Lielais notikums – Pasaules Jauniešu dienas Riodežaneiro – tuvojas


23. - 28. jūlijā Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro norisināsies 28. Pasaules Jauniešu dienas (PJD), kas pulcēs jauniešu no visas pasaules, lai kopīgi vēl vairāk atklātu Kristu un svinētu savu ticību. Jauniešu dienu laikā būs izdzīvotas Svētās Mises, bīskapu un priesteru vadītas katehēzes, visdažādākie kultūras programmas vakari, Krusta ceļš un Vigīlijas nakts kopā ar pāvestu Francisku.
Pāvesta Franciska vizīte Brazīlijā
Lēmumu, ka šī gada PJD notiks Riodežaneiro, pirms diviem gadiem pieņēma pāvests Benedikts XVI, bet uz turieni pie jauniešiem dosies Francisks. Interesanti, ka arī Benedikta XVI pirmais ceļojums 2005. gadā bija uz dzimteni, lai gan lēmumu, ka tā gada PJD notiks Ķelnē, pieņēma viņa priekštecis Jānis Pāvils II. Līdzīga pieredze ir arī Franciskam, kura pirmais ceļojums būs uz dzimto Latīņamerikas kontinentu. Taču Brazīlijas apmeklējuma programmu gan pāvests Francisks neatstāja bez izmaiņām. Pēc viņa lūguma tai tika pievienoti vairāki elementi, kā rezultātā programma ir kļuvusi intensīvāka. Tā piemēram, Francisks dosies svētceļojumā uz Aparecidas baziliku, apmeklēs Riodežaneiro graustu rajonus un slimnīcas. Plašāk apmeklētie PJD notikumi ar pāvesta piedalīšanos būs Krustaceļš ar jauniešiem pa Kopakabanas pludmali 26. jūlijā, Sv. Mise ar bīskapiem, priesteriem, konsekrētajām personām un semināristiem Sv. Sebastiāna katedrālē 27. jūlijā, Vigīlijas nakts 27. jūlijā vakarā un Sv. Mise kopā ar visiem dalībniekiem 28. jūlijā no rīta Campus Fidei.


Latvijas jaunieši PJD
No Latvijas uz PJD Riodežaneiro ir devušies 27 jaunieši. Lielākā daļa no viņiem jau ir sasnieguši Brazīliju un iepazīstas ar vietējo kultūru dažādās šīs valsts diecēzēs. Jauniešu grupa, kuras gaitām var sekot līdzi interneta vietnē lvbrazilija.wordpress.com, lielajam notikumam kopā ar vēl citiem sešiem jauniešiem sagatavosies kopienas „Chemin Neuf" rīkotajā festivālā Belohorizontē. Citi 13 jaunieši, kas uz Brazīliju devās tikai pirms pāris dienām, laiku pirms PJD pavadīs kopā ar kopienu „Pro Sanctitate" Jundiai diecēzē, kur gūs misijas pieredzi ar tur kalpojošo maltiešu misionāru, bīskapu Vincentu Kostu. Vēl četri dalībnieki, kuru vidū ir priesteris Andris Kravalis un priesteris Māris Ozoliņš, dosies tieši uz PJD.

273 katehēžu vietas un 600 citas aktivitātes un pasākumi
Riodežaneiro 273 baznīcas, halles, ģimnāzijas un auditorijas ir rezervētas katehēzēm, kas notiks PJD laikā. Šie pasākumi ir sadalīti pa valodām. Katrā no pilsētas reģioniem būs iespējams klausīties bīskapu katehēzes portugāļu un spāņu valodās, kuras izmanto visvairāk svētceļnieki. Notiks 133 pasākumi portugāļu valodā un 50 - spāņu. Taču būs iespēja klausīties katehēzes arī citās valodās. 25 vietās katehēze būs angļu valodā, 15 - itāļu un franču, astoņās - vācu un piecās - poļu valodā. Kopumā katehēzes tiks teiktas 20 valodās.
Bez katehēzēm un lielajiem kopīgajiem pasākumiem jauniešiem būs iespēja piedalīties vēl vismaz 600 citās aktivitātēs, kuru veidotāji caur mūziku, vizuālo mākslu, kino un citām radošām formām aicinās sastapt Dievu. Izstāžu zonā būs 45 izstādes, tostarp ar Vatikāna un citu nozīmīgu Itālijas muzeju eksponātiem, par Antonio Gaudi daiļradi un Brazīlijas oratorijām. Mūzikas zonā ir iekārtotas 19 vietas, kurās notiks 158 grupu sniegti 362 koncerti. Tūrisma zonā jauniešiem piedāvās doties tūrēs pa pilsētas baznīcām un apskatīties nozīmīgākos pilsētas tūrisma objektus. Zonā „Teātris un deja" priekšnesumus sniegs 59 grupas no Brazīlijas, Francijas, Itālijas, Gvatemalas, Venecuēlas, Anglijas un vēl citu 15 nāciju pārstāvji. Bet kino zonā ir noorganizētas 200 aktivitātes, tostarp 150 filmu demonstrācijas, trīs starptautiskas pirmizrādes, trīs soundtreku koncerti un trīs tikšanās „Kino + ticība".

Latvijā palikušo iespējas sekot līdzi PJD
Portāls „Pope2You" piedāvā PJD notikumiem sekot līdzi tiešraidē. Portālā būs pieejami videomateriāli, fotogrāfijas un teksti. Lai darītu zināmu savu vēlmi būt kopā ar Svēto tēvu un apliecinātu viņam savu lūgšanas vienotību, jaunieši, kuri nepiedalīsies PJD, jau tagad, apmeklējot portālu www.pope2you.net, var nosūtīt Franciskam savu fotogrāfiju. Visas fotogrāfijas tiks pasniegtas pāvestam, kā arī varēs aplūkot lapā: www.pinterest.com/pope2you

Pāvests piešķir atlaides PJD dalībniekiem un sekotājiem
Tuvojoties PJD, pāvests izdeva dekrētu par pilnu un daļēju atlaidu piešķiršanu jauniešiem un visiem ticīgajiem, kuri to saņemšanai būs atbilstoši sagatavojušies. Tādā veidā pāvests Francisks vēlas, lai jaunieši šī grandiozā notikuma sakarā varētu atklāt Dieva žēlsirdīgās mīlestības skaistumu un saņemt gaidītos svētdares augļus.
Pilnas atlaidas vienreiz dienā varēs saņemt tie ticīgie, kuri laika posmā no 22. līdz 29. jūlijam dievbijīgi piedalīsies Riodežaneiro notiekošajos dievkalpojumos, un nožēlas un gandarīšanas garā izpildīs ierastos nosacījumus, proti, būs saņēmuši Izlīgšanas sakramentu, piegājuši pie Svētās Komūnijas un lūgsies Svētā tēva nodomā. Atlaidas varēs saņemt vai nu sev vai ticīgajiem mirušajiem.
Pilnas atlaidas saņems arī tie ticīgie, kuri nevarēs piedalīties PJD svinībās, taču būs izpildījuši visus minētos nosacījumus un dēlu paklausībā Svētajam tēvam noteiktās dienās būs garīgi klātesoši liturģijas svinībās, sekojot līdzi to tiešraidei televīzijā un radio. Pilnas atlaidas saņems arī tie, kuri ar tādu pašu dievbijību sekos līdzi minētajiem notikumiem, izmantojot jaunos sociālās komunikācijas līdzekļus. Lai saņemtu pilnas atlaidas, primārais nosacījums ir pilnīga brīvība no jebkādas piesaistīšanās grēkam, tai skaitā, nepiesaistīšanās ikdienišķam grēkam.
Daļējas atlaidas tiek piešķirtas ticīgajiem, kuri, neatkarīgi no savas atrašanās vietas PJD laikā, vismaz ar nožēlu sirdī dedzīgi lūgsies, noslēgumā skaitot PJD oficiālo lūgšanu un dievbijīgi piesaucot Vissvētāko Jaunavu Mariju, Brazīlijas Karalieni, kā arī citus šīs tikšanās aizbildņus, lai tie mudinātu jauniešus stiprināties savā ticībā un dzīvot svētu dzīvi.

Oficiālā PJD lūgšana
Tēvs, Tu sūtīji savu mūžīgo Dēlu atpestīt pasauli un izvēlējies kā vīriešus tā sievietes, lai caur Viņu, ar Viņu un Viņā tie varētu sludināt Evaņģēlija Labo vēsti visām tautām. Mēs Tevi lūdzam dāvā nepieciešamās žēlastības, lai Svētā Gara spēkā visu jauniešu sejās atmirdz prieks būt par evaņģēlistiem, kas šajā trešajā simtgadē Baznīcai ir tik ļoti vajadzīgi.
Kristu, cilvēces Pestītāj, Tava tēla atplestās rokas Korkovado kalna virsotnē aicina ikvienu cilvēku. Pateicoties Tavam Lieldienu upurim, ar Svētā Gara palīdzību mēs varam satikties ar Tēvu kā bērni. Jauniešiem, kurus Tu stiprini ar Euharistiju un uzrunā caur Bībeli, un kuri satiek Tevi tuvākajos, nepieciešama Tava bezgalīgā žēlsirdība, lai viņi spētu staigāt šīs pasaules ceļus kā Jaunās evaņģelizācijas mācekļi un misionāri.
Svētais Gars, Tēva un Dēla Mīlestība, ar savas patiesības pilnību un Mīlestības liesmu izlej pār visiem jauniešiem savu gaismu, lai, Pasaules Jauniešu dienās piedzīvotā iedvesmoti, viņi nestu ticību, cerību un žēlsirdību uz visām debespusēm, kļūstot par dzīvības un miera kultūras lieciniekiem un jaunās pasaules aizstāvjiem.

Sagatavoja LRKB IC/ Vatikāna Radio

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru