Bīskapi no visas pasaules aicināti apzināt situāciju laulības un ģimenes jomā

Vatikāna Bīskapu sinodes sekretariāts, gatavojoties Bīskapu sinodes 3. ārkārtas sanāksmei, kas notiks 2014. gada oktobrī un būs veltīta ģimenes tēmai, visām bīskapu konferencēm, t.sk. Latvijas, ir nosūtījis dokumentu. Tajā ir aktualizēta problemātika, kas saistīta ar ģimeņu funkcionēšanu pasaulē, aplūkota Baznīcas mācība par laulību un ģimeni un noslēgumā uzdoti 38 jautājumi par to, kā šī mācība tiek uztverta un kādas grūtības ir tās īstenošanā pastorālajā aprūpē. Cita starpā ir jautājumi par kontracepciju, homoseksuālām attiecībām un to, kā draudzē jūtas personas, kas ir šķīrušās un izveidojušas jaunas civilattiecības. Bīskapi ir aicināti atbildes uz šiem jautājumiem sagatavot, konsultējoties arī ar lajiem.

Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs Rēzeknes-Aglonas bīskaps Jānis Bulis informēja, ka vēstule un jautājumi tiks nosūtīti visiem draudžu priesteriem. Viņi koordinēs un apkopos informāciju par esošo situāciju un ticīgo nostāju savās draudzēs. Saņemto informāciju viņi iesniegs Latvijas Bīskapu konferencei, kura pēc tam apkopotās atbildes uz jautājumiem nosūtīs Vatikāna Bīskapu sinodei.

Bīskapu Sinodes 3. Ārkārtas sanāksme notiks 2014. gadā no 5. līdz 19. oktobrim un tās tēma būs "Ģimeņu pastorālās aprūpes izaicinājumi jaunās evaņģelizācijas kontekstā". Bīskapu konferenču atsūtītās atbildes tiks analizētas un izmantotas, gatavojot gaidāmo Bīskapu sinodi.

Vatikāna Bīskapu sinodes sekretariāta nosūtītā dokumenta pirmā daļa izskaidro, ka gaidāmajā ārkārtas sinodē tiks diagnosticēta situācija ģimeņu jomā, uzklausītas liecības un bīskapu priekšlikumi. Bet gadu vēlāk, kad notiks regulārā sinode, tiks noteikti virzieni pastorālajā darbā ar ģimenēm.

Sinodē tiks aktualizētas tēmas par to, kā pēdējā laikā funkcionē ģimenes visā pasaulē, tostarp plaši izplatītās nereģistrētās attiecības, kurās partneri nemaz nedomā veidot laulību, bet dažkārt pat izslēdz tādu iespējamību; viena dzimuma attiecības, kurām reizēm tiek piešķirtas tiesības adoptēt bērnus; jauktās laulības, kurās ir dažādu reliģiju pārstāvji; ģimenes ar tikai vienu no vecākiem; Baznīcai naidīgas feminisma izpausmes; surogātmātes parādība; bet pirmām kārtām jautājums par to, ka vājinās vai vispār tiek atmesta ticība Laulības sakramentam un Grēksūdzes sakramenta dziedinošajam spēkam.

Otra dokumenta daļa atgādina Baznīcas mācību par laulību un ģimeni, kā arī tās Bībeles pamatus. Dokumenta noslēgumā ir 38 jautājumi par to, kā šī mācība tiek uztverta, kādas ir grūtības tās īstenošanā dzīvē un pastorālajās programmās. Sinodes sekretariāts vēlas noskaidrot, piemēram, vai nepraktizējoši katoļi un neticīgi cilvēki vēlas laulāties Baznīcā un kā tiek risināti ar to saistītie pastorālie izaicinājumi.

Lielākā daļa jautājumu attiecas uz "grūtajām laulības situācijām": brīvajām attiecībām, dzīvi separācijā, no jauna noslēgtām civilattiecībām pēc šķiršanās utml. un pastorālā darba programmām, kas tiek īstenotas šādos gadījumos. Kā kristītie pārdzīvo šo situāciju? Vai apzinās to, ka tā ir nenoregulēta? Vai ir vienaldzīgi pret to visu? Vai tie, kas ir šķīrušies un no jauna izveidojuši civilattiecības, apzinās, ka viņu situācija ir nesakārtota? Vai jūtas atstumti un cieš tādēļ, ka nevar pieņemt sakramentus?

Daži jautājumi ir arī par laulības nederīguma atzīšanu, viendzimuma attiecībām, konkrēti par pastorālo jūtīgumu attiecībā pret personām, kas dzīvo šādu dzīves veidu. Ir jautājumi arī par mācību, kas izriet no Pāvila VI enciklikas "Humanae vitae", piemēram, par kontracepciju - vai tā ir zināma un pieņemta, kā arī, vai tiek veicināta uz dzīvību atvērta mentalitāte.

LRKB IC, www.ekai.pl

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru