiem kā sieviešu un vīriešu līdztiesība, tādas dzimumu lomas, kas nav padarītas par stereotipiem, savstarpējā cieņa, nevardarbīga konfliktu atrisināšana savstarpējās attiecībās, ar dzimumu saistīta vardarbība pret sievietēm un tiesības uz personas integritāti, un lai šī mācību viela būtu pielāgota audzēkņu spēju attīstības līmenim." (14,1) Šeit atkal uzsvars uz dzimumu "lomām", kas ir kā stereotipi. Tātad, tas, ka es esmu vīrietis ir mans stereotips, nevis bioloģiskais dzimums. Šī konvencija uzskata, ka ja, piemēram, pie manis uz Baznīcu atnāk sieviete, kas saka ka viņa bioloģiski ir sieviete, bet kā savu dzimuma "lomu" jūt kā vīrietis. un viņa vēlas Baznīcā laulāties ar kādu sievieti, kura gan bioloģiski gan "lomas" ziņā "jūtas" kā sieviete. Ja es šīm divām sievietēm atsaka laulības, es skaitos pārkāpis šo konvenciju un diskriminējis sievieti.

Noslēgumā vēlos teikt, ka šī konvencija ir svarīga, īpaši vēlos uzsvērt tās 17 un 29.pantu par pornogrāfisko materiālu ierobežošanu un sievietes informēšanu par aborta sekām. Tomēr, kā redzam patiesība tiek jaukta ar meliem. Būsim modri.

2 komentāri:

  1. šis tomēr ir diezgan vienkāršots skatījums, jo dzīvē homosekualitāte nenozīmē sociālās lomas maiņu. homseksuāla sieviete sociāli nepārstāj būt sieviete. turklāt baznīca ir atdalīta no valsts

    AtbildētDzēst
  2. Tas, ka Baznīca ir atdalīta no valsts, nenozīmē, ka es esmu atdalīs no valsts un no Eiropas Savienības. Un tieši šī atdalītība man palīdz brīvi izteikt savas domas par to, ko es uzskatu par pareizu. Un man kā Latvijas un Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības sekot līdzi, ko man uzspiež, vai uzspiedīs Eiropas Savienība.

    AtbildētDzēst