Gatavojoties Lieldienām! 28.02

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 13, 1-9)

Tajā laikā atnāca daži ļaudis un pastāstīja Jēzum par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Un Jēzus, atbildot viņiem, sacīja: “Vai jūs domājat, ka šie galilejieši bija no visiem Galilejas ļaudīm lielākie grēcinieki, tāpēc ka viņiem tik daudz bija jācieš? Es jums saku: nē. Bet, ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi tāpat aiziesiet bojā.
Vai arī tie astoņpadsmit, kuriem uzgāzās virsū Siloe tornis un viņus nosita, – vai jūs domājat, ka viņi bija lielāki grēcinieki nekā visi citi Jeruzalemes iedzīvotāji? Es jums saku: nē. Bet, ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi tāpat aiziesiet bojā.”
Tad Viņš pastāstīja šo līdzību: “Kādam cilvēkam bija vīģeskoks, kas bija iestādīts viņa dārzā. Un viņš atnācis meklēja tajā augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja vīnadārza kopējam: “Lūk, jau trīs gadus es eju un meklēju augļus šajā vīģeskokā, un neatrodu. Tāpēc nocērt to! Kāpēc tas vēl lai izsūc zemi?” Bet viņš, atbildot tam, sacīja: “Kungs, atstāj to vēl šogad, kamēr es to aprakšu un uzlikšu mēslus. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus; bet, ja ne, tad varēsi to nocirst.”” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Pārdomām: Jēzus aicina cilvēkus uz atgriešanos. Ja neatgriezīsieties no grēkiem, tāpat aiziesiet bojā. Jēzus norāda uz cilvēku bezgrēcīguma izjūtām un tā ir arī mūsdienu sabiedrības problēma - neredzēt grēku. Nevar notikt atgriešanās, ja nav apziņa par grēku. Mums ir jālūdz Jēzum, lai Viņš palīdz mums saskatīt grēkus sevī un tos nožēlot. Grēks slāpē mūsu garīgo izaugsmi. Kā es jūtos, kad esmu sagrēkojis? Vai es uzreiz steidzos pie grēksūdzes sakramenta? Ja ilgāku laiku neesmu bijis pie grēksūdzes un arī to nevēlos darīt, vai tas nav simptoms, ka esmu garīgi iemidzis? Jēzu! Palīdzi man labi sagatavoties grēksūdzei un grēksūdzes laikā, caur labu biktstēvu, satikt Tevi!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru