Steidzīgi nepieciešama katehizācija!

Vērojot ticīgos cilvēkus dažādās Latvijas draudzēs, nonācu pie secinājuma, ka, ja mēs negribam pēc pāris gadiem nonākt pie "sasistas siles", ir nepieciešami steidzami sākt šādas aktivitātes pašā Baznīcā:

1. Aktivizēt laju kalpošanu, pirmkārt ieviešot draudžu padomju un priekšnieku vēlēšanas, kuri solidāri ar prāvestiem dalītu smago draudžu saimniecisko administrācijas nastu;
2. Steidzami ieviest pieaugušo sagatavošanu kristībām, atbilstoši rituālei ar pirmskristību katehumenātu;
3. Katrā draudzē ieviest Bībeles un Katehisma studiju grupas, rīkot draudžu misijas un nopietnas adventa un gavēņa rekolekcijas ar padziļinātām katehēzēm;
4. Rūpēties, lai katrā draudzē dažas reizes gadā būtu pieejams grēksūdzēm cits priesteris no citas draudzes;
5. Mudināt ticīgos iesaistīties lūgšanu grupās un kopienās, kas palīdzētu augt garīgajā dzīvē;
6. Priesterim reizi gadā vismaz vienu reizi apmeklēt katru savas draudzes ģimeni, tādējādi sekojot līdzi tiem katoļiem, kas nepraktizē;
7. Apzināt, pēc kristību sarakstiem un informēt to bērnu vecākus, kuru bērni pirms 7 gadiem tika kristīti, ka viņiem ir pienākums vest šos bērnus pie Pirmās Svētās Komūnijas. 

Secinājums: Mums ir nepieciešami nobrieduši, drosmīgi Kristus mācekli un apustuļi, kuri bezbailīgi var doties pasaulē, lai sludinātu Jēzus Kristus Evaņģēliju!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru