Svētā Donata svētki Krāslavā

sv. Donāta svētki 2015.gadā (Foto: Elvīra Skutāne, kraslavasvestis.lv)
Moceklis Donāts bija jauns romiešu karavīrs, kurš IV gadsimta sākumā ir miris par savu ticību, par mūsu Glābēju. Viņš bija viens no tiem mocekļiem, kuri dzīvoja Romas impērijā tajā laikā, kad kristiešus nežēlīgi vajāja. Par svēto Donātu nav zināms daudz vēstures faktu, bet mēs viņu godinām kā mocekli, kas bija uzticīgs Jēzum Kristum līdz savai nāvei.

Baznīcas tēvs Tertuliāns norādīja: „Mocekļu asinis ir kristietības sēkla.” Patiešām mocekļi ir tie, kas rāda mums piemēru, kā ir jādzīvo, lai mēs pelnītu pestīšanu un saglabātu uzticību Jēzum Kristum.

Svētā mocekļa Donāta relikvijas nokļuva Krāslavas Romas katoļu baznīcā, pateicoties grāfa Plātera centieniem.1775. gada augustā no Romas sv.Sebastiana katakombām uz Krāslavas baznīcu tika atvestas sv.Donāta relikvijas un asinis un kopā ar Romas pāvesta pārvaldes darbinieku Franciska Maria Landina un kongregācijas prefekta bīskapa Porfirija rakstisku apliecinājumu nodotas Krāslavas baznīcai. Sākumā, 1776. gadā, tās tika novietotas grāfu Plāteru muižas kapličā.

1777. gada augustā bīskaps Sestžencevičs sv.Donāta relikvijas no kastes, kurā tās bija atvestas no Romas, pārvietoja stikla šķirstiņā un to aizzīmogoja, sniedzot rakstisku apliecinājumu.

Vēlāk, 1784. gadā, sv.Donāta relikvijas Mogiļovas arhibīskaps, Krievijas katoļu baznīcas metropolīts Staņislavs Bohušs Sestžencevičs, asistējot Mogiļovas koadjutoram bīskapam Benislavskim, svinīgi pārcēla uz jauno Krāslavas baznīcu un ievietoja presbitērija kreisajā pusē.

1786. gadā Mogiļovas koadjutors titularbīskaps Benislavskis sv.Donāta relikvijas pārvietoja no vienkāršā stikla šķirstiņa citā – bronzēta stikla šķirstiņā, kas tika ievietots sv.Donāta vaska figūrā. Bet svētā asinis ievietoja sudraba krustā, par to tika dota rakstiska autentiska liecība.

1790. gadā ar prāvesta Pija VI pavēli tika iedibināti sv.Donāta svētki. No 1806. gada līdz 1820. gadam baznīcā tika uzbūvēta sv.Donāta kapliča. No Pēterburgas tika atvests jauns, apsudrabots bronzas šķirstiņš ar izliektiem stikliem.

1818. gadā Jaunavas Marijas vārdadienā pēc vakara lūgšanas tika uzsākta sv.Donāta relikvijas pārvietošana no baznīcas uz kapliču. Šim notikumam par godu Krāslavā ieradās titularbīskaps Mozdzienevskis, viņu pavadīja ļoti daudz garīdznieku. No vecā šķirstiņa relikvijas tika pārvietotas jaunajā šķirstiņā un aizzīmogotas. Tad procesijas gājienā priesteri aiznesa tās uz altāri, kur relikvijas atradās līdz 1941. gada 2. jūlijam, kad nodega kapliča un gāja bojā arī šķirstiņš. Bet brīnumainā veidā šīs relikvijas tomēr palika. Kara laika draudzei izdevās atjaunot sv.Donāta kapelu un altāri. Bet Donāta kults turpinās līdz šai dienai.

pr. Eduards Voroņeckis, Elvīra Škutāne, Krāslavas Vēstis (http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article//svetais-donats-stiprina-ticibu.html)


No 30.jūnija. līdz 3. jūlijam

30.jūnijs, (ceturtdiena)
17:00 – Svētā stunda ( poliski)
18:00 – Sv. Mise (poliski). Euharistiskā procesija

1. jūlijs (piektdiena)
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija.
Visu svēto litānija (poliski) pie lielā altāra
9:30 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)
Vissv. Sakramenta adorācija līdz plkst. 18:00
18:00 – Sv. Mise (latviski)
Dievkalpojums Vissv. Jēzus Sirds godam (latviski)
Euharistiskā procesija

2. jūlijs (sestdiena)
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija.
Visu svēto litānija (latviski) pie lielā altāra
9:30 – Sv. Mise (latviski) sv. Donāta kapelā
11:30 – Sv. Mise (poliski)
Vissv. Sakramenta adorācija līdz plkst. 18:00
18:00 – Sv. Mise (poliski).
Euharistiskā procesija (baznīcā) ar apstāšanos kapelā, litānija sv. Donāta godam

3. jūlijs (svētdiena)
8:00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija.
Visu svēto litānija (poliski) pie lielā altāra
9:30 – Sv. Mise (poliski) sv. Donāta kapelā
11:45 – Bīskapa sagaidīšana
12:00 – Sv. Mise (latviski), celebrē V. E. bīskaps J. Bulis.
Iestiprināšana. Euharistiskā procesija (ārā) ar apstāšanos kapelā, litānija sv. Donāta godam, himna „Te Deum”

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru