Kādēļ Baznīca ir ticama, uzticama?

Vēlos konspektīvi norādīt apmēram 30 Baznīcas un kristietības ticamības pierādījumus, jeb argumentus (pēc profesora M. Rusecka un K. Kauhas):

1. Laika pārbaudes arguments - kristietība, Baznīca "izturēja" 2014 gadus un turpina dinamiski un spēcīgi attīstīties pasaulē;

2. Primaciālais - svētā Pētera amats, kalpošana nepārtraukti ilgst cauri gadu tūkstošiem caur pāvestiem. Pat ja daži no viņiem bija sava amata necienīgi, redzams kā Dievs, caur Pētera pēcteču, pāvestu kalpojumu attīsta kristietību, Baznīcu;

3. Marijas arguments - Marija kā drošs un nemainīgs kristietības "sargs", "aizstāvis" un paraugs. Par Vissvētākās Marijas aktīvo klātbūtni liecina mariāniskās svētnīcas, Lurdā, Fatimā, Aglonā un cilvēku pieplūdums tajās;

4. Apustuļu koleģialitātes - Jau no pirmajiem gadsimtiem, kad Jēzus pulcināja ap sevi 12 apustuļus, vēlāk, caur roku uzlikšanu šis kalpojums netraucēti un patiesi turpina pastāvēt apustuliskajā - Katoļu Baznīcā. To sauc par sukcesiju.

5. Stauruloģiskais - Jēzus Kristus mirst pie krusta, un caur savu krusta nāvi "dzemdina" Baznīcu. Kristus vienmēr ir bijis klātesošs Baznīcas dzīvē;

6. Rezurekcionālais - Kristus ne tikai mira pie krusta, bet arī augšamcēlās. Par to liecina tukšais kaps Jeruzalemē un arī kristofānijas, jeb Jēzus Kristus autentiskas parādīšanās 12 apustuļiem, Marijai un vēl vairākiem tūkstošiem cilvēku;

7. Mirakulistiskais - gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā aprakstīti daudz brīnumi, ko veic Dievs, lai pasludinātu mesiānisko laiku iestāšanos. Arī Baznīcas laikmetā ir klātesoši daudzi brīnumi, kas tika pakļauti neatkarīgai medicīniskai izpētei (piemēram brīnumi Lurdā, u.c.);

8. Vienotības - Baznīcas monolītā struktūra, vienotība, kuras spēks sakņojas Baznīcas dievišķajā ģenēzē, jeb izcelšanās no Kristus;


9. Svētuma - daudzu svēto un mocekļu liecības, kuri Kristus, kristietības un Baznīcas dēļ ir devušies nāvē, vai arī atdevuši savas dzīves par ticību;

10. Universalitātes - Baznīcā ir atrodami pārstāvji no visām kultūram, tautām un tautībām. Tomēr šī klātbūtne Katoliskajā Baznīcā neiznīcina vietējo tautu tradīcijas un nacionalitāti, tieši otrādi - ticība palīdz to nosargāt pret kosmopolītismu;

11. Apustuliskais - Baznīcas mācība sevī satur Kristus doto ticības un morāles depozītu, ko Viņš nodeva apustuļiem, un kas negrozītā veidā ir atrodams Romas Katoliskajā Baznīcā;

12. Skriptūristiskais - Vecajā Derībā atrodamie pravietojumi par Jēzu Kristu, kā Mesiju ir atrodami Jaunajā Derībā. Netiešā veidā šie apsolījumi piepildās arī Baznīcā;

13. Koleģialitātes - pat ja Baznīcā pastāv stingra hierarhiska kārtība un subsidaritāte, tomēr ir redzama spēcīga koleģialitāte un konsultācijas visos līmeņos. Līdzība ar Kristu un apustuļiem;

14. Misioloģiskais - balstoties uz Jēzus Kristus pavēli iet pa visu pasauli un sludināt evaņģēliju, Baznīca to nenogurstoši dara jau 2000 gadus;

15. Martiroloģiskais - mocekļu piemērs. Līdzīgi, kā svētuma arguments;

16. Sakramentālais - caur 7 Dieva iedibinātiem svētajiem sakramentiem, Baznīca visus šos gadsimtus nenogurstoši dāvina ikvienam cilvēkam pārdabiskās žēlastības. Baznīca - caur redzamām struktūrām tiek dāvātas neredzamas žēlastības;

17. Lūgšanas - Baznīca, būdama transcendences redzams attēls nemitīgi lūdzas un cenšas šo Dieva Transcendenci atklāt pasaulei;

18. Mistiskās dzīves - Baznīcā visos laikos ir bijuši klātesoši mistiķi, svētie, kuru dzīves liecība parāda, ka Baznīcā var sastapt dzīvo Dievu;

19. Agapetoloģiskais - Baznīcā spēcīgi ir klātesoša mīlestība starp tās locekļiem;

20. Karitatīvais - jau kopš Romas impērijas laikiem kristieši īpaši atšķīrās ar savu karitatīvo, želsirdības darbību. Tā ir liecība Baznīcas ticamībai;

21. Veritatīvais - Baznīca vienmēr un visos laikos ir centusies meklēt un sludināt patiesību. Tieši patiesības elements ir Baznīcas ticamības elements;

22. Antropoloģiski - vokatīvais - Jēzus Kristus, iemiesojoties, noslēpumainā veidā ir savienojies ar katru cilvēku. Baznīca sludina ikviena cilvēka vērtību - jau sākot no ieņemšanas brīža līdz dabiskai nāvei;

23. Konsekrētās, jeb klosterdzīves - Baznīcā vienmēr ir bijuši cilvēki, kas Jēzus Kristus mīlestības dēļ ir vēlējušies atdod redikāli, 100% savas dzīves Dievam;

24. Prieka - Baznīcas locekļos vienmēr ir bijis klātesošs pārdabisks prieks un liela cerība nākotnei pat visgrūtākajos brīžos. Baznīca arī padomju laikos uzturēja cilvēkos cerību;

25. Personālistiskais - pat ja Baznīcā šobrīd ir 1,3 miljards locekļu, Dievam ir svarīgs katrs loceklis. Baznīca nav masu Baznīca, bet tajā ikviens var justies svarīgs un īpašs;

26. Ētiskais - Baznīca vienmēr un visur un visos laikos ir aizstāvējusi morāli - ētiskās vērtības un nav pielāgojusies pasaulei;

27. Prakseoloģiskais - Baznīca savu mācību ir pierādījusi arī darbos. Par to liecina daudzi "ticības pieminekļi" Eiropā;

28. Bonatīvais - Baznīca vienmēr ir centusies pēc labā;

29. Paksistiskais - Baznīca vienmēr ir iestājusies par mieru pasaulē;

30. Brīvības - Baznīca vienmēr ir iestājusies par cilvēka brīvību, pat arī, ja piemēram cīņai ar verdzības atcelšanu vajadzēja ilgus gadu simtus;

31. Kultūrradošais - Baznīca Eiropā palīdzēja senās grieķu un romiešu mākslas, kultūras, filozofijas vērtības saglabāt un precīzi integrēt ar kristīgo domu, tādējādi radot milzīgo kultūras, mākslas, mūzikas mantojumu, kādu mēs to atrodam Eiropā šodien;

32. Inkulturācijas - Baznīca neiznīcina vietējās kultūras, bet palīdz tām sagalabāt savu identitāti. Ja Latvijā nebūtu ienācis katolicisms, mēs būtu vēl viena Krievijas guberņa, bez savas valodas un kultūras;

33. Zīmes, kurai runā pretī - Tas, ka Baznīcu daudzi nevar pieņemt un uzbrūk tai, liecina par tās ticamību un autentiskumu;

34. Eiropu radošais - Tas, ka mēs tagad redzam Eiropu tādu, kāda tā ir, ir jāpateicas Baznīcai.

2 komentāri:

  1. Pie 5.p. - kas tas ir "Stauruloģiskais" ? Varbūt Soteoroloģiskais?

    AtbildētDzēst
  2. Gribētu pajautāt par 34. Par ko mums Baznīcai jāsaka paldies par Eiropu? Eiropas savienībā ir slēpti likimi, kas grauj ģimenes!

    AtbildētDzēst