Svētā Mise, kurā pāvests pasniegs svarīgu dokumentu bīskapam V. Stulpinam (tiešraide 24.11 plkst. 11.30)Pāvests Francisks apustulisko pamudinājumu ticīgajiem pirmo reizi nodos caur Latvijas pārstāvja rokām
Vēstulē, ko Liepājas bīskaps Viktors Stulpins saņēma no pāvesta Jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padomes vadītāja arhibīskapa Rino Fizikella, ir teikts: „Svētās Mises noslēgumā, lai uzsvērtu, ka evaņģelizācijas misija ir visas kristīgās kopienas atbildība, Svētais tēvs personīgi pasniegs apustuliskā pamudinājuma eksemplāru dažādu ticīgo grupu pārstāvjiem. Es būtu pagodināts, ja Jūs pieņemtu manu ielūgumu būt šeit Romā un kā Ticības gadā ordinēts bīskaps no pāvesta Franciska rokām saņemtu apustulisko pamudinājumu visu bīskapu vārdā."Svētdien, 24. novembrī, Kristus Karaļa svētkos Katoliskajā Baznīcā noslēgsies Ticības gads. Šajā dienā pāvests Francisks Sv. Pētera laukumā svinēs dievkalpojumu, kura laikā ticīgajai tautai ar simbolisku žestu pasniegs evaņģelizācijas tēmai veltītu apustulisko pamudinājumu „Evangelii gaudium". Visiem pasaules bīskapiem pāvests Francisks šo dokumentu nodos caur Ticības gadā ordinētā Liepājas bīskapa Viktora Stulpina rokām.
Ticības gada noslēguma svinībās Svētais tēvs ir izvēlējies izmantot trīs simboliskas zīmes. Pirmā zīme ir svētā Pētera relikviju izstādīšana, kas notiks pirmo reizi vēsturē. Ticības gads bija iecerēts kā svētceļojums uz apustuļa Pētera kapu. Vatikāns informēja, ka Ticības gada ir reģistrēti 8,5 miljoni svētceļnieku.
Otrā zīme būs apustuliskā pamudinājuma simboliska pasniegšana dažādām ticīgo grupām. Pirmkārt, bīskapiem, priesteriem un diakoniem. Tāpat dokuments tiks pasniegts konsekrētajām personām un novičiem, katehētiem, ģimenēm, žurnālistiem un māksliniekiem. Arī kādam aklam cilvēkam un jauniešiem. Pēdējie to saņems elektroniskā formātā, tādējādi uzsverot to, ka pamudinājums ir pieejams arī jauno tehnoloģiju lietotājiem.
Trešā zīme Ticības gada noslēguma svinībās būs kopīgs Credo, t.i. Ticības apliecība, Svētās Mises laikā. Dievkalpojums Sv. Pētera laukumā sāksies plkst. 10.30 (plkst. 11.30 pēc Latvijas laika). 
Apustuliskais pamudinājums „Evangelii Gaudium", kas tiks izdots Ticības gada noslēgumā, ir tapis, balstoties uz bīskapu pārrunāto jaunajai evaņģelizācijai veltītajā sinodē pirms gada, kurā piedalījās arī Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Pamudinājumā būs apkopotas sinodē izskanējušās domas, bet ne tikai, jo pāvests Francisks vēlējās runāt par evaņģelizāciju kopumā. Šis būs pirmais pāvesta Franciska apustuliskais pamudinājums.
Ticības gads sākās 2012. gada 11. oktobrī, Vatikāna II koncila atklāšanas piecdesmitajā gadadienā. Tā mērķis bija aicināt katoļus uz autentisku atgriešanos pie Dieva, kā arī ticības atklāšanu no jauna, lai varētu būt uzticami un priekpilni augšāmcēlušā Kunga Jēzus Kristus liecinieki, kas spēj vadīt cilvēkus, kuri meklē durvis uz ticību.

LRKB IC, www.katolis.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru