Lūgsimies par priesteru svētumu!

Klēra kongregācija mudina 27. jūnijā, Vissvētās Jēzus Sirds svētkos, svinēt Priesteru svētdarīšanas dienu kopīgai lūgšanai un brālībai. 

Klēra kongregācijas vēstulē tiek atgādināts:

"27. jūnijā iekrīt Vissvētās Jēzus Sirds svētki.
Pāvests Francisks atgādināja, ka bez Dieva žēlastības un žēlsirdības pilnā skatiena, ar kādu Viņš izvēlējās sev kalpotājus priesterībā, priesteris ir nabaga cilvēks, kuram pietrūkst spēka: „Priesteris ir ļoti mazs: kalpošanai piešķirtās dāvanas neizmērojamā lieluma rezultātā mēs kļūstam par visniecīgākajiem no visiem cilvēkiem. Priesteris ir vistrūcīgākais no visiem, ja Jēzus viņu nebagātina ar savu nabadzību; viņš ir visnederīgākais kalps, ja Jēzus nesauc viņu par draugu; visnegudrākais, ja Jēzus viņu pacietīgi nemāca kā mācīja Pēteri; visneaizsargātākais no visiem kristiešiem, ja Labais Gans viņu nestiprina ganāmpulka vidū. Neviens nav tik mazs kā priesteris, kurš tiek padots tikai saviem spēkiem vien” (Pāvests Francisks, Homīlija Hrizmas svētīšanas Misē, 2014. gada 17. aprīlī)."

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru