Jezuīts: vardarbība pieder islama būtībai!

Uzskats, ka islamam nav nekas kopīgs ar uzbrukumiem Parīzē ir nepieļaujama vārdu spēle. Tāpat arī nav patiesība, ka islamam būtu sveša spēka lietošana. Tā uzskata jezuītu mūks, profesors Samir Khalil Samir SJ no Pontifikālā Austrumu Institūta. Ēģiptes islamalogs atgādina, ka teroristu uzbrukums Parīzē bija islamā pieņemts tipisks bruņots uzbrukums reliģijas aizstāvībai. "Visi teroristi savus uzbrukumus veic Dieva vārdā un ne kaut kāda Dieva vārdā, bet islāma Dieva vārdā. Vēl vairāk. Katram grupējumam, pirms katra šāda uzbrukuma ir jādodas pie imama, lai tas atļautu veikt šādu uzbrukumu un lai atzītu to par pareizu. Tam ir jābūt vai nu imamam, mufti, kādam mācītam cilvēkam, kuram ir tiesības izdot fatvu, t.i. tiesisku atļauju, ka tas akts ir pareizs - halal. Izdodot šādu atļauju, viņš atļauj nogalināt, aizstāvot Dieva godu un islama reliģiju. Tādēļ teikt, ka tas viss nav saistīts ar islāmu ir nepareizi. Toties ir patiesība, ka šie uzbrucēji ir teroristi un ekstrēmisti.

Priesteris, profesors Samir atzīst, ka ir arī mērenie musulmaņi. Tādi neatbalsta teroristus, vēlas dzīvot mierā un visdrīzāk tieši šādi musulmaņi veido ticīgās daļas vairākumu. Tomēr viņiem nav drosmes pretoties ekstrēmistiem.

Jezuītu islamalogs atspēko uzskatu, ka islamā sveša ir vardarbība. "Saka, ka vardarbība nepieder islāmam, un ka tie teroristi kuri lieto vardarbību nav patiesi musulmaņi. Tomēr tā nav patiesība. Bieži vien tiek citēts Korāns: "Ticībā nevar būt spaidu" (Korāns. tulk. U. Bērziņš. Neptuns. 2011. 2 sūra, 256.ajats), lai parādītu, ka islāms ir miera reliģija. Tomēr tanī pat sūrā atrodam citus tekstus, kas saka: "un kaujiet tos, kur vien tiekat tiem klāt..." (turpat. 2.sūra, 191.ajats). Šis otrais citāts attiecas uz neticīgajiem, tas ir uz tiem, kas nepiekrita kļūt par musulmaņiem. Muhameds atzina, ka jūdi un kristieši tic Vienīgajam Dievam, kau arī nepilnīgi, jo nepieņēma Muhameda pravietisko misiju. Viņi var pasargāt savu dzīvību, ja pakļausies musulmaņiem un ja maksās augstus nodokļus (Dzimma - nodoklis nemusulmaņiem - kristiešiem un jūdiem zemēs, kurās ir ieviests šariāta likums - tulk. piezīme). Savukārt to, kurš netic Vienīgajam Dievam vajag nogalināt.

Profesors Samirs atzīst arī to, ka šobrīd notiek straujas civilizācijas izmaiņas. Ļoti strauji mainās musulmaņu viedoklis par Rietumu civilizāciju. Līdz nesenam laikam Rietumi bija vairāk vai mazāk kristīga zeme. Šobrīd Eiropa un ASV ir kļuvušas pagāniskas, ir atmetušas ticību Vienīgajam Dievam, izplata morāli ļaunas lietas, brīvās seksuālās attiecības un lietas, kuras ir pretējas cilvēka cieņai. Līdz ar to musulmaņa acīs Rietumi tiek aizvien vairāk uzlūkoti kā Dieva un reliģijas ienaidnieks, un īpaši tā to redz fundamentālisti.

Profesors Samirs tomēr piebilst, ka mērenie musulmaņi skaidri redz atšķirību starp to, kas rietumu civilizācijā ir labs un kas ir ļauns. Viņi atzīst sieviešu līdztiesību, reliģijas šķirtību no valsts, bet redz kā izirst ģimenes institūcija un grūst morāles standarti.
No poļu valodas tulkoja pr. Ilmārs Tolstovs. Izmantoti Vatikāna Radio un "Gosc Niedzielny" materiāli. 

11 comments:

 1. Tas, ko saka profesors Samirs, ir acīmredzama patiesība (tiem, kuri grib to redzēt)..
  Diemžēl, ir viena problēma.
  Ko man, parastajam katolim (kuram Maģistērija mācībai būtu jābūt saistošai), domāt, lasot sekojošo:
  Evangelii gaudium
  253. ... Faced with disconcerting episodes of violent fundamentalism, our respect for true followers of Islam should lead us to avoid hateful generalisations, for authentic Islam and the proper reading of the Koran are opposed to every form of violence.

  AtbildētDzēst
 2. Nu islāms pēc būtības neveicina vardarbību un šajā rakstā ir teikts, ka vardarbīgi ir tikai fundamentālisti. No katoļu puses viss jau ir pateikts Vatikāna II koncila deklerācijā "Nostra aetate" un pāvests Francisks atkārto to pašu, ko koncils. Islamā nav vienotas teoloģijas un laika gaitā tas var mainīties. Arī Koranā ir zināmas pretrunas, ar kurām islāma teologi paši netiek galā. Ceru, ka jūs neapšaubāt Vatikāna II koncila mācību?

  AtbildētDzēst
  Atbildes
  1. Precīzi formulēta Vatikāna II koncila mācība neeksistē! Tās vietā ir dažādas koncila interpretācijas. Benedikts 16.-tais uzskatīja, ka pašreizējā "jaunā" Baznīca atrodas kontunitātē (nepārtrauktībā) ar "veco" Baznīcu. Nav šaubu, ka šim uzskatam pievienotos arī koncila tēvi. Diemžēl, ļoti ietekmīgās Boloņas un Tībingenes teoloģiskās skolas apgalvo, ka VK2 bija "pārrāvums" (rupture) un pilnīgi jauns sākums. Ko lai vienkāršie katoļi domā pie tāda sajukuma pašos būtiskākajos jautājumos?
   Benedikts16-tais savu nostāju pret islāmu ir paudis savā zināmajā Rēgensburgas runā 2006. gadā. Laiks ir parādījis, ka taisnība ir viņam, nevis tiem, kas pēc katra terorakta kā mantru atkārto: "Tam nav nekāda sakara ar īsto islāmu".
   Kas attiecas uz "Nostra Aetate", tad bijušais Vatikāna galvenais vēsturnieks kardināls Brandmillers uzskata, ka šis dokuments NAV dogmatiski saistošs.

   http://de.radiovaticana.va/storico/2012/05/22/kardinal_brandm%C3%BCller_%E2%80%9Enostra_aetate_nicht_dogmatisch_bindend%E2%80%9C/ted-589918

   Dzēst
  2. Maģistērijs ir tas, kurš pats interpretē Magistēriju. Līdz ar to pāvesta Franciska teksts "Evangelii gaudium" ir maģistērija teksts. Kas attiecās uz BXVI uzrunu Rēgensburgā, tad viņš pats vēlāk nožēloja, ka pirms tam bija Starpreliģiju padomi iekļāvis Kultūras padomē un līdz ar to nebija veicis pietiekamas konsultācijas. Pēc viņa uzrunas sekoja šis te: http://www.acommonword.com/138-muslim-scholars-issue-open-letter-to-christian-religious-leaders/

   Dzēst
  3. Un vēl šeit: http://www.acommonword.com/the-letter-of-138-muslim-scholars-to-the-pope-and-christian-leaders/

   Dzēst
  4. Patieso reliģiju no maldu reliģijām var atšķirt ļoti vienkārši - pēc augļiem. Civilizācija, kuru izveidojusi Katoļu Baznīca, ir visizglītotākā, vistaisnīgākā, viscilvēciskākā un visbagātākā (protams, pagaidām - kamēr jaunpagāni un ateisti nav notrallinājuši savu kristīgo senču sastrādātos labumus). Visas musulmaņu valstis (izņemot arābu naftas diktatūras) slīgst karā, nabadzībā un tumsonībā. Liela daļa Rietumeiropas noziedznieku ir musulmaņi. Starp imigrantiem tieši musulmaņi ir ar viszemāko izglītības līmeni un vēlmi un prasmi integrēties sabiedrībā. Viņu atpalicības cēlonis viennozīmīgi ir islāms, jo pirms arābu ekspansijas Ēģipte, Sīrija, Lībija (Augustīna dzimtene) bija augsti attīstītas kultūras zemes. Tādas tās būtu ari palikušas līdz pat mūsdienām, ja netiktu iekarotas drīz pēc Muhameda nāves. Vēl pirms dažiem gadiem orientālie kristieši, neraugoties uz savu otrās šķiras pilsoņu stāvokli, veidoja Tuvo Austrumu ekonomisko un intelektuālo eliti. Diemžēl. pateicoties labi zināmiem notikumiem, drīz par orientālo kristietību būs jārunā pagātnē.
   Protams, ir arī tā saucamie liberālie musulmaņi, kas ir spējīgi uz dialogu ar Baznīcu. Diemžēl, tā ir margināla musulmaņu daļa bez jebkādas autoritātes plašākās tautas masās, par politisko ietekmi nemaz nerunājot.

   Dzēst
  5. Dīvaini, ka Baznīcas gani mūsdienās noklusē labi zināmo frāzi - extra ecclesiam nulla salus. Saskaņā ar katehismu cilvēks, kas nomirst nāvīga grēka stāvoklī, tiek šķirts no Dieva. Cik daudz ir tādu Baznīcai nepiederošu cilvēku, kuri ir spējīgi nožēlot grēkus no tīras mīlestības uz Dievu? Šāda pilnīga nožēla taču ir vienīgais mums zināmais grēku nožēlas veids ārpus sakramentālās grēksūdzes! Līdz ar to kļūst acīmredzams maldu reliģiju (un konfesiju) kaitīgums - tās TRAUCĒ cilvēkiem pievienoties Baznīcai un iet Kristus iestādīto pestīšanas ceļu. Pagānu afrikāni no mūžameža ir tūkstošreiz vieglāk konvertēt katoļticībā nekā musulmani vai hinduistu.
   Varētu jau pieņemt, ka Dievs ir gribējis citas reliģijas kā alternatīvus pestīšanas ceļus. Diemžēl, šajās reliģijās, neraugoties uz tajās sastopamajām patiesības šķembām, netrūkst arī nešķīstības un pat dēmonisma. Tādēļ tās ir visnotaļ problemātiski uzskatīt par Dieva gribētām.
   Par apustuļu un pirmo kristiešu uzskatiem "starpreliģiju dialoga" sakarā labāk vispār nerunāsim...

   Dzēst
  6. Tieši pirmo gadsimtu Baznīcas tēvi bija tie, kuri izstrādāja inkluzīvo Extra Ecclesia... koncepciju. Tikai vēlāk, kad Baznīcas bija saplūdusi ar valsti, priekšplānā izvirzījās nepareiza Tertuliāna un citu Tēvu koncepcija. Baznīca šodien atmet plurālistisko un ekskluzīvo Extra Eklesia koncepciju, bet sludina Inkluzīvisko, kā to māca Vatikāna II koncils. Tas nozīmē, ka pestīšanas pilnība ir atrodama Jēzū Kristū, bet rī ārpus redzamās Kristus Baznīcas pastāv neredzami pestīšanas elementi. Jēzus Kristus ir vēlējies sevi saistīt ar Katolisko Baznīcu pilnībā, bet Viņš Pats, kā Dieva Dēls paliek nesaistīts un nav atkarīgs no Baznīcas.

   Dzēst
  7. Ja šajās reliģijās ir "neredzami pestīšanas elementi", tad rodas dabisks jautājums - kāpēc musulmaņiem, hinduistiem un budistiem vispār būtu jākonvertējas kristietībā? Ieguvumu, ka "pestīšanas pilnība ir atrodama Jēzū Kristū", atsver cilvēku izdomāto reliģiju "bonuss" - tajās morāle un instinktu apmierināšana ir nesalīdzināmi vieglāka nekā patiesajā reliģijā.
   Protams, Vienīgais, Kurš zina atbildi uz šiem jautājumiem, ir Dievs. Tomēr, pēc daudzu gadu studijām un pārdomām esmu pārliecināts, ka mūsdienu baznīcas ir tukšas daļēji arī ganu neskaidrās komunikācijas dēļ attiecībā uz citām konfesijām un reliģijām. Tauta nelasa teoloģiskus traktātus par niansēm, kas šķir šīs dažādās "ticības". Liela daļa mūsdienu Rietumu "ticīgo" domā, ka Dievs ir Kosmiskais Pirmpamats, kas stāv pāri visām reliģijām, ieskaitot katolicismu.
   Grūti saprast, kā tas var būt, ka mūsdienu gani nebaidās kļūt līdzdalīgi svešos grēkos - piemēram, ja, dzirdot slavas dziesmas islāmam, katolis, sākotnēji ziņkāres dzīts, pievēršas musulmanismam, atkrizdams no pestīšanas šķirsta - Baznīcas. Tādu gadījumu Eiropā netrūkst.

   Dzēst
  8. Ja jau tas "nabaga katolis" tik ātri atkrīt no tā Šķirsta, tad jājautā - cik spēcīgi viņš tajā Šķirstā ir bijis? :)

   Dzēst
 3. Pie tam, pāvests runā ļoti pravietiski - par īsto islāmu. Var jau būt, ka paši musulmaņi vel līdz īstajam islāmam vel nav tikuši? Un varbūt caur īsto islāmu viņi nonaks pie īstās patiesības - Jēzus Kristus!

  AtbildētDzēst