Vecā un Jaunā Derība - pravietojumu piepildīšanās Kristū (1.daļa)

Psalms 2,7 "Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja: "Mans Dēls tu esi, Es šodien tevi esmu dzemdinājis."

Lūkas ev. 1 nodaļa "Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, [...] Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: "Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls. (Lk 1,32. 35)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru